Dnes je 18. 1. 2021
Zpravodajství
O projektu

Evropský průzkum o „vlivu Židů“

18. 4. 2012, redakce |  Svět

Podle nové studie o předsudcích „Netolerance, předsudky a diskriminace“ publikované Nadací Friedricha Eberta (Friedrich Ebert Stiftung) se zhruba třetina Poláků domnívá, že Židé zneužívají holocaust, a kolem 70% Maďarů si myslí, že Židů mají v Maďarsku příliš velký vliv. Téměř 40% občanů různých evropských zemí je přesvědčeno, že Izrael vede proti Palestincům „vyhlazovací válku“. Průzkumu se zúčastnilo 8,000 respondentů z osmi různých zemí (Francie, Německo, Anglie, Maďarsko, Itálie, Nizozemí, Polsko a Portugalsko). Studie také vrhá světlo na evropské postoje vůči státu Izrael a jakým způsobem tyto postoje ovlivňují nenávist vůči Židům. Zhruba polovina respondentů v Portugalsku, Polsku a Maďarsku se domnívá, že antisemitské incidenty jsou podníceny politikou státu Izrael, 40% respondentů vzrůst antisemitsky orientovaných útoků připisuje chování státu Izrael k Palestincům. V Polsku s posledně zmíněným tvrzením souhlasí 63% respondentů a v Německu 48% dotázaných.

V Nizozemí se necelých 18% dotázaných domnívá, že se Židé snaží zneužít svého utrpení za holocaustu, zatímco 40% respondentů toto tvrzení striktně odmítá. V Německu s tímto tvrzením naopak souhlasí 40% dotázaných a pouze méně než 20% jej odmítá. 30% Němců a 22% Britů si myslí, že se Židé nezajímají o nikoho jiného než sami o sebe, v Portugalsku s tímto tvrzením souhlasí kolem 55% dotázaných. Většina respondentů ve všech zemích ale souhlasí s tvrzením, že Židé obohatili a obohacují místní kulturu. Stodevadesátistránková studie zkoumá i další fenomény jako rasismus, sexismus, homofobii či nepřátelství vůči přistěhovalcům anebo muslimům. Zhruba polovina dotázaných ze všech zemí se například domnívá, že islám je „netolerantní náboženství“, a polovina Francouzů tvrdí, že muslimové toho „požadují až příliš“.
Výsledky studie budou prodiskutovány 1. května v telavivském Bejt Sokolov (Sokolovův dům), hlavní řeč nazvanou „Je rasismus a antisemitismus na vzestupu? Protidemokratické tendence v současné multikulturní Evropě“ by zde měl pronést Matthias Platzeck, ministerský předseda Brandenburska.