Dnes je 18. 6. 2019
Zpravodajství
O projektu

Izrael ocení Šircovy, rodinu volyňských Čechů, za záchranu Židovky během holocaustu na Ukrajině

6. 11. 2018, -tz, jg- |  Z domova

ŽATEC – Izrael ocení sourozence Václava Širce a Marii Kelnerovou (roz. Šircovou) titulem Spravedlivý mezi národy, kteří společně s celou svou rodinou zachránili během holocaustu život Rachel Rabinovicz-Kvasgaltnerové. Ceremonie proběhne za podpory města Žatec, starostky a senátorky města paní Zdeňky Hamousové, spolku Žatecké synagoga, Židovské obce Teplice a Spolku rodáků města Žatec ve čtvrtek 8. listopadu v 17 hodin. Ocenění převezmou v žatecké synagoze z rukou Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael, potomci a rodinní příslušníci sourozenců Šircových. Při této příležitosti shromáždění účastníci zároveň vzpomenou tragických událostí Křišťálové noci, od kterých v těchto dnech uplyne 80 let. Slavnostního předávání se bude účastnit dcera zachráněné Rachel Rabinovicz-Kvasgaltnerové, paní Yaffa Riesenfeld a další významní hosté. Oceněných titulem Spravedlivý mezi národy z řad Čechů a Čechoslováků, včetně Šircových, bude již 122.

Příběh záchrany se udál v prostředí Volyňských Čechů na území dnešní Ukrajiny. Jeho detaily vylíčila sama zachráněná, Rachel Rabinovicz-Kvasgaltnerová, v dopise, který napsala v hebrejštině:

„Narodila jsem se 28. března 1925 v malém městečku Malinov, dnešní Ukrajině. Můj tatínek byl lékárníkem a v okolí ho všichni dobře znali. Rodina Šircova patřila k jeho nejbližším přátelům. Šircovi měli velké hospodářství.

Když přišel rozkaz zlikvidovat místní ghetto, Václav Širc pro mě přišel a odvedl mě k sobě domů. Nějakou dobu jsem zůstala u Širců, avšak jen do chvíle, kdy jednoho dne přišli ozbrojení Ukrajinci, kteří znali mého tatínka, hrozili Šircovým a přikázali mi usedlost okamžitě opustit. Pan Širc mě odvezl ke své sestře, ale ani zde to nebylo bezpečné. Rozhodla jsem se ukrývat v lese, spolu s partyzány a některými dalšími lidmi z naší vesnice. Situace však byla velmi těžká, byla jsem vyhladovělá k smrti, kůži jsem měla pokrytou otevřenými ranami a vředy. Na samém pokraji smrti jsem se rozhodla vrátit k Šircům, k mé úžasné a nejdražší rodině.

Přivítali mě zpět s velkým nadšením a láskou. Marie Šircová mi ihned připravila skrýš a neustále mi nosila jídlo. Byla jsem vyhublá a zcela vysílená a nedokázala jsem toho mnoho sníst. Marie ošetřila také rány, které pokrývaly většinu mého těla. Od té doby mě Šircovi ukrývali až do osvobození.”