Dnes je 22. 5. 2018
Zpravodajství
O projektu

Rubrika: Nové knihy

Nový česko-hebrejský Machzor pro vysoké svátky následuje středoevropskou předválečnou tradici

24. 4. 2018, -tz,jg-  |  Nové knihy

PRAHA – Po třetím vydání siduru Zichron David Jisra’el (v roce 2008, 2009 a 2016) vyšla po dlouhých letech práce i modlitební kniha pro vysoké svátky – Machzor Va-tomer Rut. Machzor vychází ve dvou dílech, I. díl obsahuje modlitby na oba dny Roš ha-šana (Nový rok), II. díl pak obsahuje modlitby na Jom kipur (Den smíření). Kniha vyšla díky velkorysé finanční podpoře judaistky Markéty Rut Holubové, která se vedle vydavatele Jiřího Blažka též podílela na překladu modliteb. Obsahem a uspořádáním následují machzory středoevropskou tradici. Vedle modliteb samotných obsahují machzory též komentovaný překlad traktátů Mišny Roš ha-šana a Joma a rovněž i proslulou báseň Šloma ibn Gabirola Keter Malchut v českém překladu, která byla tradičně součástí machzorů vydávaných ve střední Evropě před 2. světovou válkou. Od té doby prý nebyl až doposud v češtině k dispozici žádný machzor, kromě několika provizorních.

celý článek

Vychází ojedinělá česko-hebrejská verze Knihy žalmů v překladu Viktora Fischla s Rašiho komentáři

22. 4. 2018, -tz-  |  Nové knihy

PRAHA – Žalmy k lidem promlouvají už několik tisíciletí promlouvá a provází je v jejich životních situacích. Sbírka 150 písní a modliteb je nejrozsáhlejší částí Bible a současně tou nejužívanější při bohoslužbách. Česky vyšla už mnohokrát a v různých překladech, avšak před pěti lety přišlo nakladatelství Garamond se zcela ojedinělým vydáním. Převodem žalmů do češtiny souběžně s jejich hebrejským originálem a poprvé česky i s výběrem tradičních židovských komentářů. Dílo bylo záhy rozebráno, proto Garamond přichází s vydáním druhým. „Záměr je opět zpřístupnit českému čtenáři kromě českého znění žalmů i hebrejský originál, který je velmi poetický. Např. na jeden hebrejský řádek, který čítá čtyři slova, čeština a jiné jazyky potřebují tři řádky,“ komentuje vydání Petr Himmel, majitel nakladatelství Garamond. „Zvolili jsme krásný překlad žalmů českého spisovatele a diplomata Viktora Fischla. Čtenář se nad nimi bude moci zamyslet s pomocí komentářů proslulého židovského vykladače Písma Rabiho Šeloma Jicchakiho, známého jako Raši.“ pokračuje Himmel. Překladů Rašiho komentářů se ujali hebraista a judaista Ivan Kohout a šámes komunity Bejt simcha Jan David Reitschläger.

celý článek

Ilegální kniha? Sborník, který vyšel v Polsku o zabíjení Židů během války, může mít potíže se zákonem

13. 4. 2018, -rjw- |  Nové knihy

VARŠAVA – „Dále je noc“ – tak se jmenuje dvoudílný soubor historických studií o „židovských strategiích přežití“ v Polsku během šoa, kterou vydalo varšavské Centrum pro studium genocidy Židů. Tím nezbytně pojednává o chování Poláků při likvidaci ghett a jejich roli v osudech Židů, kteří z vražedné mašinérie uprchli. Stane se tak první knihou, která „vyzkouší“ kontroverzní zákon, trestající jakoukoli zmínku obviňující Polsko a Poláky ze spolupráce na vyvražďování Židů pokutou nebo až tříletým vězením. Devět historiků zveřejnilo výsledky několikaletých bádání, vycházejících z policejních protokolů, vzpomínek a svědectví. A ty nepotvrzují obraz, který by o sobě některé části polské společnosti – včetně nové vlády a jejích stoupenců – chtěli mít: Totiž obraz Poláků výlučně jako národa hrdinů, bojujících proti nacismu, případně coby obětí nacistického útlaku.

