Dnes je 23. 2. 2020
Zpravodajství
O projektu

Neobracejte Židy na křesťanskou víru, vyzval celou katolickou církev Vatikán

16. 12. 2015, -mk- |  Svět

VATIKÁN – V novém zásadním dokumentu, který vydal papežský stát minulý čtvrtek (10.12.) u příležitosti padesátého výročí druhého vatikánského koncilu, je celá katolická církev vyzývána k tomu, aby se nesnažila obracet Židy na křesťanství. Bůh svou smlouvu se židovským národem nikdy neodvolal, a proto se katolická církev zavazuje, že k evangelizaci Židů bude přistupovat zásadně odlišně než k lidem ostatních vyznání či světonázorů, vysvětluje dokument. Současně se zde odmítá antisemitismus a zdůrazňuje respekt k připomínání holocaustu.

Židé nemají být obraceni na křesťanství a katolická církev „nezpochybňuje trvající lásku Boží k vyvolenému lidu Izraele“, stojí mimo jiné v dokumentu, jenž nese název „Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná“ (narážka na epištolu Římanům 11:29). Také se zde jako teologicky nezpochybnitelný akt uvádí, že Židé mají podíl na spáse, aniž by museli „výslovně vyznávat Krista“. Židovství prý nemá být nahlíženo jako jakékoli jiné náboženství – „Židé jsou naopak spíše našimi staršími bratry,“ konstatuje se zde.

Konečně se zde i výslovně poukazuje na židovský původ a židovské zázemí samotného Ježíše a jeho prvních učedníků. „Ježíš byl Žid a jeho domovem byla židovská tradice své doby. Náboženské prostředí ho rozhodně formovalo. Jeho první následovníci, kteří se kolem něj shromáždili, sdíleli s ním totéž dědictví a jejich sebeurčení pramenilo z téže židovské tradice, pěstované v každodenním životě.“

Dokument dále vyzývá, aby křesťané i Židé společně bojovali proti antisemitismu, a zdůrazňuje se zde vztah k holocaustu: „Historie nás učí, kam mohou i zdánlivě stěží pozorovatelné formy antisemitismu nakonec vést: lidská tragédie šoa, v níž byly vyvražděny dvě třetiny evropského židovstva.“

Podle doktora Davida Kesslera z univerzity v Cambridge, který se zabývá mezináboženským dialogem, je to historicky poprvé, kdy vatikánský dokument takto jednoznačně odmítal obracení Židů na křesťanskou víru. Přesně před padesáti lety byl vydán jiný edikt s názvem Nostra Aetate, který odstartoval zcela nové vztahy mezi Židy a katolickou církví. V něm byla mimo jiné odmítnuta spoluvina Židů na smrti Ježíšově, jeden ze základních prvků nábožensky motivovaného křesťanského antisemitismu či antijudaismu.

Proti dokumentu se však ozvala skupina Židé pro Ježíše, kteří patří k takzvaným mesiánským Židům, tedy Židům, co přijali křesťanství. Jeho vyznění je prý v rozporu s evangelizační výzvou Ježíšovou, aby byla nová víra šířena „mezi všemi národy“.