Dnes je 25. 9. 2020
Zpravodajství
O projektu

Odpověď na „manifest“: 30 muslimských theologů nabídlo pomoc v boji proti terorismu a antisemitismu

28. 4. 2018, -rjw- |  Svět

PAŘÍŽ – Jako odpověď na Manifest proti novodobému antisemitismu zveřejnilo 30 francouzských muslimských theologů v „tribuně“ deníku Le Monde výzvu apel proti terorismu. Na znění textu spolupracovali vrchní imámové z Bordeaux, Nice a Štrasburku. „My, signatáři této výzvy, chceme nejprve vyjádřit soustrast všem občanům, zasažených přímo či nepřímo terorismem a antisemitskými zločiny jež zaslepeně zasáhly naši zemi. Jestliže jsme se rozhodli promluvit, pak proto, že situace je pro nás čím dál nesnesitelnější; a proto, že jakékoli mlčení z naší strany z nás dělá spolupachatele, ačkoli do nynějška jsme byli oněmělí šokem. Jsme rozhořčeni jako Francouzi, kterých se dotýká odporný terorismus, tak jako se dotýká nás všech. A jsme rozhořčeni také jako muslimové, stejně jako zbytek našich souvěrců, mírumilovných muslimů, trpících tím, že si jejich náboženství přivlastňují zločinci,“ píše se v ní.

A dále pokračuje: „Naše rozhořčení je rovněž náboženské, protože jako imámové a theologové vidíme, jak islám upadá do rukou nevzdělané, neklidné a zahálčivé mládeže. Naivní mládeže, stávající se snadnou kořistí ideologů, kteří ji zneužívají a uvádějí na scestí.

Zoufalci, kteří nenašli smysl života…

Tito zoufalci, kteří nenašli smysl života a teoretici geopolitiky chaosu nabízejí mládeži scestný koncept mučednictví: maskovanou sebevraždu jako vysvobození z existenciálního utrpení. Akt, který je jen smrtí aplikovanou na čistě politicko-ekonomické záležitosti. Ale theologicky řečeno, mučedníkem je ten, kdo se podrobí nespravedlivé či náhlé smrti, nikoli ten, kdo ji vyhledává a provokuje.

Upozorňujeme zde na toto smrtonosné pokušení a vyzýváme k bedlivému naslouchání napomenutí Proroka, který řekl: „Muslim, který způsobí škodu na životě nevinnému, který žije s muslimy v míru, nepocítí nikdy vůni Ráje.“

Signatáři se obrátili na „osvícené imámy“, aby promluvili a bránili „jakýmkoli praktikám přinášejícím rozkoly, i veškerým formám extremismu, jež vedou přímo či nepřímo k terorismu.“

Kritika

Text kromě pozitivních ohlasů vyvolal i kritiku. Pro některé je to „moc málo a moc pozdě“ (což lze říci o každé výzvě, pokud se staví proti násilí, které už stihlo napáchat nezvratné škody).

Přichází ale také ohlasy, které dávají podnět k vážnějším úvahám: Signatáři viní ze současné situace „nevzdělanou, neklidnou a zahálčivou mládež“. Tím ovšem náboženské autority nepřímo říkají, že selhaly a neplnily svou povinnost, kterou vůči mladým lidem měli a mají. Ještě silněji to zaznívá ve slovech:

„Po více než dvě desetiletí se v muslimské komunitě rozmáhala učení a praktiky podvracející islám a vytvářející náboženskou anarchii, které ničí celou společnost.“ – „Proč tedy imámové nepromluvili dříve, co dělali v předchozích letech?“ ptají se opakovaně diskutující pod články. A další vyslovují podezření: Nejsou slova o „náboženské anarchii“ výrazem toho, že tzn. „radikalizující“ se mládež nemají pod kontrolou, protože mladí lidé si hledají islám na internetu a sociálních sítích, nikoli prostřednictvím duchovního z místní mešity?

Nabídnutá pomoc

Výzva znamená důležitý posun ve vztahu náboženských autorit vůči sekulárnímu státu. Imámové výslovně nabízejí své theologické kompetence a zkušenosti do služeb „naší země, aby pomohli veřejné moci a bránili jakémukoli nebezpečí terorismu, které již dříme v některých nemocných myslích.“

„Je to práce, kterou děláme každodenně, i když není moc viditelná a ještě méně je uznávaná. Svoji theologickou odbornost chceme nabídnout také občanům, různým aktérům, kteří jsou s fenoménem radikalizace konfrontováni ve vězeních, ve veřejných zařízeních … abychom na náboženské odchylky odpověděli theologickým vysvětlením, protože argumenty předkládané těmito mladými lidmi jsou náboženského druhu. Je to odbornost, kterou mohou poskytnout jedině imámové.“

Ať už se situace vyvine jakkoli, jedná se o důležitý krok: Část francouzských muslimů přiznává, že má uvnitř své komunity problém, kterým trpí celá společnost. Jejich návrhem je kriminalizace extremistů v rámci náboženských obcí, pomocí náboženských prostředků a spoluprací se sekulárním státem.