Dnes je 7. 6. 2020
Zpravodajství
O projektu

Dva tisíce neonacistů demonstrovalo v Sofii. Světový židovský kongres hlásí nárůst nacionalistických pochodů napříč Evropou

18. 2. 2019, -jg- |  Svět

SOFIE – Na dva tisíce nacionalistů z Bulharska, ale i jiných evropských zemí, se zúčastnilo v sobotu 16. února tzv. Lukovova pochodu. Ten se konal na počest bulharského generála Hristo Lukova, známého za doby 2. světové války svými pronacistickými a antisemitskými postoji. Účastníci podle Reuters nesli kromě bulharských vlajek i různá vyobrazení svastiky, dělali nacistické pozdravy a položili věnec u bývalého Lukovova domu. Proti samotnému pochodu se ještě před jeho konáním zdvihla vlna nevole – ze strany lidskoprávních skupin, politických stran i cizích ambasád. Starosta Sofie pochod zakázal, ale jeho rozhodnutí zrušilo rozhodnutí soudu, na který se organizátoři obrátili. Rovněž Světový židovský kongres varoval ohledně prudkého nárůstu nacionalistických pochodů v Evropě, které se zaměřují na propagaci antisemitismu, nesnášenlivosti, xenofobie a glorifikace nacismu mezi mladými lidmi. Minulou sobotu se v Budapešti sešli nacisté z Evropy i Maďarska na třítisícovém pochodu na počest maďarské Strany Šípových křížů, která za války kolaborovala s německými nacisty.

„Už kdyby se jednalo o izolovaný jev, objevující se v určitém městě nebo zemi, bylo by to velice znepokojivé. Skutečnost je však taková, že pochody probíhají opakovaně a příliš často, ve městech po celém kontinentu,“ řekl výkonný ředitel Světového židovského kongresu (WJC) Robert Singer. „Tyto demonstrace nemohou a nesmí být tolerovány žádným obhájcem demokracie a tolerance, ani nikým, kdo usiluje o bezpečnou Evropu. Musíme jasně a živě připomínat nebezpečí, která vznikají, když takové pochody mohou pokračovat a svými poselstvími nenávisti a násilí lákat masy,“ dodal s tím, že Maďarsko a Bulharsko jsou jen příklady takových pochodů. Další se uskuteční ve Švédsku, Německu, Polsku a dalších zemích.

Minulý týden Světový židovský kongres vydal detailní zprávu, která dokumentuje nepopíratelně antisemitský jazyk, který ultranacionalisté a účastníci Lukovova pochodu v Sofii používají, ačkoliv sami odmítají, že by byli antisemitští. Podle jejich názoru nebyl Lukov antisemitský fašista a ani oni nejsou neofašisté. Naopak tvrdí, že potomci vrahů Lukova se pochodu bojí. Podle Zvezdomira Andronova, lídra Bulharské národní unie, je hlavním cílem „záchrana bulharského lidu ze sociální a ekonomické krize“, které země čelí již několik desítek let. Nacionalisté z různých evropských zemí též během pochodu hlásali proti EU a proti globalistická hesla. „Chceme se dostat do kontaktu s dalšími nacionalisty v Evropě, protože pevně věříme, že svobodné a nezávislé země jsou velice důležité. Chceme získat zpět moc od globalistů – lidí, kteří ruinují a devastují Evropu,“ řekl v Sofii Per Sjogren ze švédského Hnutí nordického odporu. Nicméně komentáře zanechané účastníky a příznivci na oficiální facebookové stránce pochodu ukazují na obrovský nárůst nesnášenlivosti vůči bulharské židovské komunitě a vůči Židům obecně.

Generál Hristo Lukov během druhé světové války podporoval nacistické Německo a v lednu 1943 byl zabit protifašistickým odbojovým hnutím. V letech 1935 až 1938 však byl bulharským ministrem války a od roku 1932 vedl pronacistický Německý svaz bulharských legií, a to až do své smrti.