Dnes je 7. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Násilí u hrobu rabiho Nachmana uprostřed neověřených zpráv

13. 1. 2020, rjw |  Svět

UMAN – K násilnému incidentu došlo v pátek večer u hrobu slavného chasidského vůdce rabiho Nachmana z Braclavi (1772-1810). Z dostupných zpráv je zřejmé, že šlo o další ze střetů mezi chasidy a nežidovskými starousedlíky, k nimž v místě čas od času dochází. Uman a jeho poutníci patří ke kontroverzním tématům, jimiž se dlouhodobě zabývají izraelská i židovská média. – Protože situace svádí ke zjednodušeným a rychlým závěrům, budeme věnovat bližší analýzu tomu, co se vlastně v Umanu stalo.

Pogrom? Rvačka? Co víme?

Zprávy o tom, co se vlastně nedaleko hrobu slavného rabína odehrálo, se rozcházejí. Některé zdroje označují situaci jako „pogrom“ (The Yeshiva World), další jako „rvačku“ (JTA). Označení pak úzce souvisí i s podáním celé situace. Některé zdroje uvádějí též svědectví místních chasidů (nikoli ale nežidovských usedlíků). Bez rozdílu se však shodují v jednom: Situace v Umanu je vážná.

Všechny zprávy se shodují v tom, že během noci z pátku na sobotu došlo v Umanu k násilí. Toto násilí propuklo mezi chasidskými Židy a nežidovskými Ukrajinci. Čísla nejsou zcela jasná: na jedné straně je 30 násilníků a na druhé 4 zranění, kteří byli údajně hospitalizováni (je možné, že někteří zranění do nemocnice odvezeni nebyli). Líčení výchozí situace i její eskalace už je složitější.

Začalo to hádkou… ale o co?

Pozdě v noci se u hrobu rabiho Nachmana dostali do konfliktu dva lidé: chasid a nežidovský Ukrajinec. Ze žádného zdroje není jasné, čím konflikt začal, čeho přesně se týkal, ani proč přerostl v násilnost většího rozměru. Navíc neznáme identitu ani jednoho z nich.

Ať už šlo o svévolný útok na poutníka směřujícího k noční modlitbě u cadikova hrobu, spor o vstup ne-Židů na toto místo, nebo osobní spor, když nabyl na síle, byly do něj vtaženy další osoby: oba aktéři si přivolali na pomoc přátele. (Křičeli? Použili mobilní telefony?) – Podle židovských zdrojů stáli na jedné straně 4 Židé (což odpovídá počtu zraněných) a 30 nežidovských Ukrajinců, ozbrojených holemi a noži (YW).

Svědectví

Tady do líčení vstupuje nejmenovaný svědek, který pro YW vylíčil další vývoj následovně: „Vracel jsem se z kloizu [synagogy] když vidím, že bijí každého Žida, který se na ně ‚opovážil‘ pohlédnout nebo jim cokoli říci. Začalo to bezvýznamnou hádkou mezi jedním z místních Ukrajinců a jedním Židem. Ten Ukrajinec si pak zavolal svoje antisemitské přátele, aby přišli a bili Židy.“

Další nejmenovaný svědek pro YW uvedl: „Na scéně se objevila policie, ale nehnula ani prstem, aby Židům pomohla. Prostě jen stáli a koukali, zatímco Židy mlátili. Jediné co udělali bylo, že zabránili desítkám gaunerů, aby se dostali ke hrobu.“

Tato líčení odpovídají titulku, pod nímž server YW o události informoval: líčí pogrom, pro který mohla být hádka záminkou – vždyť násilníci se objeví ve vysokém počtu a ozbrojení. Bijí všechny Židy, které potkají, zatímco policie přihlíží a brání pouze znesvěcení cadikova hrobu. – Počet napadených musel podle tohoto podání přesáhnout počet 4 osob. Jak situace skončila ovšem nevíme. Kdy a proč odešli útočníci domů? Kdy scénu opustila policie?

Ukrajinská policie informaci o raněných popřela

V neděli (den po zveřejnění zprávy) přišlo oficiální vyjádření ukrajinské policie. „Bylo zjištěno, že informace o tom, že čtyři chasidé se odebrali do nemocnice s tělesným zraněním, se nezakládá na skutečnosti. V nemocnici zástupcům policie takové údaje nepotvrdili. Nikdo také v souvislosti s konfliktem mezi místními obyvateli a chasidy nepodal trestní oznámení.“ – Zprávu přinesl server Gordonua, patřící židovskému novináři Dmitrii Iljiči Gordonovi.

Podle téhož zdroje jsou na místě „zástupci různých služeb, aby zjistily okolnosti konfliktu mezi chasidy a místními obyvateli.“ – Je možné, že na trestní oznámení ještě dojde. Jenže, jak se dovídáme opět z více zdrojů, šabatový střet (ať už vypadal jakkoli) je jedním z mnoha projevů napětí mezi chasidy a místním obyvatelstvem.

Situace v Umanu jako rostoucí problém

Server YW přináší ještě jednu zajímavou informaci: O mocej Šabat, tedy po konci Šabatu se prý útočníci vrátili a bitky se znovu rozhořely. (A nabízí se otázka: Co se v Umanu děje teď?) – A šéf místní židovské „domobrany“ (Šemira Uman) Šlomi Eliša přímo uvedl, že za poslední měsíc došlo mezi místními a chasidy „k řadě konfliktů“. – „Zakládáme komando, které nás bude chránit v ulicích před ukrajinskými gaunery. Od ukrajinských úřadů už nic nečekáme.“

Z řady reportáží židovských médií nicméně vyplývá, že chasidští poutníci (a v posledních letech i novousedlíci) v Umanu nejsou jen bezproblémoví hosté a sousedé. Nárůst hluku a odpadků a neopatrnost při rozdělávání ohňů není tím největším problémem. V době poutí se do Umanu stahují prostitutky z různých částí Ukrajiny, protože místní chasidskou poptávku nestačí uspokojit. Ekonomický přínos pro obyvatele Umanu je relativní, protože chasidé s vysokými nároky na kašrut a specifickými zvyky využívají především dodávky jídla, pití i některých služeb od židovských souvěrců. V minulých měsících došlo též k vandalskému incidentu, kdy několik chasidů znesvětilo v Umanu kříž.

Nejožehavější je však asi skutečnost, že se Uman stává místem, kam lidé s americkým či izraelským pasem utíkají před problémy – s vlastní minulostí, s dluhy, s policií. Může to souviset s otevřeností braclavských chasidů vůči bývalým „hříšníkům“; v Izraeli se braclavští částečně zapojují do „duchovenské služby“ ve vězeních a jejich otevřenost bývá leckdy zneužita. To, že ne každý, kdo má černý kabát a dlouhé vousy, musí být skutečným chasidem, se ale těžko vysvětluje nežidovskému okolí. Proto i výzvy, aby si chasidé „udělali mezi sebou pořádek“ patří do oblasti hraběcích rad.

Uman je tak místem rostoucího napětí, které se projevuje s rostoucí silou a vyžaduje rychlé řešení. Kdo by je však měl vyjednat a jak výsledky uvést do každodenní praxe, není jasné. Nejhorší variantou je situace, kdy „řešení“ vezmou do svých rukou radikálové libovolné strany.