Dnes je 18. 6. 2019
Zpravodajství
O projektu

Svátek svobody: Dva tisíce balíčků macesů doputovalo jako dar z Izraele k polským Židům

15. 4. 2019, -jg- |  Svět

VARŠAVA – Na žádost polského vrchního rabína Michaela Schudriche darovala izraelská organizace Šavei Jisrael polským židovským komunitám před Pesachem macesy. Speciální zásilka obsahovala 1692 balíčků strojově vyráběných macesů, 90 strojových „maca šmura“ a 45 balíčků ručně vyráběných „hlídaných“ macesů. Všechny budou distribuovány do takřka tuctu židovských komunit v Polsku: Vratislavi, Varšavě, Štětíně, Poznani, Lublinu, Lodži, Lehnici, Krakově, Katovicích, Gdaňsku, Bělsko-Bělé a jinde. „Stále více Poláků objevuje své židovské kořeny a právě svátek Pesach k nim promlouvá jako oslava svobody a ukončení otroctví a okupace. A macesy tuto svobodu symbolizují. Každý Žid chce mít o Pesachu doma balíček macesů,“ sdělil Schudrich. Podle Šavei Jisrael je v Polsku na 4 tisíce registrovaných Židů, ale podle expertů může být těch, kdo své rodinné dědictví skrývají nebo o něm neví, daleko více.

Rabín Schudrich ještě dodal, že Pesach má pro polské Židy o to více zvláštní význam, protože byli před 74 lety osvobozeni od nacismu a před 30 lety od komunistického Sovětského svazu. „Maces je symbolem našich starodávných i současných osvobození,“ řekl.

Ačkoliv by se mohlo zdát jinak, obecně v Polsku proběhlo stejné množství antisemitských incidentů jako v západoevropských zemích. A nejde jen o ty, které by nějak souvisely s izraelskou opozicí vůči nové polské legislativě, která vešla do povědomí veřejnosti jako „zákon o holocaustu“.

Například letos v únoru byly na několika rezidenčních budovách ve Varšavě zavěšeny plakáty s textem: „Tyto budovy budou brzo navráceny Židům, aby se uspokojili jejich požadavky.“ Navzdory tomu ale právě rok 2017 zaznamenal v antisemitské rétorice i fyzických přestupcích z nenávisti proti Židům 30% sestup, ze 160 v roce předchozím na 112 v roce loňském. Antisemitské přestupky navíc tvoří jen 6 % ze všech nahlášených přestupků z nenávisti vůbec.