Dnes je 27. 2. 2020
Zpravodajství
O projektu

Austrálie: Dva případy antisemitské šikany žáků na školách v Melbourne

4. 10. 2019, -jg- |  Svět

MELBOURNE – Australskou židovskou komunitou v posledních dnech otřásly dva případy antisemitské šikany mezi dětmi, které se odehrály nezávisle na sobě. V prvním případě byl podle výpovědí pětiletý žák Hawthorn West Primary School po několik týdnů obtěžován pěti spolužáky na toaletách, kde se mu posmívaly, že má obřízku. Bylo mu nadáváno i do „židovských švábů“. Posmívání narostlo do takových rozměrů, že se žák zdráhal chodit ve škole na toaletu a raději se počůrával ve třídě. Škola případ šetří jako šikanu, ale nikoliv jako antisemitský incident. V druhém případě byl dvanctiletý žák Cheltenham Secondary College of Victoria donucen si ve veřejném parku kleknout na zem a muslimskému spolužákovi políbit boty pod pohrůžkou, že bude zbit dalšími chlapci. Incident si přitom natočili a pak jej veřejně sdíleli na různých místech internetu.

O obou případech přinesl zprávu australský deník Sydney Morning Herald minulý čtvrtek. Oba chlapci v těchto dvou na sobě nezávislých incidentech museli poté, co se šikana dostala na světlo světa, opustit státní školu, protože podle jejich rodin jim vedení školy neposkytlo dostatečnou pomoc.

V prvním případě škola šikanu řešila tak, že chlapec by napříště neměl už používat běžné školní toalety, ale alternativní zařízení. Rodina požadovala, aby se žákům dostalo poučení o antisemitismu, ale antisemitský aspekt incidentu podle nich vedení školy zamítlo. „Nešlo o antisemitismus, ale o šikanu. A já nechci, aby se ostatní studenti cítili nepříjemně,“ sdělil dle matky oběti ředitel školy. Jenže během dalších čtyřiadvaceti hodin bylo řešení navržené školou porušeno a došlo k dalšímu šikanování na toaletách. Chlapec se poté do školy již nevrátil. Nyní je vyučován doma a rodiče zvažují možnosti jeho dalšího vzdělávání – patrně židovskou denní školu.

Co se týká incidentu dvanáctiletého chlapce, podle jeho matky měl být svými spolužáky bit na školních chodbách, přičemž na něj pokřikovali „židovská opice“ a další, mnohem sprostší nadávky. „Uhodili ho do obličeje, měl pohmožděnou celou levou část zad a na rameni měl v kůži hluboký škrábanec,“ sdělila matka, která později škole oznámila incident, který se odehrál v parku. „Řekli, že se to neodehrálo na půdě školy, že s tím nemohou nic dělat a ať jdu na policii, pokud si myslím, že je to jejich věc,“ řekla. „Nechtěli to ani nazvat antisemitismem, chtěli se vyhnout jakékoliv činnosti, vše se podle nich stalo jako izolovaný incident a tedy se nejednalo o šikanu nebo hanobení náboženství,“ dodala. Co se týká studentů-agresorů z incidentu v parku, nebylo proti nim zahájeno žádné kázeňské řízení. Matka později vyhledala rodiče muslimského žáka z nahrávky v parku a zjistila, že oni byli chováním svého syna zděšeni.

Když se zpravodajský server Autralian Jewish News obrátil na ředitele obou škol o vyjádření, oba se rozhodli nic nekomentovat. Když se žádosti opakovaly, mluvčí ministerstva školství pro oblast státu Victorie sdělil na úkor obou škol, že „antisemitismus a rasistická šikana nejsou na školách ve Victorii tolerovány“ a dále ve svém prohlášení zdůraznil, že jeho instituce podporuje všechny studenty, kteří byli ovlivněni případy šikany či agrese na školách. Pouze poté, co se oba incidenty objevily v titulcích tisku i v zahraničí, nařídil ministr školství státu Victoria James Merlino okamžité prošetření toho, jak školy na stížnosti rodičů reagovaly.

Dvir Abramovich, předseda Rady proti hanobení v Austrálii sdělil médiím, že je znepokojujícím fenoménem, že se židovští rodiče napříč Melbourne rozhodují přeřazovat své děti ze státních škol do židovských soukromých. „Narůstá zde počet důkazů o tom, že rodiny jsou donuceny stáhnout své děti ze státních škol a zapsat je do židovských denních škol, a to kvůli narůstajícímu pocitu ztráty bezpečí a obavám, že jejich děti přijdou k újmě jen kvůli tomu, co jsou zač,“ sdělil.