Dnes je 8. 7. 2020
Zpravodajství
O projektu

Židovská obec v Lodži obdržela první svitek Tóry od konce holocaustu

9. 11. 2015, -jg- |  Svět

LODŽ – Židovská komunita v polském městě Lodž má nový svitek Tóry. K příležitosti bar micva svého syna darovali Tóru komunitě britští filantropové, manželé Hilton a Louise Nathansonovi. Předkové rodiny totiž pocházeli právě z Lodže a nedaleké Radomi. Obřad se v lodžské synagoze odehrál v pondělí 2. listopadu a jedná se vůbec o první Tóru od konce druhé světové války, kterou tamní židovská obec dostala. „Je to nádherné vyvrcholení 210. výročí existence zdejší židovské komunity a dvacetiletého výročí od návratu do jejího předválečného sídla,” sdělil Symcha Keller, rabín v Lodži. Před druhou světovou válkou čítala lodžská komunita stovky tisíc členů a byla jedním z největších center židovského života v Polsku.

Nyní má židovská obec v Lodži jen několik stovek členů a předtím, než jí nová Tóra byla darována, používala komunita svitek ještě z doby před válkou. Se starým svitkem však muselo být manipulováno s maximální opatrností, aby se nepoškodil.

Nově darovanou Tóru trvalo napsat šest měsíců. Během slavnostní ceremonie zapsali poslední písmena do darovaného svitku Tóry sami Nathansonovi, ovšem pod příslušným dozorem. Ceremonie se účastnil i vrchní polský rabín Michael Schudrich.

Sedmdesát let po skončení holocaustu se židovský život v Polsku pomalu začíná obnovovat. Letos byla například otevřena synagoga v Gdaňsku, kde působí kongregace Bejt Trojmiasto, což je reformní židovská komunita pro města Gdaňsk, Gdyně a Sopoty. Nová synagoga byla pojmenována Bejt Chajim Dov, na počest rabína Chajima Dova Beliaka, který je ředitelem sdružení Přátelé na podporu židovské obnovy v Polsku.