Dnes je 23. 4. 2018
Zpravodajství
O projektu

Do České republiky se po 71 letech vrací židovský skauting

20. 12. 2016, -jg- |  Z domova

PRAHA – Po 71 letech byla v Česku obnovena tradice židovského skautingu. Slavnostní zahájení nově vzniklého skautského oddílu Tuvia proběhlo 24. listopadu v Lauderových školách v Praze. „Hodláme navazovat na tradici prvorepublikových židovských skautů a být aktivní součástí českého skautského hnutí,“ řekla pro Ztis.cz Hana Šiková, vedoucí nově vzniklého oddílu. Náplň jeho činnosti je vyloženě skautská: Děti jezdí do přírody, na schůzkách se učí mapové značky, uzlovat nebo skautské zákony. Specifikem oddílu je, že je přizpůsobený židovským zvykům, a tak židovští skauti dodržují šabat a jídelní pravidla kašrutu. „Dítě však rozhodně nemusí být z ortodoxní rodiny, žádná pravidla pro přijetí nejsou, skauting je pro všechny,“ říká Hana Šiková a dodává, že do budoucna počítá i s programem pro skauty a skautky na druhém stupni základní školy. Prozatím je totiž z kapacitních důvodů veden pouze oddíl vlčat a světlušek, tedy dětí na prvním stupni ZŠ. Po 71 letech první českožidovský oddíl je součástí Junáka, českého skauta.

To, že v Československu působili i židovští skauti, není dnes široce známá skutečnost. Přitom za první republiky působily skautské židovské oddíly téměř na stovce míst, s největšími počty členů logicky v Brně, Praze, Košicích, Bratislavě nebo Ostravě. Jejich působení je v Čechách a na Moravě spjato rovněž s myšlenkou sionismu. To je projevilo zejména tak, že se prvorepublikoví skauti věnovali výuce hebrejštiny a dějin Erec Jisrael. Během nacistického ohrožení židovské mládežnické organizace také usilovaly o to, aby se Židům dostalo útočiště v tehdejší britské mandátní Palestině.

Řada židovských oddílů spadala do celostátního Svazu skautů. Velkým oddílem, kam patřilo 25 skupin po celé zemi, byl Makabi ha-cair (Mladý Makabejec). Po okupaci Československa nacisté zakázali veškerá mládežnická hnutí, avšak ta pokračovala ve svém působení tajně. Po druhé světové válce se však židovský skauting již nepodařil obnovit. Bývalí židovští skauti, kterým se podařilo přežít holocaust, emigrovali do Izraele.