Dnes je 27. 1. 2021
Zpravodajství
O projektu

Vrchní rabín Izraele Lau navštívil Prahu, aby zaznamenal 400. výročí smrti zdejšího slavného židovského učence

14. 3. 2019, -jg- |  Z domova

PRAHA – Pražskou židovskou obec navštívil vrchní aškenazský rabín Izraele David Lau. Stalo se tak ke 400. výročí úmrtí pražského renesančního židovského myslitele, rabína Šlomo Efrajima ben Arona Lunčice, který podle některých zdrojů roku 1604 nahradil v úřadu pražského vrchního rabína slavného Maharala. Lunčic, který zemřel podle občanského kalendáře 21. února 1619, je pochován na Starém pražském židovském hřbitově v Josefově. Ten Lau během svého dvoudenního pobytu navštívil, stejně jako Staronovou synagogu, ale i domov sociální péče pro přeživší šoa na Hagiboru a děti v Lauderových školách. V hotelu King David pronesl na paměť zesnulého učence řeč. Lunčic je zejména v ortodoxním prostředí dodnes populární a to díky dílu „Kli jakar“ (čes. Cenné náčiní), které je dosud součástí výkladu Tóry v mnoha hebrejských vydáních Pentateuchu. Dílo, jež bylo prvně vydáno roku 1602 v Lublinu a jehož název odkazuje k biblické Knize přísloví, nabylo takového věhlasu, že po něm bývá označován i sám autor jednoduše jako „Kli jakar“.

Rabín David Lau je vrchním izraelským rabínem od roku 2013, v době svého zvolení byl ve svých 47 letech nejmladší osobou zvolenou za vrchního rabína Izraele. Narodil se v Tel Avivu, vystudoval několik ješiv, mezi nimi i ješivu Ponivež, jednu z nejpřednějších v Izraeli. Rabín Lau byl prvním rabínem v Izraeli, který vyučoval responze přes internet. Pro pražskou židovskou obec to bylo po 70 letech poprvé, co do ní na její pozvání zavítal vrchní rabín Izraele.