Dnes je 28. 2. 2020
Zpravodajství
O projektu

V loštické synagoze si připomněli 200 let od narození židovské spisovatelky Fanny Neuda

11. 6. 2019, -tz- |  Z domova

LOŠTICE – Víkend věnovaný 200. výročí narození spisovatelky Fanny Neuda, která v loštické synagoze napsala mimořádnou knihu modliteb pro ženy Hodiny zbožnosti, se uskutečnil o prvním červnovémm víkendu. Po pátečním úvodu paní Anny Mirjam Wagnerové z pořádajícího spolku POLIN jsme představili Fanny Neuda, její dílo, historii židovské komunity a souvislosti s objevením fenoménu její tvorby a života v Lošticích. Účastníci semináře zhlédli filmový dokument Edith Carter Knöpflmacher a za zpěvu Zuzany Wirthové přivítali šabat. Sobotní čas byl protkaný přednáškami zahraničních hostů a kapacit na život a dílo Fanny Neudy. Sérii přednášek uvedla izraelská poslankzně Knessetu, paní Aliza Lavie. Svými osobními prožitky ji doplnila a přebásněnou knihu představila americká spisovatelka a editorka Dinah Berland.

Trojici uzavřela paní doktorka Agata Rybinska, jež vnesla nové poznatky do bádání o jejím životě, čímž naplnila slova paní Lavie: „Kéž seminář přinese sdílení poznatků, kéž se od sebe vzájemně učíme a obohacujeme.“

Odpoledne následovala řada přednášek významných židovských žen české židovské obce. Paní doktorka Eva Kosáková představila práci žen WIZO, paní magistra Vlasta Ruth Sidonová svou přednášku Posttrauma jako následek šoa a péče o přeživší uvedla velmi silným autorským čtením povídky ze své knihy Jídelna Šalom. Vzhledem k prochladlé synagoze jsme si úžasnou a strhující poslední přednášku tohoto dne užili na prosluněné trávě před synagogou. Slovo měla paní magistra Sylvie Wittmannová, věnovala se počátkům reformních proudů v judaismu.

Nedělní dopoledne obohatila přednáška Zuzany Prudilové, jež nám představila židovské ženy s Nobelovou cenou a své knihy a vynikající práci představily paní doktorka Helena Bratfeldová – knihu fotografií ze židovských hřbitovů Zahrady života a Eliška Blažková – knihu fotografií Haredim. O krásnou tečku za seminářem se zasloužil pěvecký soubor Avonotaj svým koncertem.

„Ženu statečnou“ – seminář byl velmi živý, po všech stránkách nesmírně obohacující, odpovídal na otázky a vyvolával mnohé další, přinášel slzy dojetí i radosti, ale hlavně připomněl výjimečné dílo výjimečné ženy – Fanny Neuda: Hodiny zbožnosti. Jsou stále s námi, jsou nadčasové, stejně jako její odkaz. Po semináři zde ještě zůstává Dinah Berland z USA, aby v prostorách synagogy pracovala a nadále oživovala myšlenky mimořádně citlivé ženy, které se tu před zhruba 160 lety zrodily.