Dnes je 7. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Progresivní komunita Ec chajim Praha získala (staro)novou Tóru

27. 12. 2019, rjw |  Z domova

CHICAGO/PRAHA – Do ČR se vrací další svitek Tóry ze sbírky Memorial Scroll Trust (MST), jeden z mnoha svitků, pocházejících ze zrušených židovských obcí Čech a Moravy. Na bienále Unie reformního judaismu (Union for Reform Judaism) byl návrat svitku oficiálně ohlášen během sobotního šacharitu a obřadně vložen do rukou rabínského studenta Davida Maxy. Jde o jeden z 1800 svitků, zabavených nacisty a po roce 1948 převezených do prostor bývalé michelské synagogy. Roku 1963 oslovila společnost Artia Erica Estoricka, který do Prahy jezdil nakupovat obrazy pro londýnskou Grosvenor Gallery, s nabídkou prodeje starých svitků. Tak se stalo, že svitky přijel prozkoumat prof. Chimen Abramsky z University College v Londýně. Ten pomohl vytipovat exempláře, které byly nakonec zakoupeny.

Cesta z Michle přes Londýn do USA – a zase zpět

Organizace Memorial Scroll Trust byla založena s cílem opatrovat celou sbírku a zapůjčovat jednotlivé svitky do obcí a modliteben. – Žádná z organizací, tedy ani Ec chajim, nemůže svitek získat do vlastnictví, ale vždy jen jako dlouhodobou zápůjčku. Navíc, každá organizace může mít půjčený jen jeden svitek z MST.

Tóra, kterou na snímku drží David Maxa, má číslo č. #1052. Byla sepsána roku 1890 v Brně, kde až do roku 1942 sloužila místní synagoze. Od roku 1973 z ní četli v modlitebně Kutz Campu – letního tábora organizace NFTY (Reform Jewish Youth Movement; reformní hnutí židovské mládeže). Nyní svitek putuje do Londýna, kde jej sofer (písař) MST prohlédne a opraví. Příští rok se plánuje jeho převoz do ČR a slavnostní přivítání v Praze, kde bude opět „hostem“ jako dlouhodobá zápůjčka od MST.

Uzavření kruhu

„Blížící se obdržení svitku Tóry je nádherným symbolem rozvoje Ec chajim Praha jako plnohodnotné židovské komunity se vším, co to obnáší, včetně pravidelných bohoslužeb a dalších náboženských, společenských a vzdělávacích aktivit,” řekl pro Žtis David Maxa.

Návrat svitku do země, v níž byl sepsán má skutečně hluboký význam, který zdůraznil prezident Světové unie progresivního judaismu rabín David Saperstein: „Vložit milovaný svitek Tóry do náruče Davida Maxy … znamená podivuhodné uzavření kruhu, který tato sefer Tóra na své cestě opsala. Tento okamžik představuje mnoho požehnání – je to most sklenutý napříč časem i kontinenty, je svědkem trvání a pevnosti židovského lidu po staletí a generace, l’dor va-dor [od pokolení k pokolení].“