Dnes je 21. 9. 2018
Zpravodajství
O projektu

Rubrika: Z domova

Objekty bývalých synagog na českém venkově střídají majitele, a teď jsou na prodej

16. 9. 2018, -rjw- |  Z domova

PRAHA – V současnosti jsou na prodej minimálně dvě památky po venkovských židovských obcích, a to bývalá synagoga ve Volyni u Strakonic a také budova bývalé synagogy v obci Mořina ve středočeském kraji, nedaleko slavných lomů Amerika. Ne všechny synagogy, jež byly v minulosti na prodej a měnily své majitele, přestaly sloužit svému účelu v důsledku šoa. K jejich historii patří odchod Židů do měst v souvislosti s otevírajícími se příležitostmi uplatnění během 19. století, někdy nejsou modlitebnami více než 100 let. Podobně jako další drobné sakrální památky českého venkova nejsou ohroženy v první řadě nedostatkem peněz, ale nedostatkem využití. Žlutě natřená budova ve Volyni u Strakonic je na prodej. Světelný nápis nad vchodem je už nějakou dobu zhasnutý. Diskoklub skončil a hledá se nový majitel. Nad ním, v trojúhelníkovém empírovém průčelí, drží dva lvi štít s hodinovým ciferníkem a nápisem v hebrejštině. Jde o bývalou synagogu.

celý článek

Postavička „Žida“ na Prvorepublikovém dni vyvolala na sociálních sítích vlnu kritiky

5. 9. 2018, -rjw- |  Z domova

PRAHA – Vlnu pobouření na sociálních sítích vyvolalo amatérské video z víkendové akce Prvorepublikový den, pořádané dne 2. září městskou částí Praha 3. Na videu se objeví postava Žida v černém kabátě a v klobouku, s dlouhými vousy a vymáhá vrácení vypůjčených peněz. Pod sdíleným videem se brzy objevila řada komentářů. Někteří to vnímali jako typický antisemitský stereotyp, další jako nepovedený vtípek, jiní v tom viděli prostě jednu z mnoha pitoreskních postaviček toho odpoledne. Připomínky 100 let od založení Československa totiž mají na Žižkově pestrou podobu mnoha různých programů. Není divu, vždyť podle některých je to zároveň 100 let od vyhlášení Spojených států Žižkovských, legendárních (a mírně řečeno kontroverzních) činů Franty Sauera atd. V tomto duchu se neslo – nakolik lze soudit z fotografií – zábavné „prvorepublikové“ odpoledne na Vítkově.

celý článek

Jedním z prvních úkolů nového analytického centra má být přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma

4. 9. 2018, -rjw- |  Z domova

PRAHA – Kandidát na ministra zahraničí, odmítaný Hradem, zveřejnil v pondělí 3. září nahrávku z porady velvyslanců. Odhlédnuto od mocenských sporů s premiérem Babišem, v rámci nichž byla nahrávka zveřejněna, je zřejmé jedno: Prvním ze tří nejdůležitějších úkolů nově vzniklého analytického odboru ministerstva bude rozbor přínosů a rizik chystaného přesunu velvyslanectví ČR do Jeruzaléma. Nový odbor, který začíná pracovat od září, má být podle slov Miroslava Pocheho „tak silný, že bude schopen nejen napříč ministerstvem, ale i napříč jemu podřízenými organizacemi analyzovat naše kroky, analyzovat kroky našich partnerů a doporučovat strategii.“ Dále Poche uvedl nejaktuálnější tři úkoly, které bude mít nový orgán ministerstva k řešení.

celý článek

Hrdinové, co protestovali proti okupaci Československa, se poprvé setkali v Praze. U pomníku Jana Palacha

