Dnes je 10. 7. 2020
Zpravodajství
O projektu

Globální mezináboženská modlitba v době pandemie

27. 4. 2020, -rjw- |  Svět

JERUZALÉM – Představitelé hlavních západních monoteistických náboženství se sešli na střeše hotelu King David, odkud streamovali společnou modlitbu za konec koronavirové pandemie. Mezináboženské setkání se zároveň ostře postavilo vůči různým obviněním a konspiračním teoriím, šířícím se dnes po sociálních sítích.

Ve středu se v Jeruzalémě sešli zástupci judaismu, křesťanství, islámu a Drúzů. Akce se konala ve spolupráci Vrchního rabinátu, Ministerstva zahraničí, Ministerstva vnitra a Světové rady náboženských vůdců. Připojily se i různé další organizace.
Za křesťany byli přítomni pouze zástupci římskokatolické a řecké pravoslavné církve (zcela chyběli protestanti, v Izraeli dlouhodobě přítomní Arméni a Etiopané). Nezúčastnili se např. ani zástupci baháistů, kteří jsou v Izraeli výrazně přítomni, jelikož v Haifě mají své celosvětové sídlo. Účast tak zůstala omezena na nejvýraznější proudy západních monoteistických náboženství.

Na snímku účastníci při modlitbě na střeše hotelu King David:
(zleva doprava) drúzský šejch Mowafaq Tarif; imám šejch Gamal el Ubra; sefardský vrchní rabín Jicchak Josef; vrchní akšnázský rabín David Lau; latinský patriarcha arcibiskup Pierbattista Pizzaballa; řecký patriarcha Theophilos III.; imám šejch Agel Al-Atraš.

Iniciativa zveřejnila také tzn. „Modlitbu pro všechna náboženství“, s výzvou pro vyznavače všech věr, aby se k ní připojili. Text sestavili vrchní izraelští rabíni a paralelně k hebrejské verzi zveřejnili též anglický překlad. Čtenářům ji předkládáme v českém znění:

SPOLEČNÁ MODLITBA PRO VŠECHNA NÁBOŽENSTVÍ:
B-že prvních i posledních, B-že všech tvorů, B-že všech pokolení, který probouzíš spící a burcuješ dřímající, uzdravuješ nemocné, otevíráš oči slepých a pozvedáváš shrbené. Přicházíme před Tebe se skloněnými hlavami a s sehnutými zády a prosíme. Statisíce zemřely, milióny onemocněly. Dej záchranu, zapřísaháme Tě, ó Pane. Snažně Tě žádáme, ó Pane, sešli zdar! Sešli nemocným plné uzdravení a odvrať od svého světa tento mor!

Prosíme Tě, B-že, který jsi nás v době hladu živil a skýtal nám dostatek, který jsi od nás odvracel morové rány a vysvobozoval nás z vážných a dlouhodobých nemocí – zachraň nás.

Až doteď nám pomáhalo Tvé milosrdenství a neopouštěla nás Tvá laskavost. A proto před Tebou prosíme a žádáme: Uzdrav nás a budeme uzdraveni, zachraň nás a budeme zachráněni, neboť Ty jsi naší slávou.

Nechť slova mých úst a meditace mého srdce nalezne u Tebe zalíbení, ó Pane, má skálo a můj zachránče.

Jak stojí v Žalmu 121: Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, jenž tě chrání. Ano, nedříme a nespí ten, jenž chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, Hospodin je ti stínem po pravici. Ve dne tě nezasáhne slunce ani za noci měsíc. Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

K tomu řekněme: Amen!