Dnes je 26. 9. 2020
Zpravodajství
O projektu

Stav náboženských svobod neortodoxních židovských denominací v Izraeli je neuspokojivý, varuje ministerstvo zahraničí USA

30. 8. 2017, -mk- |  Náboženství

WASHINGTON – Ve své pravidelné zprávě věnované stavu náboženských svobod po celém světě se americké ministerstvo zahraničí věnovalo krátce také Izraeli. Zpráva psaná diplomatickým jazykem v mnohých aspektech oceňuje politiku Izraele vůči náboženským menšinám, kriticky se však staví k postavení jiných než ortodoxních směrů v judaismu. Podle zprávy američtí diplomaté v poslední době opakovaně izraelským představitelům zdůrazňovali „význam náboženského pluralismu a respektu k dalším proudům judaismu“, a to zejména v souvislosti s modlitbou u Západní zdi. Prostranství před tímto nejposvátnějším místem judaismu je pokládáno za svého druhu synagogu a je ve správě ultraortodoxního rabinátu Izraele. V posledních letech sílí politické snahy oficiálně získat do své správy část prostoru pro skupiny Židů, kteří vyznávají reformní ritus a například dovolují ženám nasazovat si modlitební řemínky a talit nebo veřejně číst ze svitků Tóry.

Zpráva amerického ministerstva zahraničí je formulována diplomatickým jazykem a současně zmiňuje i pozitiva izraelské politiky vzhledem k náboženským svobodám. Například uvádí, že u Zdi nářků se smějí svobodným způsobem modlit nežidé anebo že vláda nabídla jisté kompromisní řešení a chystala se zvětšit prostor pro tzv. egalitářskou bohoslužbu – jíž se po reformním způsobu mohou účastnit muži i ženy a provádět stejné rituální úkony –, jakkoli nakonec z tohoto kompromisního řešení na politický nátlak náboženských stran sešlo.

Kromě ožehavé situace kolem Zdi nářků se zpráva dále věnovala například otázce akceptace či odmítání konverzí mimo instituční rámec vrchního izraelského rabinátu – i zde byly konstatovány kladné kroky, například uznání těchto konverzí z hlediska státních úřadů, což umožňuje například imigraci takovýchto konvertitů do Izraele, tak i kroky reakční, například pokus prosadit zákon, který by opět konverze svěřil výhradně do rukou rabinátu.

V souvislosti se samotnou Chrámovou horou zpráva amerického ministerstva zahraničí uvedla, že jordánský Waqf, který areál spravuje, podobně jako v minulosti zakazoval nemuslimům vstup do dvou zdejších muslimských svatyní a v celém okrsku rovněž zapovídal nošení jakýchkoli nemuslimských náboženských symbolů. Izrael pak byl zmíněn v souvislosti s tím, že v obdobích nepokojů omezoval vstup k mešitám určité části muslimů ,zpravidla mladým mužům do stanoveného věku.