Dnes je 25. 9. 2020
Zpravodajství
O projektu

Ukrajina držela minutu ticha za národního hrdinu, jehož jednotky povraždily 50 tisíc Židů

28. 6. 2016, -jg- |  Svět

LVOV/KYJEV – Monument památíku obětem lvovského ghetta byl v pátek 24. června večer zvandalizován. Podle místní policie se jedná o antisemitský incident. Zatím neidentifikovaní vandalové vylili na památník několik desítek litrů zelené barvy. „Zavolali jsme policii a později i uklízecí službu, aby barvu smyli,“ sdělil deníku Fakty mluvčí kyjevské radnice Roman Dach. Památník byl postaven roku 1992 na památku obětí židovského ghetta, které vzniklo po německé invazi na Ukrajinu v roce 1941. V roce 1939 žilo ve Lvově asi 100 tisíc Židů a tvořili až třetinu zdejší populace. Téměř všichni pak byli zavražděni německými nacisty a jejich místními kolaboranty. Právě ukrajinští kolaboranti s nacisty se na současné Ukrajině dostávají do pozic národních hrdinů. Dne 25. května držela ukrajinská státní televize minutu ticha na 90. výročí smrti ruským Židem zavražděného Symona Petljury, zodpovědného za zabití 50 tisíc ukrajinských Židů při pogromech v době boje za ukrajinskou nezávislost na carském Rusku v letech 1917-1921. Kyjev chystá i pojmenování ulic po dalších nacionalistech, kteří jsou známí násilnými protižidovskými akcemi – Stěpanu Banderovi a Romanu Šuchevyčovi.

Bandera a Šuchevyč kolaborovali s německými nacisty, kteří v době druhé světové války okupovali to, co dnes tvoří stát Ukrajina. Jejich jednotky přitom zabíjeli desítky tisíc Židů a Poláků. Zatímco dříve považovala ukrajinská oficiální místa za nevhodné, aby lidé jako Bandera, Šuchevyč nebo Petljura byli na Ukrajině oslavováni jako národní hrdinové, po revoluci, která proběhla v roce 2014 se tento postoj změnil.

Někteří ukrajinští židovští představitelé, včetně Josefa Zisselse, předsedy Rady ukrajinských Židů (Vaad), si myslí, že toto téma je vzhledem k jeho důležitosti přeexponované a vede jen ke zbytečnému obviňování v zemi, kde Židé mají stejná práva jako ostatní a kde se útoky na Židy odehrávají buď ve stejné míře, nebo dokonce v menší, než je tomu v současnosti v některých západoevropských zemích. Minulý týden dokonce Zissels v Kyjevu pronesl, že existují „židovské knihy, které popisují to, co dělali někteří Židé Ukrajincům“ v naprosto stejném světle, v jakém jsou popisovány ukrajinské zločiny proti ukrajiskému židovskému obyvatelstvu. Mnoho Ukrajinců se dosud domnívá, že Židé nesou odpovědnost za jejich utrpení způsobené Sovětským svazem.

Edward Dolinsky, ředitel Ukrajinského židovského výboru, Zisselsova slova odsoudil s tím, že vytváří falešné morální rovnítko a posilují protižidovské stereotypy. Dodal, že sovětští Židé utlačovali Ukrajince nikoliv jako Židé, ale jako Sověti, spolu s ostatními sovětskými činiteli různých etnik. Zatímco ukrajinští nacionalisté zabíjeli Židy kvůli svému ukrajinskému nacionalismu.