Dnes je 15. 9. 2019
Zpravodajství
O projektu

E-publikace Židovského muzea v Praze seznamuje badatele s židovským hřbitovem v Brandýse nad Labem

21. 11. 2018, -tz, jg- |  Nové knihy

PRAHA – Židovské muzeum v Praze právě vydalo e-publikaci s názvem Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem, jež je určena všem zájemcům o historii židovského osídlení, historii židovských památek, historii dějin umění a také všem badatelům, kteří se zabývají genealogickým výzkumem. Publikace seznamuje čtenáře v kapitole Brandýs nad Labem a Židé v dějinné perspektivě s historií židovského osídlení v Brandýse nad Labem a v jeho nejbližším okolí. Tato studie Alexandra Putíka obsahuje přehledné dějiny židovské obce zasazené do rámce dějin města a panství Brandýs nad Labem. Zahrnuje například i identifikaci několika osob zmíněných v písemných pramenech 16. století a první třetiny 17. století s osobami zachycenými v nejstarších hebrejských nápisech, přičemž mezi pohřbenými v Brandýse nad Labem byli identifikováni potomci dějepisce Davida Ganse a přímý předek soudce nejvyššího soudu USA, Louise Dembitze Brandejse.

Následující kapitoly autorů Lucie B. Petrusové a Daniela Polakoviče pak analyzují náhrobky z hlediska tvaru, výzdoby, použitého materiálu (3. kapitola) a z hlediska epigrafiky (4. kapitola). Na uvedené studie navazuje kapitola Komentované překlady vybraných náhrobků s přepisy, překlady a fotografiemi osmdesáti tří náhrobků a Katalog náhrobků židovského hřbitova, který obsahuje kompletní přehled náhrobků, jež se na hřbitově vyskytují. Publikaci doplňují Rejstříky (chronologický rejstřík, jmenný rejstřík, rejstřík hebrejských jmen, místní rejstřík, seznam kameníků a kamenických dílen a seznam hebrejských zkratek) zpracované D. Polakovičem, které umožňují lepší orientaci v katalogu náhrobků. Přiložený Schematický plán židovského hřbitova umožní čtenářům nalézt vybraný náhrobek přímo v terénu.

Židovský hřbitov v Brandýse nad Labem se nachází v Kostelecké ulici. Byl založen roku 1568 a několikrát rozšiřován, naposled na konci 19. století. Na hřbitově se nalézá márnice z poloviny 19. století a 915 náhrobků z období mezi lety 1572–1942. Na hřbitově nalezneme renesanční a barokní náhrobky z 16. až 18. století, klasicistní a secesní náhrobky z 19. století a moderní žulové pomníky z první poloviny 20. století.

Publikace vznikla za finanční podpory Nadace Židovské obce v Praze. Zakoupit ji lze v digitální podobě v e-shopu Židovského muzea v Praze