Dnes je 18. 9. 2019
Zpravodajství
O projektu

„Nedonutíme kuvajtské aerolinky, aby přepravovaly izraelské pasažéry,“ prohlásil německý soud

26. 9. 2018, -rjw- |  Svět

FRANKFURT N. M. – V úterý 25. září padl verdikt německého soudu ve sporu izraelského studenta a Kuwait Airlines (KA). Vrchní zemský soud ve Frankfurtu nad Mohanem zamítl žalobu na stornování letu Frankfurt-Bangkok na základě izraelského občanství. Zdůvodnění je mimořádně zajímavým příkladem z oblasti mezinárodního práva. A co se stalo? Izraelec studující v Německu si loni koupil u kuvajtských aerolinek letenku z Frankfurtu do Bangkoku s pětihodinovým mezipřistáním v Kuwait City. Když letecká společnost zjistila, že se jedná o Izraelce, letenku stornovala. Odmítnutý klient podal loni u zemského soudu na leteckou společnost žalobu a žádal odškodnění za to, že byl diskriminován na základě národnosti a náboženství. A letecká společnost se hájila tím, že klienta neodmítla z vlastní vůle, ale proto, že je nucena respektovat kuvajtské zákony a neměla jinou možnost.

Žádná fyzická ani právnická osoba nesmí podle kuvajtských zákonů od roku 1967 uzavírat smlouvy s občany Izraele; porušení tohoto zákona se trestá pokutou, nebo i vězením. A německý soud dal společnosti za pravdu. Tento týden potvrdil jeho verdikt zemský soud. Posuzoval totiž, zda společnost měla možnost splnit dohodu, kterou se zákazníkem uzavřela.

Rozsudek: K diskriminaci došlo, žaloba se zamítá

Německé soudy posuzovaly vztah poskytovatele služeb (KA) a zákazníka, konkrétně pak to, zda KA měly možnost zákazníkův požadavek splnit. Dospěly k závěru, že nemohly, protože byly nuceny respektovat kuvajtské zákony. Zároveň v odůvodnění stojí, že tyto kuvajtské normy jsou diskriminující a odporují německému právu a jsou „nepřijatelné a nesmyslné“. Dále soud upřesnil, že k diskriminaci došlo nikoli na základě náboženské a rasové příslušnosti, ale na základě státní příslušnosti: Kdyby byl klientem občan jiného státu, náboženské vyznání a etnicita by nebyly problém. Nejde tedy o antisemitismus (sic!). Soud uvedl, že nemůže KA nutit, aby přepravovaly Izraelce, tedy porušovaly kuvajtské zákony.

Různé právní systémy v propojeném světě

Úterní rozsudek vyvolal (stejně jako ten loňský) silnou kritiku. Samozřejmě, v první řadě přišla ze strany židovských institucí, které v tom antisemitismus vidí a rozsudek považují za přitakání protiizraelským a protižidovským tendencím. Jako další se ozývají právníci a novináři, jejichž kritika jde dál: Žalobce má podle „Frankfurter allgemeine Zeitung“ dvojí občanství, izraelské a německé. A v důsledku izraelského občanství dochází k omezení jeho práv jakožto německého občana, přičemž německé státní instituce přiznávají, že tomu nejsou schopny zabránit.

Heinrich Wefing komentáři pro deník „Die Zeit“ upozornil na to, že tu nejde jen o tento konkrétní případ, ale o práva jednotlivých států v propojeném světě: „Čím jsou lidé mobilnější a hranice otevřenější, tím častěji kolidují v právních sporech různé tradice, kultury a světonázory. Už dávno nejde o světové koncerny, ale čím dál víc to postihuje i docela normální občany.“ A uvádí, že je to trend, který německé soudy nemohou a nesmí ignorovat. „Zohlednění tradičních představ jiných kultur je možné jen tehdy, pokud je garantováno, že tím nebudou dotčeny hodnoty osvíceného a liberálního právního státu.“ [U zákona z r. 1967 ovšem nejde o kulturně-náboženské tradice! – Pozn. red.]

Kuwait Airlines v Rakousku a Velké Británii

Případ má ohlas i v sousedním Rakousku, kam KA rovněž létá, ale s jiným postupem. Ministryně hospodářství Margarete Schramböcková označila již v květnu 2018 postup KA za jednoznačně antisemitský a řekla, že antisemitské chování bude tvrdě odmítáno, a to i na hospodářské rovině. Rakouské ministerstvo dopravy jedná z KA o tom, že pokud nezmění svůj přístup, nebudou její letadla smět napříště v Rakousku přistát. – Stejný postup teď navrhují i někteří němečtí politici.

V Anglii, kde došlo k podobnému incidentu na lince Londýn-Bangkok, KA spor letos v létě prohrály a musely odmítnuté klientce zaplatit odškodnění. Je pravda, že Velká Británie má jiný právní systém, který poskytuje soudcům jinou míru volnosti při rozhodování. Ani německý případ není ještě u konce, protože poputuje k vyšší instanci. A nepůjde jen o konkrétní verdikt, ale především o další reakce celé německé společnosti, od šéfů zahraničního a dopravního rezortu po jednotlivé zákazníky, kteří zvažují cestu do Bangkoku.