Dnes je 9. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Vysoká škola finanční a správní vyučuje „Tajné společnosti a Protokoly siónských mudrců“

5. 10. 2018, -rjw- |  Z domova

PRAHA – Soukromá Vysoká škola finanční s správní (VŠFS) na svém studijním středisku v Mostě nabízí v rámci „Univerzity třetího věku“ předmět „Tajné společnosti“, který vyučuje Ing. Jaroslav Srkal. Na skutečnost upozornil 26. září a 4. října server Manipulátoři, který výuku předmětu spojuje s kandidátem v senátních volbách a bývalým děkanem Právnické fakulty UK, prof. Alešem Gerlochem. Ten je totiž členem vědecké rady VŠFS. Univerzita třetího věku v podání VŠFS v Mostu znamená především zájmové přednášky pro seniory: základy angličtiny a němčiny, trénování paměti, zdravý životní styl, cestovatelské přednášky a něco z historie. Právě v rámci historických předmětů nabízí VŠFS předmět „Tajné společnosti“, vyučovaný místním podnikatelem Ing. Jaroslavem Srkalem.

Rámcově je předmět v sylabu uveden slovy: „Tajné společnosti jsou staré jak lidstvo samo. V každé historické době se informace tajily, což umožňovalo ‚zasvěcencům‘ vládnout, případně řídit samotného vládce či vládnoucí vrstvu. Běžný občan se k důležitým informacím nikdy nedostal a tak byl odsouzen k celoživotní práci, strádání a žití v chudobě. A tak je tomu dodnes.“

Součástí předmětu jsou i „Protokoly siónských mudrců”, o nichž se v sylabu VŠFS píše: „Protokoly sionských mudrců jsou v hrubých rysech vyjádřením programu židovstva, který současně naznačuje plán a prostředky k ovládnutí a zničení všech nežidovských národů a států bez výjimky. Podává návod, jak si má židovstvo počínat, aby na troskách těchto států vybudovalo svoje celosvětové panství. Spor o autentičnost Protokolů se stal v současnosti úplně bezpředmětným, protože jejich program se krok za krokem uskutečňuje, a je podle židovského názoru před dovršením.“

V rámci předmětu „Tajné společnosti“ jsou studenti informováni o svobodném zednářství, v další hodině o rosekruciánech a jezuitech, následují přednášky pojmenované „Ilumináti“, „Vatikán a jeho tajemství“, „Tajemství islámu“, výše zmínění „Siónští mudrci“ a pak „Theosofie“. Ing. Srkal zároveň vyučuje svérázné pojetí dějin starověkého Sumeru („dle nejnovějších informací“).

V Sumeru podle vyučujícího došlo k objevu, že lidské tělo sumerských obyvatel produkuje „zázračnou esenci“ Argentum Astrum. „Když lidí přibývalo, tak se o zázračné esenci Argentum Astrum dověděli i ostatní skupiny humanoidů, žijící zde na Zemi. Začalo období křížení populace a umělé genetické manipulace. Ještě v současné době probíhá 22 genetických programů na lidstvu. Některé začaly už před 250 000 lety.”

Zpravodajský server Manipulátoři, zaměřující se na odhalování hoaxů a konspiračních teorií, se případem programu zabýval již koncem září, s odkazem na veřejně přístupný sylabus předmětů. V článku ze 4. října uvádí: „Školu již zjevně někdo upozornil na náš dřívější článek, takže sylabus je nyní zkrácen.“ Citáty jsou z původní verze, kterou na svých stránkách zveřejnil server již v zářijovém článku.

VŠFS vejde do dějin jako příklad šíření konspiračních teorií, prezentovaných jako vysokoškolský vzdělávací program. Podle informací na stránkách VŠFS jsou partnery tohoto studijního programu dvě obce: Statutární město Most; Město Litvínov, dále dva podnikatelské subjekty Severočeské doly, a.s.; Severočeská teplárenská, a.s.; United Energy, a.s., a spolek Svaz důchodců ČR, regionální organizace Most – Litvínov. Podle informací na webu tito partneři přispívají finančně na konání kurzů. Je otázka, zda si jsou vědomi, jaké aktivity zaštiťují.