Dnes je 9. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Mezináboženské skautské setkání proběhlo s vyloučením Židů – na žádost hnutí BDS

15. 11. 2018, -rjw- |  Svět

HAMMAMMET – Tuniské frankofonní skautské hnutí Les Scouts Tunisiens a Mezinárodní sdružení muslimských skautů uspořádaly minulý týden mezináboženské setkání v rámci programu „Interfaith Dialogue Ambassadors“. Mezi pozvanými byli dva zástupci Mezinárodního fóra židovských skautů (IFJS), oba francouzští státní příslušníci. Těsně před zahájením konference jim však byla účast znemožněna. Stalo se tak ve chvíli, kdy část účastníků konference (konané 4. – 7. listopadu) byla na místě. Ostatní francouzští skauti různých vyznání na výraz solidarity opustili Tunisko nebo zrušili cestu. Reakce skautů z jiných zemí nejsou známy; v době sepsání této zprávy nebyla dosud známa ani oficiální reakce Světového skautského hnutí (World Organization of the Scout Movement – WOSM), na jehož stránkách není o tuniské akci jakákoli zmínka.

Organizátoři tak podle svého vyjádření jednali v důsledku tlaku ze strany BDS, hnutí požadujícího bojkot a sankce proti Izraeli. Žádný z obou účastníků však nemá izraelské občanství. Tuniská organizace BDS během konference (6. 11.) odsoudila na svých stránkách pozvání židovských skautů jako „pokus o normalizaci vztahů se sionistickým nepřítelem, provedený tuniskými skauty“.

Předseda organizace zastřešující francouzské židovské obce (CRIF), Francis Kalifat, poslal otevřený dopis tuniskému velvyslanci v Paříži Abdelazizovi Ras’aovi. Upozornil ho na to, že incident vrhá stín na deklarovanou mezináboženskou toleranci tuniského státu. Je však otázkou, zda se svým dopisem mířil správně: nebyly to totiž tuniské státní úřady, které skautům zabránily ve vstupu na konferenci, ale organizátoři – tedy tuniská národní skautská organizace a zastřešující organizace skautů muslimského vyznání, které jednaly pod vlivem jiných nevládních organizací.

Je otázka, jak se k události postaví právě Světové skautské hnutí – WOSM. Skautské hnutí je totiž známé dlouhodobou propagací tolerance mezi příslušníky různých vyznání a národností i důrazem. Hnutí BDS i nadále prohlašuje, že jeho motivem není antisemitismus, nýbrž jen kritika Státu Izrael a jeho politiky.

Aktualizace: Na článek Ztis.cz, zveřejněný dne 15. 11., který byl jeho autorkou zaslán k případnému vyjádření na adresu Junáka, reagoval český skaut článkem, který dne 22. 11. zveřejnil na svém webu pod názvem “Mezináboženské skautské setkání: skauti z Tunisu nebránili židovským skautům v účasti”. V té době byly již k dispozici další informace, např. vyjádření Mezinárodní unie muslimských skautů z 18. 11. Nic to ale nemění na faktu, že dvěma židovským francouzským skautům nebylo umožněno se konference účastnit, a to jen kvůli jejich domnělé izraelské příslušnosti (nikdo z nich izraelský pas neměl) nebo kvůli tomu, že jedna členka údajně nějakou dobu měla v Izraeli pobývat .. atp.