Dnes je 5. 12. 2020
Zpravodajství
O projektu

Historické rozhodnutí: Ve Švýcarsku je karaitská kenasa

5. 11. 2020, -rjw- |  Svět

EGLISAU – Karaitská rada mudrců oficiálně uznala existenci a působení švýcarské kenasy (domu shromáždění a bohoslužeb) ve švýcarském Eglisau. Je to historické rozhodnutí. Toto menšinové hnutí v rámci judaismu dosud v německy hovořících zemích své modlitebny nemělo.

Karaitský judaismus existuje vedle většinového proud rabínského už víc jak 1200 let. Na rozdíl od rabínského judaismu uznává tento proud jedině psanou Tóru – tedy Hebrejskou bibli bez navazující talmudické literatury. Soudobí historikové kladou jeho vznik do 8. století v Babylónii, ale sami karaité se někdy považují za pokračovatele starších hnutí z doby Druhého chrámu. V době největšího rozmachu ve 14. století měli jeho stoupenci centra od dnešního Íránu po Španělsko a od Egypta po Litvu. Nikdy však neměli centra v Zaalpí, nebo alespoň ne vlastní modlitebny.

Ve čtvrtek odpoledne vydal chacham (karaitský duchovní) Meir Yoseph Rekhavi následující zprávu: „Je pro mě velkou ctí oznámit, že Karaitská rada mudrců v Izraeli jednomyslně uznala bejt kneset karaitských Židů v Evropě ve švýcarském Eglisau.“ – Kenasa spolu s administrativním a vzdělávacím centrem sídlí v nebytových prostorách starobylého domu v centru města. Blízkost Curychu dává naději, že sem najdou cestu souvěrci z různých zemí EU.

Modlitební a komunitní centrum Eliho Harouna (Eli Haroun Prayer and Community Centre) je zároveň sídlem organizace Karaitští Židé Evropy (Karaite Jews of Europe; KJE), uznávané mezinárodní organizací Univerzální karaitský judaismus (Universal Karaite Judaism), sídlící v Izraeli.

Ve většině evropských států jsou karaité menšinou tak drobnou, že obvykle vypadávají z demografických statistik: obvykle jde o několik jednotlivců nebo rodin. V naprosté většině jde o potomky východoevropských Karaimů, kteří počátkem 20. století emigrovali na Západ, nebo blízkovýchodních karaitů, kteří po vzniku Státu Izrael uprchli z arabských zemí do Evropy. Konvertitů je stále málo, protože konverze k tomuto směru probíhají až od roku 2007, kdy tento rituál začal být po více než 500 letech opět praktikován. Konverze probíhají v americkém Daly City, pod záštitou Karaitské židovské univerzity (Karaite Jewish University, KJU).

Jak tedy o sobě jednotliví příslušníci vůbec vědí? Odpovědí je internet a sociální sítě. Díky nim se karaité mohou (virtuálně) setkávat, diskutovat náboženské záležitosti, studovat. Na stránkách KJE najdete e-shop s literaturou, a především modlitebními třásněmi s typickým modrým vláknem. Na stránkách jsou i první fotografie centra, zatím prázdného. Brzy se v něm objeví typicky karaitské prvky jako modlitební koberečky a botník – karaité se totiž podobně jako muslimové v modlitebně zouvají.