23. 8. 2018, -rjw- |  Z domova

PRAHA – Několik z těch, kteří před 50 lety protestovali proti okupaci Československa, se v úterý 21. srpna zúčastnilo pietního aktu u pomníku Jana Palacha na Václavském náměstí: Maďarská socioložka Ágnes Hellerová, představitel krymských Tatarů Mustafa Džamilev, anglista Viktor Fajnberg, režisérka Joanna Hellanderová, fyzik Pavel Litvinov a matematik Elijahu Rips. Litvinov, vnuk Stalinova ministra zahraničí Maxima Litvinova, je jedním z tzv. „osmi statečných“. Společně s Viktorem Fajnbergem a dalšími sovětskými občany vyšel 25. srpna 1968 protestovat na Rudé náměstí v Moskvě. Rips se jako jednadvacetiletý student zapálil po Palachově vzoru v lotyšské Rize 13. dubna 1969. Kolemjdoucí ho uhasili. Následující dva roky pak strávil ve vězení a psychiatrických léčebnách. Po propuštění se mu podařilo vystěhovat do Izraele, kde se stal profesorem na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. Rips a Litvinov se osobně potkali až na přednášce Petra Blažka z Ústavu pro studium totalitních režimů, která pietnímu aktu předcházela. „Pozorně poslouchali, tiše stáli vedle sebe a poté si podali ruce. Setkali se poprvé,” říká Blažek.

celý článek

Horská synagoga v Hartmanicích se jednou měsíčně mění v kino. Nabízí filmy s židovskou a protektorátní tematikou

21. 8. 2018, -tz, jg- |  Z domova

HARTMANICE – Kulturní spolek Rašelina organizuje pravidelné promítání filmů s židovskou a protektorátní tematikou v Horské synagoze v Hartmanicích. Projekt Kino Synagoga nabízí v těchto unikátních prostorách vždy jeden film měsíčně. Tentokrát se můžeme těšit na první barevný film legendárního tvůrce Františka Vláčila s názvem Adelheid. Stravující milostný příběh zasazený do poválečných Sudet bude promítnut v sobotu 25. srpna od 18 hodin. Následovat bude beseda s Marií Malou, pamětnicí odsunu německého obyvatelstva Šumavy. Projekt Kino Synagoga je financován Česko-německým fondem budoucnosti a Nadačním fondem obětem holocaustu. Projekce organizuje Kulturní spolek Rašelina ve spolupráci s Památníkem Hartmanice.

celý článek

Velká synagoga v Plzni se dočká zrestaurovaného interiéru, v rabínském domě přibude funkční mikve

17. 8. 2018, -jg- |  Z domova

PLZEŇ – Už brzy se Velká plzeňská synagoga i v Palackého ulici se nacházející rabínský dům dočkají obnovy a rekonstrukce. Zatímco synagoga, která je největší v Česku a jednou z nejvýznamnějších v Evropě, zkrásní především zevnitř, v případě rabínského domu půjde o celkovou přestavbu. Budova, jež svého času poskytovala ubytování pro rabína a společenský prostor pro členy obce, je v havarijním stavu. V plánu je zde také vybudování mikve. Židovská obec v Plzni rovněž usiluje o to, aby oba objekty dostaly titul národní kulturní památky. To by podle jejího předsedy Jiřího Löwyho mohlo přilákat více návštěvníků. Zatím do Velké synagogy, kde se dnes namísto bohoslužeb odehrávají kulturní akce, ročně zavítá kolem 20 tisíc lidí. Celkové náklady na obnovu těchto plzeňských židovských památek jsou vyčísleny na 129 milionů Kč, z toho 120 přijde z evropských dotací a devíti miliony přispěje sama židovská obec.

celý článek

Kolín: Na memoriálu Hany Greenfieldové se bude v Labi u Kmochova ostrova plavat po víc jak 80 letech

31. 7. 2018, -jg- |  Z domova

KOLÍN – V řece Labi ve městě Kolín se po víc jak 80 letech setkají plavci. Jde o plavání uspořádané na památku Hany Greenfieldové, kolínské rodačky a jedné z mála přeživších holocaust, a také všechny ostatní, co spolu kdysi chodívali plavat do Labe – což bylo ostatně až do 30. let oblíbenou kratochvílí mnoha obyvatel Kolína. I když se s postupující industrializací a znečištěním řeka stala nebezpečnou, v posledních 20 letech prošla změnami a nyní je v ní voda čistá pro labutě, rybáře i plavce. Na akci, která se koná v neděli 26. srpna od 10 hodin na Kmochově ostrově, jsou pozváni jak Kolíňané, tak plavci z celého světa. Stačí se jen zaregistrovat. „Pokud víme, bude tento plavecký memoriál první příležitostí, kdy si kdokoliv z Kolína zaplave v Labi po více jak osmdesáti letech, a také poprvé, co se židovští i nežidovští obyvatelé setkají při aktivitě, která byla v historii města Kolína běžnou záležitostí,“ uvádí jedna z organizátorek Jane Drapkinová, jinak nadšená outdoorová plavkyně a členka liberální synagogy Northwood and Pinner, která dnes používá původní Tóru z Kolína.

