Dnes je 18. 6. 2019
Zpravodajství
O projektu

Rabíni v Bundeswehru? Rabíni (opět) v německé armádě, už brzy

8. 4. 2019, -rjw- |  Svět

BERLÍN – Řady vojenských duchovních německé armády by mělo rozšířit několik rabínů. Prohlásila to minulou středu (3.4.) ministryně obrany Ursula von den Leyen (CDU) na třídenní konferenci „Vojenští rabíni v německé armádě“ pořádané Ústřední radou německých Židů (Zentralrat der Juden in Deutschland – ZRJD). Zavedením armádních rabínů se Německo vrátí k praxi, která existovala již za císařství: například slavný reformní rabín Leo Baeck sloužil během 1. světové války jako „polní rabín“ (Feldrabbiner) pro vojáky mojžíšského vyznání. Konec rabínům v pozici vojenských duchovních udělal nacismus, po válce se praxe neobnovila. „Je dobře, že rabíni opět říkají: ‚Ano, chci působit v Bundeswehru.‘ V době, kdy se na mnoha místech rozmáhá polarizování a omezenost, je to důležité znamení,“ řekla ministryně Ursula von der Leyen.

V německé armádě dnes působí 250 až 300 židovských vojáků a vojaček. Podle předsedy ZRJD Josepha Schustera je „povolání rabínů [do armádní služby] projevem rostoucí důvěry židovské společnosti v Bundeswehr jakožto součást naší demokratické společnosti.“ Zapojením rabínů (případně i rabínek) do vojenské duchovní služby se Německo postaví po bok Izraele, USA, Francie, Velké Británie a Nizozemí, kde už rabíni jako armádní duchovní působí.

Hlavním posláním vojenských rabínů je pomáhat vojákům v řešení etických a osobních problémů a vést bohoslužby. V neposlední řadě radí v konkrétních situacích, kdy je úkoly při vojenské službě třeba sladit s požadavky židovského náboženského práva – halachy.

Vojenští duchovní nejen pro křesťany

Další otázkou je samozřejmě povolání vojenských duchovních pro vojáky muslimského vyznání. V německých obranných silách dnes působí na 3000 muslimů (různých směrů). Vzhledem k tomu, že muslimové v Německu nemají ústřední organizaci, která by se mohla stát partnerkou při jednáních s německým státem, brání výběru a zapojení vhodných osob právní důvody. Vojenští duchovní pro muslimské vojáky Bundeswehru budou proto působit na základě takzvané „přihlašovací smlouvy“ (Gestellungsvertrag).

Stejně jako jsou dnes katoličtí a evangeličtí duchovní k dispozici i vojákům jiných vyznání a světonázorů, také židovští a muslimští duchovní by tu měli být i pro všechny.