Dnes je 9. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Město Trenčín zakázalo shromáždění Kotlebovy strany

23. 9. 2019, -rjw- |  Svět

TRENČÍN – Městský úřad v Trenčíně zakázal shromáždění strany Kotleba – Ĺudová strana Naše Slovensko (LSNS). K setkání mělo dojít příští pátek na náměstí a jejím účelem mělo být „představení skutečné pravdy o činnosti politické strany ‚Kotleba – LSNS‘“. Důvodem zákazu však nebyla „úcta k židovské komunitě“, jak píší některá média. Kotlebova strana svolala na náměstí shromáždění s odvoláním na incident, kdy skupina dětí a výrostků začala dráždit psa přivázaného před obchodem ve Snině. Znervóznělý pes třináctiletého chlapce v obraně kousl. Příbuzní dětí se pak pustili do jeho majitelky, kterou tahali za vlasy, srazili na zem, kopali do ní a bili pěstmi do obličeje, přičemž jí nadávali nevybíravými výrazy. LSNS využila tohoto incidentu ke svolání demonstrace s názvem „Zachraňme Sninu“. Akce mířila proti „asociálům“, což je šifra pro Romy. Obětí „skupinového útoku“ mělo být podle letáku blíže nespecifikované „mladé děvče“ a útočníci „se nezastavili před ničím“. To vyvolává dojem dívenky, na kterou se sesype (kdoví, s jakým motivem) dav zákeřných Romů.

Celý incident byl ovšem zaznamenán na kameru a ze snímku je jisté, že nešlo o rasisticky motivovaný útok: útočníci i napadená jsou totiž Romové. Obětí je skutečně mladá žena, napadly ji ovšem jiné tři ženy. Pro NovinySK napadená uvedla, že útočnice podle ní nejsou „naši Cigáni“, tedy místní Romové ze Sniny, ale přistěhovaly se do města odjinud. Policie případ v současnosti řeší jako trestný čin výtržnictví.

Zákaz i s ohledem na židovskou komunitu

Důvodů pro zákaz uvedlo město několik. Účel shromáždění je v rozporu se zákonnou úpravou, což by samo již postačovalo k zákazu. Úřad však při rozhodnutí přihlédl k tomu, že svolavatel akce, bývalý poslanec za LSNS Milan Mazurek byl 3. září právoplatně odsouzen za hanobení rasy, národa a přesvědčení. Těch se (mimo jiné) dopustil tím, že v říjnu 2016 ve vysílání Rádia Frontius hovořil o „cikánském teroru“ na východním Slovensku. – LSNS se od Mazurkových výroků nedistancovala.

Městský úřad dále upozornil, že předseda strany Marian Kotleba se hlásí k odkazu fašistického Slovenského štátu, Slovenské národní povstání označuje za puč a partyzány za bandity. Více členů LSNS se pak netají nenávistí k Židům a Romům, ve svých výrocích a zlehčují či přímo popírají holocaust. Z některých titulků v médiích se nicméně zdá, jako by úřad zakázal shromáždění výslovně a především kvůli židovské komunitě, ačkoli případ i svolávaná demonstrace se týkají v především Romů.

Proč je odůvodnění důležité

Primátor Richard Rybníček poskytl text odůvodnění i své stanovisko slovenské tiskové agentuře SITA. vedl přitom, že „doufá, že toto rozhodnutí nezůstane bez povšimnutí.“ – Zákaz není zlomový v tom, že se úřad jednoho západoslovenského města postavil fašizující LSNS. Důležité je, že vyšel z judikatury Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku, konstatující: „Pro posuzování cílů a záměrů politické strany nelze brát za jediné kritérium její stanovy a program, obsah jejího programu musí být srovnatelný s jednáním představitelů strany a s názory, které tito představitelé šíří.“ – To může být začátek konce slovíčkaření o tom, kdo co jak myslel a kdo „přece není žádný rasista“; i když Kotlebova strana možná ještě přijde s tvrzením, že se vlastně zastává napadené Romky, takže všichni vidí, že oni přece měří každému stejně a jde jim hlavně o tu bezpečnost…

Ať už k tomu dojde nebo ne, neměl by zapadnout ještě jeden výrok z odůvodnění: „Zakomponování etických a právních norem do správních rozhodnutí posouvá společnost od nezralého nakládání s výdobytky demokratického systému směrem k uvědomělé a vyspělé občanské společnosti.“ – A ten je na onom zákazu možná tím nejdůležitějším.

V pátek může dojít ke střetům

Členové a příznivci LSNS měli údajně lidi vyzývat, aby „přišli, i když to zakážou“ a roznášení letáků se zúčastnil i sám první muž strany, Marian Kotleba. Městský úřad již oznámil, že nebude z náměstí dělat „nedobytnou tvrz“, ale zároveň je připraven oficiálnímu shromáždění zabránit. Není tedy jasné, jak bude v pátek situace na místě vypadat.