Dnes je 25. 9. 2020
Zpravodajství
O projektu

Vznikla reformní kniha modliteb pro Jom ha-šoa. Dostupná je online

25. 4. 2017, -rjw- |  Náboženství

JERUZALÉM – Izraelské reformní hnutí před několika dny slavnostně zveřejnilo modlitební knihu pro Jom ha-šoa. Práce na knize trvala dva roky. Sidur sestavili rabíni Jehuda Amir, Jehoram Mazor a rabínka Galia Sadanová. Kromě tradičních vzpomínkových modliteb a žalmů obsahuje například báseň „Je-li toto člověk“ od Prima Leviho, modlitbu „Eli, El“ partyzánky Chany Senešové, i úryvky prozaických textů. Tento sidur je (alespoň v Izraeli) ojedinělý z několika důvodů: Především se po sedmdesáti letech snaží vytvořit liturgii pro den, jehož nejtypičtější připomínkou bylo v Izraeli znění sirén a ztichnutí, zmlknutí. Kniha odvážně zahrnuje mezi modlitby též prozaické vzpomínky přeživších, téměř povídkové úryvky, obsahující přímou řeč, konkrétní líčení reálií, např. slavení Dne smíření (Jom kipur) v lágru.

Návrhy modliteb v tradičním duchu se samozřejmě vyskytly (třeba u rabína a filosofa Emila Ludwiga Fackenheima), takto kompletní liturgie však dosud nevznikla – a to především proto, že šoa otřásla tradičním konceptem Boha i modlitby natolik, že se tu jediným adekvátním výrazem piety stalo pro mnohé mlčení. Jinakost takové modlitební knihy může ukazovat mimořádnost, nesouměřitelnost s jinými událostmi židovských dějin. Zároveň je otázkou, jak bude vzpomínkový text působit během let, po čtvrtém, osmém, čtrnáctém opakování.

Izrael vs. diaspora

V neposlední řadě ukazuje výrazný rozdíl mezi většinově izraelským a progresivním prožíváním judaismu. Zatímco většina obyvatel Izraele nemá ve zvyku shromažďovat se v tento den v synagogách, ve většině obcí USA, Kanady a Evropy je to naopak běžné, třebaže obřady se různí. Pokud se nový sidur ujme, odlišnosti mezi západně-diasporním a izraelským pojetím židovství se zase o něco zmenší. Jestliže modlitební kniha – sidur (uspořádání, pořádek) představuje vnášení řádu do komunikace mezi člověkem a Bohem, je tento sidur zároveň pokusem začlenit šoa do řádu, uspořádání náboženského života.