Dnes je 26. 9. 2020
Zpravodajství
O projektu

Výstava o Židech na Žatecku bude k vidění v centru města

16. 6. 2020, -pš- |  Z domova

ŽATEC – V domě vedle radnice v centru města otevřel Spolek Rodáci Žatec v sobotu 13. června novou uměleckou galerii a v ní výstavu, doposud umístěnou v žatecké synagoze, která se však uzavřela z důvodu rekonstrukce. Obsahem výstavy jsou dějiny Židů na Žatecku, jejich činnost, ale i pronásledování. Hlavním smyslem je ukázat, jak židovské obyvatelstvo v minulosti na Žatecku nejen žilo, ale také jeho podobu významně ovlivnilo. „Měli jsme za to, že by tato jednoznačně historicky prospěšná výstava neměla skončit, tak jsme začali shánět jiné prostory k jejímu umístění, což se nám nakonec podařilo díky majiteli domu na náměstí Svobody číslo 56 přímo u městské radnice“ – uvedl Petr Šimáček, předseda spolku žateckých rodáků. Ve spolupráci s Nadačním spolkem Saaz/Žatec mapují žatečtí rodáci již deset let málo známé dějiny Židů na Žatecku, včetně výpovědí pamětníků v Izraeli. Součástí projektu je právě tato výstava.

„Expozice Židé na Žatecku je v nových prostorách důstojným pokračováním výstavy ze synagogy. Pořadatelé exponáty vhodně doplnili a jsme nevýslovně rádi a děkujeme jmenovitě panu Löblovi a panu Šimáčkovi za tento nádherný stánek otevřený široké veřejnosti. Výstavní síň s exponáty vznikla díky obětavosti členů spolku za pouhých 14 dní“ – řekl při slavnostním otevření nové galerie a výstavy předseda Židovské obce Teplice Michal Lichtenstein.

V prostorách nové galerie jsou na panelech vystaveny inovované dokumenty a fotografie od počátků židovského osídlení regionu, informace o žatecké Židovské obci i židovském hřbitově a připomíná se i Letecký most Žatec – Ekron z léta 1948, kdy mířila z žateckého letiště pomoc nově vznikajícímu státu Izrael. Dominantou výstavy je proto unikátní model letadla Avia S-199, jako připomenutí Leteckého mostu Žatec – Ekron, díky kterému zachoval stát Izrael svou existenci v boji se svými arabskými sousedy po druhé světové válce. Jediným státem, který mu tehdy pomohl, bylo Československo. Právě ze žateckého vojenského letiště tehdy odlétaly stroje s potřebným materiálem a výzbrojí do Ekronu. Funkční model letadla Avia S-199 pochází z dílny Igora Vyznala z nedalekých Cítolib. Modely letadel vyrábí dlouho jako svého koníčka. Když za ním pořadatelé výstavy přišli s dotazem, zda by neměl model tohoto letadla, bál se, že je zklame. „Byla to neuvěřitelná náhoda. Říkal jsem, že model mám, ale jen v izraelském provedení. A oni byli nadšení, že právě to potřebují,“ vyprávěl při vernisáži Igor Vyznal. Vystavené letadlo v Galerii U Radnice je jedno ze dvou existujících modelů – ten druhý je na území státu Izrael, pravděpodobně v Tel Avivu.

Počet Židů v Žatci činil v roce 1930 při sčítání obyvatelstva 944 osob. Celkově však Židé v Žatci tvořili víc než 10 procent obyvatelstva, protože je k tomu nutné započítat také asimilované Židy. Židé v Žatci, stejně jako všude v Evropě, se podíleli na vytváření hospodářství, kultury a společenského dění města. Historie Židů v Žatci se datuje od 14. století, kdy se začali ve městě usazovat první židovští obyvatelé. Jejich obživou se stal převážně obchod s chmelem. Žatecká synagoga, po Plzni druhá největší v Čechách, byla postavena stavitelem Johanem Staňkem v letech 1871-1873, v roce 1882 byla opatřena dvěma věžemi, které dnes dokreslují charakteristické východní panorama města.

„Věříme, že tato expozice o židovství na Žatecku bude hojně navštěvovaná veřejností, občany města, ale teď v turistické sezóně i mnoha turisty. Jistě přispěje k celkovému historickému obrazu města, kde většinu výstavních domů nebo skladů chmele postavili právě Židé“ – doplnil kurátor výstavy Otokar Löbl.
Výstava Židé na Žatecku v Galerii U Radnice potrvá do 31. července. Poté ji nahradí výstava nová, ale stálou expozicí zůstane Letecký most Žatec – Ekron. _Otevřeno je každou sobotu od 14 do 17 hodin. V ostatním čase skupiny dle předchozí dohody. Mobily: 773943558, 724152570 nebo E-mail: rodacizatec@volny.cz. _