Dnes je 16. 10. 2018
Zpravodajství
O projektu

Ve třicet let starém dopise princ Charles nazývá Izrael „kolonií Spojených států“ a volá po omezení „židovské lobby“

14. 11. 2017, -mk- |  Svět

LONDÝN – V dopise, který poslal v roce 1986 princ Charles svému příteli, cestovateli Laurensi van der Postovi z cesty po Perském zálivu a Středomoří a který v neděli (12.11.) zveřejnil britský deník Daily Mail, vyjádřil následník trůnu překvapivě protiizraelské postoje. Píše v něm, že „získal mnoho poznatků o Blízkém východu a o arabském pohledu“ na Izrael. Zejména zde zmiňuje teorii, že hlavním spouštěčem problémů byl v počátcích sionismu příliv „cizích“ Židů z Evropy, a naznačuje, že právě vznik Izraele iniciovaný těmito „cizími Židy“ je příčinou terorismu, bez níž jej nebude možné vymýtit. V závěru krátkého dopisu vyjadřuje princ Charles naději, že se američtí prezidenti postaví tamní „židovské lobby“. Právě tato zmínka, chápaná jako standardní součást rétoriky moderního antisemitismu, se stala zdrojem největší kritiky bezprostředně po uveřejnění dopisu. Princ Charles přitom byl až doposud vnímán židovskou komunitou jako přátelsky nakloněný.

„Chápu nyní, že Arabové a Židé byli všichni původně semité a teprve příliv cizích, evropských Židů (zejména prý z Polska) přivodil veliké problémy,“ píše Charles a pokračuje: „Vím, je tu ve hře mnoho složitých problémů, ale jak může terorismus skončit jinak než odstraněním svých příčin?“

Konec dopisu věnuje krátké úvaze o tom, „jak může terorismus skončit, dokud nebude eliminována jeho příčina“, a uzavírá: „Jistě by někteří američtí prezidenti měli projevit dostatek odvahy na to, aby se postavili židovské lobby a čelili jí? Ale to jsem zřejmě naivní.“

Podle mluvčí prince Charlese nevyjadřoval britský následník trůnu své vlastní názory, nýbrž jen reprodukoval ty, které slyšel během své tehdejší cesty. I později se podle ní princ Charles „zabýval složitými a obtížnými otázkami v dopise zmíněnými“ a může se prokázat dlouholetou „podporou židovské i arabské komunity po celém světě“.

Gideon Falter z organizace Kampaň proti antisemitismu označil třicet let starý dopis za „nepochybně antisemitský“ a „znepokojivý“. Jeho obsah interpretoval následovně: „Zdá se, že náš budoucí král věřil v roce 1986, že ‚příliv‘ přeživších holocaustu do Izraele tvořili lidé, kteří ‚nejsou semité‘, že ‚způsobil velké problémy‘ a že by tito lidé ‚měli být eliminováni‘, zřejmě tak, že budou odtamtud odsunuti. Navíc se zdá, že dopis zastává domněnku, že Izrael vznikl nikoli jako místo židovského sebeurčení v historické pravlasti židovského národa, nýbrž jako důsledek nátlaku všemocné ‚židovské lobby‘, která svírá americké prezidenty ve svých spárech. Takovéto poznámky chápeme jako jednoznačně antisemitské.“

Falter však současně zdůraznil, že od té doby se vztahy prince Charlese k židovské komunitě posunuly k lepšímu. K bývalému britskému vrchnímu rabínovi Jonathanu Sachsovi jej vázalo osobní přátelství a jako první člen královské rodiny se osobně účastnil inaugurace jeho následníka, rabiho Ephraima Mirvise.

O ambivalentním postoji britského království k židovskému státu svědčí i to, že žádný příslušník britské královské rodiny dosud oficiálně Izrael nenavštívil, a to navzdory mnohým pozváním. Princ Charles se sice účastnil pohřbů Jicchaka Rabina i Šimona Perese, při své návštěvě se však neúčastnil žádné diplomatické schůzky.