celý článek

Při vyhlašování výsledků Mezinárodní chemické olympiády v Praze se saudský vítěz odmítl postavit vedle Izraelce

30. 7. 2018, -jg- |  Z domova

PRAHA – Saudskoarabský vítěz jedné z disciplín 50. ročníku Mezinárodní chemické olympiády, která se konala ve dnech 19. až 29. července v Česku a na Slovensku, odmítl na pódiu vítězů stát vedle Izraelce. Proto se raději přesunul na opačnou stranu jeviště a postavil se vedle Íránce. S odkazy na íránské prorežimní Press TV a Tasnim News o tom informovala Idnes.cz. Na videu ze sobotního vyhlašování výsledků v Praze se vedle sebe řadí vítězové olympiády, každý se svou národní vlajkou. Když ale na pódium s vlajkou Izraele vkročil středoškolák Raz Lotan, saudskoarabský student Badr Salman al-Mulhim se přesunul co nejdál od něj a skončil tak vedle Íránce. Tento krok se stal předmětem diskuzí na sociálních sítích. Idnes.cz uvádí, po vzoru Press TV, příspěvky arabských uživatelů Twitteru, kteří mladíkovo rozhodnutí podporují, případně se zamýšlejí nad jeho „těžkou pozicí“. Jaká by byla reakce někoho z pražských organizátorů chemické olympiády však nevíme.

celý článek

Německo-běloruská dokumentární výstava o vyhlazovacím komplexu Malý Trostinec proběhne v Památníku Terezín

13. 7. 2018, -jg- |  Z domova

TEREZÍN – Dokumentární výstava s názvem „Vyhlazovací středisko Malý Trostinec – dějiny a památka“ proběhne ve výstavních prostorách IV. dvora Malé pevnosti (cela č. 41) Památníku Terezín. Malý Trostinec, dnes předměstí Minsku, byl v období od jara 1942 do léta 1944 největším vyhlazovacím komplexem na území okupovaného Sovětského svazu. Aby vrazi zahladili stopy, koncem roku 1943 nechali těla obětí vykopat a spálit. Mimořádná státní komise pro vyšetřování nacistických zločinů odhadla v srpnu 1944 na 206 500 obětí – především běloruských, rakouských, německých a českých Židů, civilistů, partyzánů, odbojářů a sovětských válečných zajatců. Po roce 1945 vznikaly na místě sovětské vzpomínkové památníky, velký památník byl slavnostně otevřen v roce 2015. Tato výstava – německo-běloruský pilotní projekt – oběti uctívá a současně ukazuje, jak a v kterých místech v Bělorusku, Německu, Rakousku a v České republice se na zavražděné vzpomíná. Zabývá se však také topografií vraždění a samotnými pachateli.

celý článek

Židovská čtvrť v Třebíči po roce znovu ožije bohatým programem

2. 7. 2018, -tz- |  Z domova

TŘEBÍČ – Klezmerová hudba znějící v ulicích, prvorepublikoví četníci dohlížející na dodržování pořádku, pouliční umělci, lekce tance, romantické snídaně u řeky Jihlavy, vůně kávy a všelijakých dobrot linoucí se ze stánků, historická hasičská technika bojující s přírodním živlem, Hugo Haas excelující na filmovém plátně. To je jen část z bohatého programu sedmého ročníku Oživeného židovského města, který připravilo Městské kulturní středisko Třebíč ve dnech 13.-15. července 2018 v židovské čtvrti. Oživené židovské město zahájí 13. července od 16 hodin rozcvička v retroplavkách, novinkou letošního ročníku bude například výstava starozákonních vtipů Jiřího Wintera Neprakty na dvorku Domu Seligmanna Bauera nebo divadlo Kvelb, které do Třebíče přiveze svou bláznivou Černou rodinku. Chybět nebude pohádka pro děti, pro zájemce si pořadatelé připravili i sběratelskou hru.

celý článek
Zobrazit starší zprávy