Dnes je 21. 11. 2019
Zpravodajství
O projektu

Samaritáni v neděli oslavili svátek Šavuot na vrcholku hory Gerizim

6. 6. 2017, -jg- |  Náboženství

NÁBULUS – Aby oslavili židovský svátek darování Tóry, Šavuot, sešli se jako každý rok příslušníci malé skupiny Samaritánů na hoře Gerizim, poutním místě nedaleko města Nábulus (Šechem) na Západním břehu. Zatímco ostatní Židé oslavili svátek Šavuot už minulý týden ve středu, Samaritáni jej měli až v neděli 4. června. Tato rozdílnost je způsobena odlišnou interpretací veršů 15 a 16 z 23. kapitoly knihy Leviticus: „Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných sedm týdnů. Ke dni po sedmém dni odpočinku napočítáte padesát dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť.” Zatímco rabínský judaismus rozumí pod dnem odpočinku samotný svátek Pesach a týdny odpočítává od něho, Samaritáni chápou tento den doslovně jako šabat, a tak odpočítávají sedm týdnů od šabatu, který následuje po Pesachu, a tak jim Šavuot vždy vyjde na neděli.

Na rozdíl od rabínské židovské tradice, pro Samaritány trvá Šavuot, jeden ze tří biblických poutních svátků, celých sedm dní. Samaritáni, kteří odmítli ústní a rabínskou tradici a svá přikázání odvozují těsněji od knih Pentateuchu, si rovněž myslí, že právě hora Gerizim, a ne hora Sion a Jeruzalém, je Bohem zvoleným místem pro stavbu Chrámu.

Tradičně pak svůj původ odvozují od biblických kmenů Menašeho a Efrajima, synů Josefa. Na území „severního“ izraelského království s centrem v Samaří se jim podařilo zůstat i po jeho porážce králem Sargonem II. roku 722 př. o. l., kdy byla většina jeho obyvatel vysídlena do Asýrie (dnes severní Irák) a Asyřané zas deportováni na území Izraelců. (Odtud pramení legenda o ztracených kmenech.) K rozkolům mezi Židy a Samaritány došlo v době, kdy se Židé – Judejci, začali v 6. století př. o. l. vracet z babylónského exilu a stavět druhý Chrám.

Z přibližně milionové samaritánské komunity, která existovala na území Judska a Samařska v dobách římské nadvlády, dnes žije na světě zhruba 750 Samaritánů. Polovina z nich v Kirjat Luze, na autonomních palestinských územích (v Samařsku) nedaleko Nábulusu (Šechemu), a polovina v izraelském městě Chulon, jižně od Tel Avivu.