Dnes je 12. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

OSN zcenzurovala výstavu komplexně představující Izrael

7. 4. 2016, -tm- |  Svět

NEW YORK – Výstava „Věc Izraele“ v sídle OSN v New Yorku byla podle izraelského velvyslance v OSN Dany Danona zcenzurována, tři z celkových třinácti panelů byly z výstavy staženy, neboť prý nebyly „vhodné“. Jednalo se o panely s tématy sionismus, Jeruzalém a izraelští Arabové. Panely sestavila stálá mise Izraele při OSN ve spolupráci s organizací StandWithUs. Odbor politických záležitostí OSN v pátek 1. dubna misi informoval o svém rozhodnutí zmíněné tři panely z expozice, která byla zahájena v pondělí 4. dubna, stáhnout. Dany Danon poté vyzval generálního tajemníka Pan Ki-muna, aby toto „skandální“ rozhodnutí vzal zpět a povolil výstavu v její původní šíři. Po protestech a výzvách k přehodnocení zákazu vydala OSN prohlášení, že v případě zákazu panelu o sionismu došlo k politováníhodnému nedorozumění a panel nakonec do expozice zařadila. Další dva panely s tematickým záběrem Jeruzalém a Izraelští Arabové však vystaveny nebyly.

„Zákazem panelu o sionismu OSN vlastně popírá samotnou existenci státu Izrael coby vlasti židovského národa. Nedovolíme OSN cenzurovat skutečnost, že Jeruzalém je hlavním městem Izraele,“ uvedl Danon. Dodal ještě, že „sionismus a Jeruzalém tvoří stavební kameny i morální základ státu Izrael“. Stálá mise Izraele při OSN vypíchla, že toto rozhodnutí je v přímém rozporu s rezolucí z roku 1991, která zrušila jinou rezoluci vydanou o šestnáct let dříve, jež přirovnala sionismus k rasismu. „OSN definicí [panelů o] sionismu a Jeruzalémě coby „neakceptovatelných“ de facto znovu schválila tuto starou rezoluci a popřela klíčový element dědictví židovského lidu,“ uvedla mise. Šachar Azani, výkonný ředitel organizace StandWithUs, ještě doplnil, že protiizraelské rezoluce se v OSN staly „smutným, leč běžným jevem. OSN opět prokázala svou výraznou zaujatost proti státu Izrael. Jde o poučnou výstavu, která chce se světem sdílet izraelský příběh plný inspirace.“ Azani ještě dodal, že stejná expozice byla již několikrát vystavena nejen v samotných Spojených státech, ale i ve světě, v synagogách i kostelech, v univerzitních kampusech i během nejrůznějších komunitních akcí. „Je hanba, že hodnoty OSN, instituce, která by měla prosazovat dialog a toleranci, byly zcela překrouceny a dnešní organizace je tak daleka svým původním záměrům,“ poznamenal na závěr Azani.

Panel, který se tematicky věnuje Jeruzalému, popisuje Židy jako „původní obyvatele Izraele”, vysvětluje též, že „Jeruzalém je již po více než tři tisíce let centrem židovského života a náboženství, je svaté pro křesťany i pro muslimy“. Město ilustruje fotografiemi svatých míst. Arabsko-izraelský panel se k Arabům vztahuje jako k „největší izraelské minoritě tvořící 20% obyvatel“ země, říká také, že Arabové jsou „podle izraelského zákona zcela rovnoprávnými občany“. Sionismus pak expozice definuje jako „osvobozenecké hnutí židovského národa, jenž se snažil překonat 1900 let útlaku a znovu získat sebeurčení ve své původní vlasti“.

Stálá mise Izraele při OSN oznámila, že hodlá zorganizovat protestní výstavu, která bude obsahovat i zakázané panely. Nakonec publikovala fotografie zakázaných panelů s nápisem „zcenzurováno“.
Po protestech a výzvách k přehodnocení zákazu vydala OSN prohlášení, že v případě zákazu panelu o sionismu došlo k politováníhodnému nedorozumění a panel nakonec do expozice zařadila. Další dva panely s tematickým záběrem Jeruzalém a Izraelští Arabové však vystaveny nebyly.