celý článek

Litevská novinářka napsala knihu o podílu Litevců na holocaustu. Prodávat se však nesmí

19. 11. 2017, -mk- |  Nové knihy

VILNIUS – Ruta Vangaitová, litevská novinářka a literární kritička, vydala svou knihu Naši lidé (Musiškiai) už vloni v lednu. Začátkem listopadu však zmizela z knihkupeckých pultů stejně jako všechny další její tituly a tamní významné nakladatelství Alma Littera se spisovatelkou zrušilo všechny kontrakty. Důvodem je demytologizace litevských dějin a skutečnost, že si Vangaitová nedávno dovolila sáhnout i na litevského národního hrdinu, vůdce tzv. Lesních partyzánů Adolfase Ramanauskase-Vanagase, když objevila v archivech, že podepsal spolupráci se sovětskou NKVD a prozradil – zřejmě na nátlak – své spolupracovníky. Navíc se Ramanauskas podle zjištění Centra Simona Wiesenthala s největší pravděpodobností rovněž podílel na likvidaci litevských Židů v počátcích nacistické okupace země.

celý článek

Lingea hájí svůj hebrejský slovník, srovnává jej s konkurencí

12. 6. 2017, Pavel Ševeček, Lingea |  Nové knihy

Říká se, že jeden obrázek vydá za tisíc slov. Abychom problematiku trochu přiblížili běžným čtenářům, podívejme se na následující ukázky. Protože neexistuje jiný hebrejský slovník v češtině ani slovenštině, vypravme se k našim severním sousedům. V Polsku vyšel v roce 1993 hebrejsko-polský a polsko-hebrejský slovník, nyní je v prodeji 6. vydání z roku 2009. Jedná se zřejmě o jediný hebrejský slovník na polském knižním trhu. Má 336 stran a obsahuje 20 000 hesel. Na prvním obrázku vidíme 1. stranu hebrejsko-polské části. Je zřejmé, že hesla nejsou vůbec členěna na významy, překlady neobsahují žádné vysvětlující poznámky, předložkové vazby ani stylové či oborové charakteristiky, chybí i přepis výslovnosti. Sazba je velmi jednoduchá, slovník neobsahuje ani žádné příklady či kolokace.

celý článek

Ošidné a problematické? Polemika s nakladatelstvím Lingea

9. 6. 2017, Magdalena Křížová |  Nové knihy

PRAHA – Nakladatelství Lingea se rozhodlo zareagovat na mou recenzi nového hebrejsko-českého slovníku „Víc než jen pár much. První slovník moderní hebrejštiny je bez důkladné revize blamáží“, v němž chce uvést na pravou míru „několik chyb a nepřesností“, jichž jsem se v textu dopustila. Využívám možnosti zde odpovědět na jejich výhrady – až na dva případy (otázku přepisu členu jednou s pomlčkou a jednou s vyznačeným rázem, kde údajnou nejednotnost Lingea celkem logicky vysvětluje, a otázku ceny slovníku) jejich argumenty podle mého názoru neobstojí.

celý článek

Nakladatelství Lingea se ohradilo proti recenzi svého českého slovníku moderní hebrejštiny

8. 6. 2017, Pavel Ševeček, Lingea |  Nové knihy

PRAHA – Z nakladatelství Lingea, které začátkem letošního roku vydalo první český slovník moderní hebrejštiny, se nám ozval Pavel Ševeček. Reagoval na recenzi slovníku s názvem Víc než jen pár much: První slovník moderní hebrejštiny je bez důkladné revize blamáží, která byla otištěna v měsíčníku Roš chodeš a dne 5. června se objevila také na stránkách Ztis.cz. „Pomiňme přepjatě útočný styl celého příspěvku, který spíše než recenzí je očividnou snahou znevážit celé dílo a odradit případné zájemce. Článek obsahuje několik chyb a nepřesností, na které jsme se rozhodli reagovat,“ píše Pavel Ševeček. Jeho celou reakci tedy zveřejňujeme.

