Dnes je 5. 12. 2020
Zpravodajství
O projektu

Židovské muzeum nabízí vzdělávací interaktivní programy a přednášky

7. 10. 2020, -tz- |  Z domova

PRAHA – Židovské muzeum v Praze představuje novou nabídku interaktivních programů, workshopů a přednášek. Školy nyní mají více možností, jak žáky a studenty seznámit s různými tématy spojenými s judaismem. S ohledem na současnou situaci s pandemií COVID 19 nabízí muzeum možnost absolvovat program prostřednictvím online výuky. „V době, kdy je pro školy obtížnější navštěvovat naše vzdělávací programy přímo v muzeu, jim nabízíme možnost, jak zůstat v kontaktu a pokračovat v osvědčené spolupráci,“ řekl Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze.

Co stále i nově muzeum nabízí

1) Přijďte do muzea
Z nabídky na webu si lze vybrat jakýkoli program, objednat termín a zároveň se podívat do krásných synagog a expozic muzea na Josefově. S výběrem programu poradí zaměstnanci oddělení pro vzdělání a kulturu ŽMP. V souladu se současnými nařízeními jsou programy realizovány ve skupinách o 10 žácích či studentech. Maximálně lze objednat 30 žáků či studentů současně.

2) Pozvěte muzejního lektora k vám do školy
Jakýkoli program z naší nabídky lze realizovat přímo ve škole.

3) Absolvujte náš program online
Pro potřeby online výuky muzeum adaptovalo programy Badatel a Hanin kufřík. V předem domluveném termínu bude zpřístupněn odkaz na platformě MS Teams. Lektor uvede program krátkou přednáškou na téma židovské tradice a zvyky, či holocaust a druhá světová válka. Zároveň pedagog předem obdrží pracovní listy a výukové materiály, s nimiž budou po úvodní přednášce žáci a studenti pracovat. Následně bude lektor k dispozici pro dotazy ze strany žáků a studentů formou moderované diskuze.

4) Odučte si náš program sami
Celkem tři programy z nabídky muzea – Badatel, Hanin kufřík a Stereotypy – lze získat v podobě metodických materiálů pro pedagogy a studijních a pracovních listů pro žáky a studenty a učitelé si je mohou ve škole či v rámci distanční výuky odučit.

Významnou část práce Židovského muzea v Praze představuje osvětová a vzdělávací činnost, kterou oddělení pro vzdělávání a kulturu rozvíjí nejen v Praze, ale od roku 2006 i v Brně. Spolupracuje při tom s předními univerzitními pracovišti a vzdělávacími institucemi – jako Památník Terezín, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Univerzita Karlova, Hebrejská univerzita v Jeruzalémě či památník Yad Vashem – a dále s nezávislými historiky, judaisty, literárními vědci, politology a pedagogy.

Více informací: education@jewishmuseum.cz nebo 222 749 350 a 737 778 746.