Dnes je 18. 1. 2021
Zpravodajství
O projektu

Operace Hatikva Praha – New York: naděje v časech pandemie

14. 5. 2020, -rjw- |  Z domova

PRAHA/NEW YORK – Pandemie viru Covid-19 vážně zasáhla židovské komunity v USA, zvláště pak v New Yorku. Američtí Židé se ocitají v tísnivé situaci, kdy se ukazuje důležitost solidarity nejen v rámci jednotlivých komunit, ale také mezi židovskými komunitami jednotlivých zemí. ZTIS.cz přináší rozhovor s Aaronem Günsbergerem, organizátorem pomoci směřující do USA z České republiky.

Pandemie viru Covid-19 vážně zasáhla židovské čtvrti New Yorku. Američtí Židé tak po vlně antisemitských útoků minulé zimy čelí další nelehké situaci: nemoc je během krátké doby připravila o řadu význačných osobností, které spoluutvářely náboženské, kulturní a společenské dění židovských komunit USA. Ti jsou náhle pryč a zůstává po nich citelná mezera. Přerušil se také nábožensko-komunitní život tak, jak jej všichni znali – centra a synagogy jsou až na výjimky uzavřené. Omezený nebo zastavený je i provoz rituálních lázní (mikve); řada bohoslužeb i důležitých oslav (bar/bat micva) probíhá online. Jednotliví lidé se bojí o životy svých blízkých, i o svůj vlastní.

A tak se Židé ze Spojených států, kteří celosvětově byli po desítky let vůči židovským komunitám v jiných, zejména východoevropských zemích v roli „bohatého strýčka“, ocitají v pozici těch, kdo jsou sami v nouzi. To může být nezvyklé jak pro ně, tak pro dlouholeté příjemce zahraniční pomoci.

Jedním z těch, kdo rozpoznal situaci a její souvislosti, je Aaron Günsberger, výrazná postava pražské židovské komunity. Majitel košer restaurace King Solomon, známý též pod přezdívkou „Rambo“ zorganizoval věcnou a finanční sbírku. Akci nazval „Operace Hatikva Praha – New York“. Mezi sponzory a podporovatele patří podniky, organizace i jednotlivci, včetně Židovské obce Brno, Českého vysokého učení technického nebo strip klubu Goldfingers Prague, abychom jmenovali jen některé z nich.
Díky této iniciativě se podařilo vyslat do USA tento týden již druhou dodávku ochranných pomůcek. První balík ochranných masek, roušek, štítů, nanofiltrů a ochranných rukavic odletěl z Prahy v prvním květnovém týdnu, druhý toto úterý. Připravují se další a akce, o níž během víkendu informoval deník Times of Israel, se stává inspirací pro komunity v dalších zemích.
Mezi tím vším si Aaron Günsberger našel čas i na rozhovor, v němž čtenářům ZTIS.cz přibližuje celou iniciativu.

- Akce Hatikva už se podle všeho rozjela naplno. Co přesně pomoc obsahuje a kam směřuje?

Akce se zaměřuje na pomoc židovské komunitě v New Yorku, který je nyní jedním z epicenter krize. Jde zejména o zaslání zásadního množství ochranných pomůcek pro boj s pandemií Covid-19.

- Jak to vlastně začalo?

Na začátku krize byla potřeba pomoci zejména nejohroženějším členům zdejší židovské komunity. A tak jsem začal komunikovat s našimi lidmi v první linii, tedy s paní Irenou Němcovou, paní Janou Wichsovou, Kuki Krausovou, Pavlem Králem, poté i s panem Sontagem a Roulem. Nejdřív jsem začal spolu s nimi pomáhat zde v Praze, tedy institucím jako Domov sociální péče Hagibor, Komplexní domácí péče EZRA, dobrovolníkům a ochranné službě ŽOP a muzea. Poté když jsme úspěšně zajistili pražskou židovskou obec a FŽO, mohli jsme své zkušenosti zužitkovat i při pomoci širší veřejnosti.

- Znamená to tedy, že jste pomáhal i mimo židovské kruhy?

Šlo hlavně o pomoc nemocničním zařízením tady v Praze, projekt Sousedská pomoc radnice Prahy 7 a podobně.

- A jak došlo na propojení s USA?

Následně jsem se dověděl o aktivitě #kosherresponse v New Yorku, kterou organizuje můj známý Gabriel – Kosher Guru. Šlo o to, že dal dohromady všechny dostupné košer restaurace a cateringové společnosti a dodává jídlo lidem z oblasti New Yorku. Problém byl a je, že stejně jako u nás, mají nedostatek ochranných pomůcek, a jelikož jsem měl dostatek zkušeností i kontaktů, rozhodl jsem se pomoci.

