Dnes je 15. 9. 2019
Zpravodajství
O projektu

Na troskách 1500 let staré italské synagogy se po mnoha staletích opět konala židovská svatba

7. 6. 2019, -jg- |  Svět

ŘÍM – V jihoitalském regionu Kalábrie, na místě archeologického naleziště u Bova Marina, kde se nachází i zbytky synagogy ze 4. století, se v úterý 4. června odehrála židovská svatba. Podle zpráv se v místě trosek „druhé nejstarší nalezené synagogy v Evropě“ tak stalo „poprvé po 1500 letech“. Roque Pugliese a Ivana Pezzoliová, ženich a nevěsta, mohou své kořeny vystopovat až k tzv. anusim, Židům z Iberského poloostrova, kteří byli ve 14. a 15. století přinuceni na konverzi na křesťanství. Oba jsou lékaři v nemocnici, kde se poznali a společně se vrátili za pomoci izraelské organizace Shavei Israel k tradici judaismu, dnes již jako ortodoxní Židé. Svatbu vykonal vrchní rabín Neapole Umberto Piperno. Podle Michaela Freunda, který páru na cestě za židovstvím pomáhal, tato svatba „symbolizuje věčnost židovského lidu“. „Doufáme, že inspiruje i další potomky Židů v jižní Itálii, aby se navrátili ke svým kořenům,“ řekl Freund.

Ženichovi rodiče podle jeho slov svůj židovský původ tajili. Když však Pugliese, který vyrůstal střídavě v Itálii a Argentině, své kořeny objevil, rozhodl se k judaismu navrátit i formálně, a to právě pomocí organizace Shavei Israel. Nevěstina rodina dodržovala určité židovské tradice, ale Pezzoliová nikdy nevěděla přesně proč. Poté, co zjistila, že má židovský původ, začala rozsáhle judaismus studovat ještě osm let předtím, než se podrobila konverzi.

Na událost se sjelo asi 150 svatebních hostí. Byla mezi nimi i Noemi Di Segni, předsedkyně Unie italských židovských komunit (UCEI).

Archeologické vykopávky u přímořské vesnice Bova Marina byly objeveny roku 1983 při stavbě pozemní komunikace. Od té doby se na místo zatím druhé nejstarší nalezené synagogy na evropském kontinentu každoročně vypravují desítky anusim, potomků násilně pokřtěných Židů. Na místě se nachází mozaiková podlaha, kde jsou zobrazeny židovské symboly: například šofar, menora, lulav a etrog – ovoce, které v současnosti italští farmáři pěstují a distribuují na svátek Sukot Židům do celého světa. Dále zde byly nalezeny zbytky zdí schrány na Tóru, aronu ha-kodeš, který směřuje na východ k Jeruzalému. Nalezené dekorace a artefakty se datují mezi 4. a 6. století, kdy přestala být synagoga používána.