celý článek

Víc než jen pár much: První slovník moderní hebrejštiny je bez důkladné revize blamáží

5. 6. 2017, Magdalena Křížová |  Nové knihy

PRAHA – Počátkem letošního roku vypustilo nakladatelství Lingea, zaměřené na prakticky orientované cizojazyčné slovníky a jejich elektronické verze, zprávu o tom, že na konci zimy vydá první český slovník moderní hebrejštiny. Na takovou novinu se čekalo roky – hebrejština byla pravděpodobně jedním z posledních jazyků srovnatelného významu, kterému v českém prostředí slovník doposud chyběl, což je vzhledem k poměrně silné novodobé tradici akademické hebraistiky, intenzitě kontaktů obou zemí a i množství literárních překladů dosti překvapivé. Projektů takového rázu tu bylo v minulosti několik (na jednom z nich spolupracovala i autorka tohoto textu), žádný však nebyl doposud dotažen do konce. Že stávající slovník vůbec vznikl, je tedy už samo o sobě věcí nepochybně záslužnou. Jednosvazkový slovník o 40 000 heslech, inzerovaný jako slovník „praktický“, obohacený však o řadu odborných a technických termínů z vybraných oborů, budil naděje – třeba už proto, že u téhož nakladatele vyšla před několika lety pěkně zpracovaná hebrejská konverzace s malým slovníčkem.

celý článek

Cena za židovskou literaturu byla v New Yorku udělena i románu o českém přeživším holocaust

6. 5. 2017, -jg- |  Nové knihy

NEW YORK – Knižní cenu Samiho Rohra, kterou každoročně za židovskou literaturu udílí Jewish Book Council (JBC), obdržela ve středu 3. května v Židovském muzeu v New Yorku spolu se sto tisíci dolary Idra Noveyová. Mladá americká básnířka a literární překladatelka, která žije v Brooklynu, ve svém debutu s názvem „Způsoby, jak zmizet“ (Ways to disappear) popisuje překladatelovo pátrání po zmizelém spisovateli v dnešní Brazílii. Druhý za vítězkou a s oceněním ve výši 18 tisíc dolarů se umístil Daniel Torday s románem „Poslední let Poxla Westa“ (The Last Flight of Poxl West). Jde o příběh vyprávěný jednak Elim Goldsteinem, náctiletým chlapcem z amerického Bostonu, a jednak Eliho strýcem Poxlem Westem, jenž sepsal a vydal své (samozřejmě fiktivní) paměti. Ve svých memoárech strýc vypráví, jak za druhé světové války uprchl z Československa a přes Nizozemí se dostal do Anglie, kde se připojil britskému vojenskému letectvu. Synovec Eli jej tak považuje za statečného židovského hrdinu. Román, který je Tordayovou prvotinou, vyšel již před dvěma lety a v českém překladu jej vydalo nakladatelství Omega. Roku 2015 se mu dostalo i ocenění National Jewish Book Award za beletrii, které uděluje rovněž JBC.

celý článek

Jediný český antikvariát, specializovaný na judaika, ukončil svou činnost

30. 4. 2017, -rjw- |  Z domova

PRAHA – Antikvariát Judaica, jediný svého druhu v České republice, po 26 letech ukončuje svou činnost. Důvodem jsou rostoucí ceny nájmů na Starém městě v Praze, spojené s klesajícími tržbami. „Židovská obec Praha, která je majitelem nemovitosti, se k nám chovala celé roky velmi vstřícně,“ sdělil pro Ztis.cz Martin Krajíček, který obchod vedl od roku 1991. „Nicméně abychom zde mohli zůstat, musela by nám snížit nájemné. To na představenstvu neprošlo.“ S uzavřením kamenného obchodu skončí také e-shop, prodejní a výdejní místo českožidovských časopisů Roš Chodeš a Maskil. Judaica v Široké ulici tak následuje osud knihkupectví Fišer v sousední Kaprově ulici a majitel předpokládá, že stejný osud stihne později i ta poslední zbylá knihkupectví v centru Prahy.

celý článek
Zobrazit starší zprávy