- Pomoc newyorským Židům – to zní až divně. Copak si nedokáží pomoci sami? Nepotřebují humanitární pomoc spíš lidé v chudých zemích?

Je to možné, ale já jsem jedna osoba, ne UNICEF, mám limitované fyzické a duševní síly a nemohu spasit svět. Rozhodl jsem se pomoci bratrům v New Yorku. Je důležité si uvědomit, že Židé z USA a konkrétně New Yorku dlouhou dobu finančně podporovali a podporují zdejší židovskou komunitu, nejen pražskou obec, ale i FŽO. Jejich návštěvy pomáhaly i velkému množství členů ŽOP, kteří pracovali nebo pracují v cestovním ruchu – a není jich zrovna málo. O to více mne mrzelo, že drtivá většina (čest výjimkám!) z nich nepřispěla ani halíř navzdory tomu, že léta z amerických turistů žila.

- Jaké bylo jednání s úřady? Pro Times of Israel jste řekl, že samotné získání materiálu bylo vlastně jednoduché… oproti tomu papírování.

Reakce kamarádů a managementu firem, které se na akci podílejí byla rychlá a úžasná. To samé se dá říci o firmě DHL, která zajištuje zdarma transport. Pak nastaly nějaké porodní bolesti ohledně papírování (určité ochranné pomůcky nelze vyvážet mimo EU). Ono převézt letadlem 250 litrů desinfekce, která představuje hořlavinu, také není žádný standard, pokud nechcete dopadnout jako Tom Hanks z filmu Trosečník… – I přes to, že ministerstvo bylo velice vstřícné a nápomocné a rozhodně nelze opomenout významnou pomoc ze strany Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Byrokracie v této oblasti není o nic uživatelsky přívětivější než jinde.

- Ortodoxní čtvrti v USA a Izraeli jsou někdy v médiích prezentovány ve stylu „můžou si za to sami“: tam malá ochota dodržovat karanténu a používat ochranné pomůcky, někde jsou pořád ještě otevřené ješivy – myslíte, že charedi lidé vaši pomoc vůbec využijí?

Mediální hoaxy nebudu vůbec komentovat. Nelze prezentovat extrém čehokoli jako standard. – A samozřejmě, že to využijí. Jsem s nimi v každodenním kontaktu. Nemám čas dělat prázdná gesta, nejsem politik.

- Přesto se tváří v tvář záběrům z New Yorku vtírá otázka: Změní takové malé balíčky něco? Není to spíš gesto solidarity než faktická pomoc?

Ano, původně to mělo být gesto solidarity, protože si myslím, že speciálně pražská židovská komunita dostala a dostává spoustu pomoci z USA. Nelze pouze brát a nic nedávat. Původně jsem neměl představu, jakého rozsahu docílíme. Ale i kdybychom pomohli jednomu člověku, jde o faktickou pomoc. Reálně se k dnešnímu dni tato pomoc už vyšplhala k finanční hodnotě 600 000 Kč, to už mi jen jako gesto opravdu nepřipadá.

- Navážu řečmi, které se objevují v židovském prostředí – že je to v turistické krizi vlastně reklama na restauraci King Solomon, anebo kampaň před volbami do vedení pražské židovské obce… co vy na to?

Za dobu krize jsem poznal spoustu úžasných a obětavých lidi s obrovským srdcem a až neuvěřitelnou ochotou pomáhat lidem, a myslím si že pro nás Židy je pomoc věcí automatickou. Zdroj těch spekulací neznám, a přiznám se, že mě ani nezajímají.

- Jak se mohou zapojit jednotliví lidé? Má cenu udělat sbírku pomůcek? Nebo dodávat ručně šité roušky?

Smysl to určitě má, každé takové zapojení je faktickou pomocí. I přesto ale ideální jsou opravdu klasické produkty s certifikací. Jde ale pořád o pomoc, a i přes vaši poznámku, ta je dobrá v každé formě.

- Jak dlouho bude akce pokračovat?

Dokud tady bude ochota pomáhat a situace v USA nás bude potřebovat. Pro ilustraci, nyní nás oslovila s prosbou o pomoc i židovská obec v Bostonu.

- Děkuji vám za rozhovor.

Máte-li zájem se do akce Hatikva zapojit, můžete přispět jak finančně, tak zasláním pomůcek na adresu King Solomon, Široká ulice 110 00 Praha 1 Josefov.
Číslo konta je: 190480833/0300
Heslo: OPERACE HATIKVA NY COVID 19