Dnes je 24. 6. 2018
Zpravodajství
O projektu

Ohlédnutí za Světem knihy 2015: Výběr knih s izraelskou a židovskou tematikou

21. 5. 2015, -jg- |  Nové knihy

PRAHA – Letošní mezinárodní knižní veletrh Svět knihy skončil v sobotu 17. května. My vám nyní nabízíme malé ohlédnutí za ním v podobě knih s židovskou nebo izraelskou tematikou, které vyšly v uplynulém roce. Jedná se však jen o výběr titulů místních nakladatelů, které vyšly v češtině. Je libo překlady izraelských románů, literaturu faktu, deníky, cestopisy nebo knihy z pera českých autorů? Jak je vidět z následujícího vzorku, tuzemský knižní trh je na judaika nesmírně bohatý.

IZRAELSKÁ BELETRIE

Ron Lešem: Jestli je ráj
Kniha o životě izraelských vojáků, kteří slouží v jiholibanonském bezpečnostním pásmu. V roce 2007 se kniha stala předlohou pro film Beaufort, za který jeho režisér Joseph Cedar získal ocenění na berlínském filmovém festivalu. V překladu Davida Hrona vydalo nakladatelství Garamond.

Etgar Keret: Najednou někdo klepe na dveře
Absurdita, vtip až černý humor v povídkách o každodenním životě v jedné blízkovýchodní zemi, v podání jednoho z nepopulárnějších současných izraelských autorů.
V překladu Terezy Černé a Magdalény Křížové vydalo nakladatelství G plus G.

Sajid Kašua: Druhá osoba singuláru
Román hebrejsky píšícího arabského spisovatele vypráví o zápletce, kterou ambicióznímu arabskému právníkovi z Jeruzaléma způsobila v antikvariátu zakoupená Tolstého kniha a papírek se vzkazem, který v ní našel. V překladu Šárky Doležalové vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská.

Jack Baxtem, Joshua Faudem: Mikes Place, pravdivý příběh o lásce, blues a teroru v Tel Avivu
Grafický román zachycující skutečnou událost z dubna 2003, kdy se v telavivském baru odpálil sebevražedný atentátník. Bar Mikes Place byl týden po tragické události znovu otevřen. V překladu Lenky Bukovské vydalo nakladatelství Aligier.

HISTORIE, POLITIKA

Dore Gold: Boj o Jeruzalém
Autor na pozadí třítisícileté historie svatého města tří monoteistických náboženství ukazuje, že volný přístup na al-Aksá, k Chrámu božího hrobu nebo Zdi nářků může zajistit jen Izrael, protože Západ už v této otázce zklamal. V překladu Gity Zbavitelové vydalo nakladatelství Garamond.

Izzad-Dín Abuléš: Nebudu nenávidět
Palestinský lékař vzpomíná na své dcery, které zahynuly při náletu v roce 2009 v pásmu Gazy. Vypráví přitom příběh svého života, své rodiny a svého národa. V překladu Martiny Neradové vydalo nakladatelství Host.

Jan Kovanic: Mír v Izraeli
Kniha spisovatele a novináře deníku Neviditelný pes podává fejetonový cestopis z Izraele z let 2006, 2008 a 2014. Kromě toho obsahuje stovky autorských fotografií. Vydalo nakladatelství Beletris.

AKADEMICKÉ KNIHY

Dita Rukriglová a kolektiv autorů: Moše ben Majmon – Maimonides. Filozof, právník a lékař
Rozsáhlá monografie představuje tři stěžejní témata tohoto židovského středověkého učence – náboženské právo judaismu, řecko-arabskou filosofii a hippokratovsko-galénskou medicínu. Vydalo nakladatelství Academia.

Daniel Boušek: Polemika judaismu s islámem ve středověku
Kniha pojednává o středověké židovské apologetice vůči islámu a soustřeďuje se na dva hlavní představitele: rabína Šlomo ibn Adreta z Barcelony a Šimona ben Cemach Durana, který žil v Alžíru. Vydalo nakladatelství Academia.

HOLOCAUST

Tom Segev: Sedmý milion
Jaký má vliv holocaust na historii, národní identitu a politiku státu Izrael? Autor na základě archiválií historických osobností jako Begin nebo Ben Gurion dokazuje, že Izrael při procesech s Eichmannem a Demjanukem nebo v aféře lodi Exodus 1947 manipuloval s národním dědictvím. V překladu Václava Buriana vydalo nakladatelství Paseka.

Adam Drda: Zvláštní zacházení
Kniha zachycuje na základě vzpomínek přeživších historii rodinného tábora v Osvětimi-Birkenau a noc z 8. na 9. března 1944, kdy bylo zplynováno jeho téměř 4 tisíce vězňů, což představuje největší hromadnou vraždu československých občanů za 2. světové války a v moderní historii vůbec. Vydalo nakladatelství Revolver Revue.

Barbara Wintonová: Není li to nemožné
Životní příběh Nicolase Wintona, který roku 1939 zachránil z okupovaného Československa stovky židovských dětí, napsala jeho dcera Barbara. V překladu Tomáše Vrby vydalo nakladatelství Argo.

Otto Dov Kulka: Krajiny metropole smrti
Vzpomínky na internaci v terezínském ghettu a Osvětimi, které z pohledu tehdy devítiletého chlapce napsal rodák z moravského Nového Hrozenkova a nynější významný profesor historie na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě. V překladu Magdalény Křížové vydalo nakladatelství Torst.

BELETRIE A DALŠÍ

Jiří Mordechaj Langer: Básně a písně přátelství
Komentovaná kniha překladů dvou Langerových básnických sbírek vyšla dvoujazyčně, česky a hebrejsky. Langer byl český židovský básník se skvělou znalostí hebrejštiny, který se za svého života přiklonil k chasidismu. Po roce 1939 imigroval do Tel Avivu, kde předčasně zemřel. V překladu Denisy G. Goldmannové vydalo nakladatelství P3K.

Chajim Cigan: Altschulova metoda
První díl tetralogie s názvem Kde lišky dávají dobrou noc vyšel z pera rabína Karola Sidona. Vydalo nakladatelství Torst.

Chajim Cigan: Piano Live II.
Druhý díl tetralogie Kde lišky dávají dobrou noc pod pseudonymem napsal bývalý vrchní pražský rabín Karol Sidon. Vydalo nakladatelství Torst.

Ota B. Kraus: Cesta pouští
Sugestivní výpovědi o dospívání mladého židovského chlapce jménem Štěpán dělá druhá světová válka a holocaust jen jakoby historickou kulisu. Román česko-izraelského spisovatele vznikal v 80. letech minulého století. V překladu Alice Marxové vydalo nakladatelství Akropolis.

Lois Lowryová: Spočítej hvězdy
Román popisuje přátelství dvou kamarádek za druhé světové války v Dánsku, z nichž jedna je Židovka. Připomíná i hrdinství těch Dánů, kteří převezli své židovské spoluobčany před moře do neutrálního Švédska a tím je zahránili. V překladu Dominiky Křesťanové vydalo nakladatelství Argo.