Dnes je 9. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Nový česko-hebrejský Machzor pro vysoké svátky následuje středoevropskou předválečnou tradici

24. 4. 2018, -tz,jg-  |  Nové knihy

PRAHA – Po třetím vydání siduru Zichron David Jisra’el (v roce 2008, 2009 a 2016) vyšla po dlouhých letech práce i modlitební kniha pro vysoké svátky – Machzor Va-tomer Rut. Machzor vychází ve dvou dílech, I. díl obsahuje modlitby na oba dny Roš ha-šana (Nový rok), II. díl pak obsahuje modlitby na Jom kipur (Den smíření). Kniha vyšla díky velkorysé finanční podpoře judaistky Markéty Rut Holubové, která se vedle vydavatele Jiřího Blažka též podílela na překladu modliteb. Obsahem a uspořádáním následují machzory středoevropskou tradici. Vedle modliteb samotných obsahují machzory též komentovaný překlad traktátů Mišny Roš ha-šana a Joma a rovněž i proslulou báseň Šloma ibn Gabirola Keter Malchut v českém překladu, která byla tradičně součástí machzorů vydávaných ve střední Evropě před 2. světovou válkou. Od té doby prý nebyl až doposud v češtině k dispozici žádný machzor, kromě několika provizorních.

„Vydání siduru v roce 2008 představovalo velký úspěch, protože se podařilo dotáhnout do konce projekt, který byl výjimečný svým rozsahem a pojetím, ale už tehdy bylo jasné, že sidurem tato řada skončit nemůže. Bohoslužby pro vysoké svátky jsou mnohem náročnější, delší a vyžadují zvláštní modlitební knihu, takže jsem již před prvním vydáním siduru začal pomalu pracovat na machzorech pro vysoké svátky. Vysoké svátky jsou obdobím, kdy do synagog chodí nejvíc lidí, ale v češtině nebylo k dispozici nic kromě několika provizorních machzorů ‚samizdatového‘ charakteru,“ uvedl Jiří Blažek. „Ta práce byla mnohem těžší, než jsem si původně myslel, a navíc jsme se jí mohli věnovat jen v čase, který jsme ‚ukradli‘ ze svého volna nebo svým rodinám, ale myslím si, že výsledek stojí za to,“ dodal vydavatel.

Machzory obsahují též řadu pijutim (liturgických básní) a slichot (kajícných modliteb), včetně slichy pražského rabína Avigdora Kary Et kol ha-tla’a (Všechny ty pohromy), napsané na paměť obětí pražského pogromu z r. 1389. Stejně jako v případě siduru Zichron David Jisra’el i u machzorů Va-tomer Rut se na jejich výsledné podobě podíleli rabín Daniel Mayer, Jakub Schwab a chazan Daniel Vaněk.

Seder Kol nidrej

Kromě těchto machzorů vychází v omezeném nákladu i nová kniha určená pouze pro večerní bohoslužbu na Jom kipur – Seder Kol nidrej s českou transliterací hebrejštiny. „Osobně jsem se vždy vyhýbal přepisu hebrejštiny do latinky, ale bohoslužba na Jom kipur vyžaduje mnohem větší interakci návštěvníků a mnoho modliteb se zpívá nahlas. Takže ve skrytu duše doufám, že tento drobný úskok pomůže přiblížit modlitbu i těm návštěvníků, kteří jinak do synagogy příliš často nezavítají,“ sdělil Blažek. Cílem této knihy je tak umožnit těm návštěvníkům synagog, kteří do synagogy zavítají pouze při výjimečných příležitostech a nejsou dostatečně obeznámeni s liturgií, aby zvládli průběh bohoslužby sledovat a případně se do ní zapojit. Kromě transliterace obsahuje tato modlitební kniha i podrobnější komentář, který uživatele provede večerní bohoslužbou na Den smíření.