Dnes je 6. 7. 2020
Zpravodajství
O projektu

Světová rada církví podpořila Palestince v kritice detektorů kovu u Chrámové hory

24. 7. 2017, -mk- |  Náboženství

JERUZALÉM – Světová rada církví, organizace sdružující různé křesťanské denominace s výjimkou církve římskokatolické, vyjádřila svou podporu palestinské kampani proti izraelské kontrole svatých míst v Jeruzalémě. Nová bezpečnostní opatření, která se objevila po vražedném střeleckém útoku tamtéž, jsou prý „korozivním činem, který naruší už tak dost křehký mír“. Pro zmírnění eskalace násilí a zachování míru je prý podstatné udržet status quo a „podpořit rovná práva křesťanů, Židů a muslimů na těchto posvátných místech“. Světová rada církví, která se už vícekrát v minulosti postavila proti Izraeli na stranu Palestinců, také kritizovala, že muslimům bylo bráněno ve vstupu do mešit. Ředitel mezináboženských záležitostí z Centra Simona Wiesenthala rabi Yitzhok Adlerstein upozornil na absurditu tohoto postoje Světové rady církví: vždyť bezpečnostní opatření, často i přísnější, jsou běžná i na jiných svatých místech, přikročila k nim i Saúdská Arábie v Mekce či katolická církev ve Vatikánu.

V Mekce platí uvedená přísná bezpečnostní opatření od roku 2015, kdy po pokusu o sebevražedný atentát na Velkou mešitu v nejposvátnějším islámském městě bylo mimo jiné rozhodnuto, že muslimští věřící na svaté pouti musí nosit bezpečnostní náramky. Totéž platí i pro Vatikán a další křesťanská místa, kde se zpřísnila bezpečnostní opatření v souvislosti s vlnou terorismu v Evropě a na Blízkém východě.

„Instalace detektorů kovu je považována za zcela normální ve Vatikánu, na vládních úřadech, na kterémkoli letišti na světě,“ vypočetl rabi Yitzchok Adlerstein, ředitel oddělení mezinárodních záležitostí z Centra Simona Wiesenthala. „Jsou nutné od chvíle, kdy Palestinci před několika desetiletími učinili terorismus mezinárodní záležitostí.“

Prohlášení Centra Simona Wiesenthala dále upozorňuje, že pokud by měl na Chrámové hoře platit status quo včetně nepřítomnosti detektorů kovu tak, jak po tom Světová rada církví volá, bude tato organizace „nést spoluvinu za další krveprolévání v budoucnosti. Jestliže je skutečně zájmem Světové rady církví chránit práva všech věřících, měla by odsoudit extremistické protesty a výhružky zamířené proti hlavní synagoze v Istanbulu, kde v minulosti došlo už ke dvěma teroristickým útokům“.

Kairos Palestine

Světová rada církví sdružuje přes dvě stě významných křesťanských církví jen s výjimkou církve římskokatolické, která do rady posílá pouze pozorovatele. Jsou zde zastoupeny i čtyři církve působící v ČR – Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku a Slezská církev evangelická augsburského vyznání.

Organizace je známa svou nepřímou podporou hnutí BDS za ekonomický, kulturní a akademický bojkot Izraele. Prohlašuje, že stojí na straně „všech nenásilných snah ukončit okupace“. Světová rada církví je také jedním z hlavních propagátorů dokumentu „Kairos Palestine“, v níž jsou teroristické činy označeny za „legitimní palestinský ozbrojený odpor“, popírá se zde historický vztah židovského národa k Izraeli, církve jsou vyzývány, aby se připojily k bojkotu Izraele, a židovský stát je přirovnáván k režimu apartheidu v Jihoafrické republice.