Dnes je 15. 12. 2019
Zpravodajství
O projektu

Středověká synagoga v Královském paláci v Budapešti bude po 350 letech znovu sloužit svému původnímu účelu

13. 9. 2018, -jg- |  Svět

BUDAPEŠŤ – Na letošní svátek Roš ha-šana, židovský nový rok, byla po několika staletích v budapešťském Královském paláci znovuotevřena synagoga. Slavnostní ceremonie, která se konala ve čtvrtek 6. září, se účastnil maďarský prezident János Áder, představitelé diplomatických sborů, náboženští představitelé a s hnutím Chabad spřízněná Sjednocená maďarská židovská kongregace (EMIH). Přítomen byl i nizozemský vrchní rabín Binyomin Jacobs, který předsedá Evropskému rabínskému centru, zastřešující ortodoxní evropské organizaci. Synagoga v ulici Táncsisc dlouho sloužila jako židovské muzeum, ale od nynějšího Roš ha-šana ji už jako místo bohoslužby povede v Budapešti narozený rabín Asher Faith. Původně sefardská synagoga o dvou místnostech byla postavena roku 1364 a sloužila svému účelu až do roku 1686, kdy byla zdevastována při pogromu, když koalice křesťanských armád porazila osmanské Turky a znovudobyla město Buda. Vítězové zmasakrovali všechny, kdo se v synagoze ukrývali, a pak ji zapálili.

Objekt synagogy dlouho sloužil jako obytný prostor a že šlo kdysi o synagogu upadlo téměř v zapomnění. Až v 60. letech 20. století byly náhodou objeveny pod vrstvami nátěrů na zdech hebrejské nápisy a tehdejší komunistická vláda proto nechala synagogu zrenovovat. Podle Gábora Mayera, člena místní židovské komunity, pro něhož je historie zdejších židovských památek koníčkem, byly při archeologických pracech v 60. letech objeveny naproti přes ulici od této synagogy zasypané prostory další, větší synagogy, a to i spolu s ostatky obětí, které se uvnitř synagogy při pogromu roku 1686 modlily. Synagoga po zrenovování v 60. letech sloužila veřejnosti jako malé židovské muzeum, ale pro židovskou modlitbu byla znovuotevřena až o letošních Vysokých svátcích. Část s muzejními exponáty v ní však nadále zůstává.

„Dnes máme příležitost znovuotevřít synagogu, která byla opuštěna po víc jak 350 let a srdečně gratulujeme jejímu novému rabínovi,“ řekl na čtvrteční ceremonii rabín Slomó Köves, předseda EMIH. „Když vidím toto místo 70 let po holocaustu a vidím zde stovky lidí, kteří přišli tuto význačnou událost do Královského paláce oslavit se vztyčenou hlavou, v přítomnosti ctěného pana prezidenta, slyším v tom blížící se konečné vykoupení Izraele,“ dodal ještě Köves.

S více jak 100 tisíci členy má Budapešť poměrně rozsáhlou židovskou komunitu, která je však po holocaustu a desetiletích komunistického režimu z většiny bez afiliace k jakékoliv synagoze. Rovněž smíšené sňatky jsou pro maďarské židovstvo typické a sahají do vysokých statistických čísel zejména v mladší populaci. „Zde na zámku v Budě jsme za neobyčejných okolností znovuotevřeli starobylou synagogu a očekáváme další dobré věci,“ pronesl rabín Faith, rovněž náležející k maďarskému Chabadu, který se stal hlavou znovuotevřené synagogy. „Opět tu na Roš ha-šana zazní zvuk šofaru a možná se, podle zásluh, dočkáme příchodu mesiáše,“ sdělil rabín. Předseda organizace EMIH Slomó Köves dodal, že pevně doufá, že se jim podaří i tu větší synagogu, která leží v objektu přes ulici, v brzké době zrekonstruovat a otevřít.