Dnes je 19. 2. 2019
Zpravodajství
O projektu

„Je minulost stále živá?“ Památník Terezín vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž pro školáky

6. 1. 2017, -jg- |  Z domova

PRAHA – Muzeum a památník Terezín si v letošním roce připomenou 70 let od svého založení. Instituce, jejímž posláním je připomínat zločiny nacismu na českém území, k tomuto výročí vyhlašuje literární i výtvarnou soutěž. Do 18. dubna mohou žáci základních a studenti středních škol i víceletých gymnázií zasílat své výtvarné či literární práce na téma: Je minulost stále živá? Díky sponzorskému daru Hany Greenfieldové si vyhodnocení školáci odnesou peněžní ceny. Kolínská rodačka, přeživší šoa a autorka knihy „Z Kolína do Jeruzaléma“ Hana Greenfieldová s Památníkem Terezín dlouhodobě spolupracovala a literární a výtvarné soutěže pro školáky vznikly z jejího nápadu už v roce 1994. Udělovány budou i ceny Dr. Erika Poláka, které financuje Terezínská iniciativa. Konkrétní zadání, podmínky soutěže, její časové rozvržení i zasílací kontakt najdete níže. Co se týká zpracování, je jen na tvůrcích samotných, jakou uměleckou formu či techniku si pro své dílo vyberou.

Hana Greenfieldová se narodila jako Hana Lustigová roku 1926 v Kolíně a jako šestnáctiletá byla za holocaustu poslána nejprve do Terezína, a potom i do Osvětimi a Bergen-Belsenu. Po osvobození tábora Bergen-Belsen roku 1945 žila chvíli v Londýně, načež udělala aliju a v Izraeli se vdala za Murraye Greenfielda, s nímž měla tři děti. Se svým mužem v Jeruzalémě spoluzaložila izraelské knižní vydavatelsví Gefen a její kniha memoárů s názvem Z Kolína do Jeruzaléma se dočkala vydání v hebrejštině, češtině, němčině, polštině, ruštině, francouzštině, angličtině a jidiš. Její studie o osudu tzv. bělostockých dětí byla prvně publikována v Londýně roku 1988. Hana Greenfieldová zemřela před dvěma lety v lednu v Tel Avivu po dlouhé nemoci ve věku 87 let.

Památník Terezín

vyhlašuje na rok 2017

XXIII. ročník literární a XXI. ročník výtvarné soutěže – Memoriálu Hany Greenfieldové

se společným tématem

Je minulost stále živá?

V roce 2017 si připomínáme 70. výročí vzniku Památníku Terezín, jehož hlavním posláním je připomínat zločiny nacistického režimu v souvislosti s existencí židovského ghetta v Terezíně, věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti a pobočky koncentračního tábora Flossenbürg v Litoměřicích.

Jsou tyto zločiny již jen minulostí? Je tato minulost přítomna jen na pietních místech či v muzejních expozicích připomínajících oběti nacismu? Nebo je stále s námi, a to nejen ve vzpomínkách přeživších, vyprávěních jejich potomků, školních učebnicích, studiích odborníků, krásné literatuře, výtvarném umění, hraných i dokumentárních filmech, ale nověji třeba i v komiksech? Hrozí nám podobná nebezpečí, kterým byli vystaveni naši předci na přelomu třicátých a čtyřicátých let minulého století? Jestliže ano, lze je odvrátit? Může se vůbec lidská společnost z minulosti poučit v dlouhodobé časové perspektivě?

Zamyslete se nad výše uvedenými otázkami a vytvořte výtvarné či literární práce, které nám zašlete na níže uvedenou adresu. Můžete si samozřejmě položit i otázky vlastní, které se také s vyhlášeným tématem úzce pojí. Při zpracování Vám ponecháváme možnost volby jakékoliv umělecké formy a techniky.

Věkové kategorie výtvarné soutěže:

I. žáci 1. – 5. ročníků ZŠ

II. žáci 6. – 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

III. studenti gymnázií, SŠ a SOU

Věkové kategorie literární soutěže:

I. žáci 6. – 9. ročníku ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. studenti čtyřletých gymnázií a 5.- 8. ročníků víceletých gymnázií, SŠ a SOU

Podmínky účasti a časové rozvržení soutěží:

Práce musí být předány nebo odeslány na níže uvedenou kontaktní adresu nejpozději do 18. dubna 2017. U každé musí být uveden čitelně název díla, jméno autora (autorů) a jeho věk, kategorie, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa autora (případně kontakt na rodiče), adresa navštěvované školy, ročník (třída) a jméno vedoucího pedagoga. Každý účastník (žák, student) zasílá pouze jednu práci do každé ze soutěží. Literární práce mohou být zaslány elektronicky, výtvarné pouze fyzicky. Počet zasílaných děl z jedné organizace – školy ovšem není nijak omezen. Pořadatel si vyhrazuje právo na využití zaslaných prací pro další nekomerční výstavy, charitativní akce a pro jejich reprodukce v tisku. Zaslané práce se nevracejí. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. června 2017 v Terezíně. Výherci získají řadu věcných cen i peněžní odměny. Tvůrci oceněných prací i školy, které navštěvují, budou samozřejmě v dostatečném předstihu o výsledku soutěží informováni.

Peněžní odměny (ze sponzorského daru Hany Greenfieldové):

1. místo 500 Kč

2. místo 400 Kč

3. místo 300 Kč

4. – 5. místo 200 Kč

6. – 8. místo 100 Kč

Uděleny budou i zvláštní Ceny dr. Erika Poláka, financované Terezínskou iniciativou.

Kontaktní adresa:

Památník Terezín

Vzdělávací oddělení – Mgr. Pavel Straka

Principova alej 304

411 55 Terezín

tel.: 416 724 563, e-mail: straka@pamatnik-terezin.cz