Dnes je 12. 8. 2020
Zpravodajství
O projektu

Sefardský vrchní rabín Izraele zastavil tisk letošní pesachové příručky rabinátu. Byla moc striktní

27. 3. 2019, -jg- |  Náboženství

JERUZALÉM – Papežštější než papež. Tak by se dal českým příslovím popsat letošní průvodce pro izraelské košer hotely a restaurace, který každoročně před svátkem Pesach vydává vrchní rabinát a kterým se ta zařízení, jež se honosí osvědčením o své košernosti právě od izraelského rabanutu, musí řídit. Že je letošní pesachová příručka příliš přísná si při její revizi pomyslel vrchní sefardský izraelský rabín Jicchak Josef, a proto její cestu do tiskárny v úterý 26. března na poslední chvíli stornoval. Překvapivou zprávu o zásahu z neočekávaného místa přinesl izraelský web zaměřený na zbožné židovské čtenářstvo Kikar ha-šabat. „Nevím, kdo to udělal. Tak mnoho chumrot (zpřísnění, pozn. red.). Snaží se udělat věci pro izraelský lid mnohem složitější, věci, které jsou jednoduše, univerzálně, dovoleny. Nenechte je to vytisknout před tím, než přidám své komentáře,“ sdělil rabín, který se honosí titulem Rišon le-Cijon, první na Sionu.

„Řídili se pravidlem, že čím striktnější, tím lepší, a přidali mnoho, mnoho chumrot,“ sdělil Jicchak Josef o průvodci, který mimo jiné určuje, jak mají izraelská košer zařízení připravit na Pesach své kuchyně. „Ještě to netisknětě, na dva dny se posadíme a upravíme to,“ obrátil se podle Kikar ha-šabat na ředitele vrchního rabinátu Mošeho Dagana. Letošní manuál pesachové přípravy pro hotely je podle slov sefardského vrchního rabína přísnější než Chazon Iš (Avrohom Ješaja Karelitz, jeden z předních lídrů izraelského aškenazského ultraortodoxního judaismu).