Dnes je 18. 8. 2019
Zpravodajství
O projektu

Porajmos. Kanada oficiálně uznala situaci Romů během 2. světové války jako genocidu

3. 8. 2018, -tz, jg- |  Svět

OTTAWA – Na letošní den Památky romského holocaustu, který jsme si připomenuli ve čtvrtek 2. srpna, kanadská vláda oficiálně uznala situaci Romů a Sintů během 2. světové války jako genocidu. I když od těchto událostí uplynulo více jak sedm desetiletí, i přes veškerou snahu o lepší informovanost ví o persekuci a vraždění stovek tisíc Romů a Sintů nacisty a jejich spolupracovníky v Evropě jen poměrně málo lidí. Podle prohlášení kanadské ministryně zahraničních věcí Chrystii Freelandové a ministra kanadského dědictví a multikulturalismu Pabla Rodrigueze je „Kanada rozhodnuta nadále se angažovat v rámci Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu (IHRA), bojovat proti antisemitismu a dalším formám fanatismu a pomáhat zvyšovat povědomí o genocidě Romů prostřednictvím Výboru IHRA pro genocidu Romů.“ Aktivním členem Mezinárodní aliance pro připomínku holocaustu je rovněž Česká republika.

„V Památný den romského holocaustu uctíváme památku více než 500 000 Romů, kteří byli perzekvováni a vražděni nacisty a jejich spolupracovníky v Evropě. Tato genocida a nevýslovné násilí, jimž byla romská komunita vystavena, nejsou široké veřejnosti známy, což činí z Romů přehlížené oběti 2. světové války,“ stojí ve společném prohlášení kanadských představitelů, které pokračuje:

„Uznáváme také, že komunity Romů byly v historii v mnoha zemích po celém světě – a stále jsou – marginalizovány ve všech oblastech života, včetně pracovního trhu, v oblasti bydlení, ve vzdělávání a ve zdravotnictví. Zvláště romské ženy stále čelí významné diskriminaci a sociálnímu vyloučení.

Kanada si je vědoma tragické minulosti přeživších romské genocidy tady v Kanadě. Oficiálním uznáním této genocidy uznáváme společnou historii Romů jako obětí a přeživších nacistických hrůz a Židů v holocaustu.

Uznáním genocidy Romů, někdy nazývané porajmos nebo samudaripen, chce Kanada posílit svůj vztah s domácími i mezinárodními partnery při další obraně lidských práv, odsuzování diskriminace a podpoře inkluze, rozmanitosti a úcty ke všem.”

Pietních akci na připomínku romských obětí šoa se pravidelně účastní i zástupci Federace židovských obcí v České republice (FŽO). „Federace se připojuje k mnoha evropským zemím, kde se genocida romského etnika za druhé světové války připomíná právě 2. srpna,” sdělil ve svém loňském prohlášení její předseda Petr Papoušek. Také na radnici pražské židovské obce zavlála v památný den romská vlajka.