Dnes je 18. 1. 2021
Zpravodajství
O projektu

Rada evropských rabínů uzavřela s vrchním izraelským rabinátem dohodu ohledně uznávání konverzí

27. 11. 2018, -jg- |  Náboženství

JERUZALÉM – Izraelský vrchní rabinát a Rada evropských rabínů (CER), což je hlavní organizace sružující ortodoxní rabíny a asi 700 synagog v Evropě, spolu nedávno uzavřely dohodu ohledně uznávání konverzí. Podle ní nebudou izraelští rabíni z vrchního rabinátu vykonávat konverze v Evropě, zatímco evropští rabíni nebudou na oplátku uznávat ortodoxní konverze, které byly provedeny v Izraeli mimo státem sponzorovanou síť rabinátu. Rozhodnutí by se týkalo např. iniciativy izraelských rabínů Giur ka-halacha/Tzohar, která ohrožuje monopol rabinátu na konverze, svatby i kašrut, ale i například konverzí provedených u věhlasného rabínského soudu Nissima Karelitze v Bnei Braku. Úředník izraelského rabinátu novinám Jerusalem Post existenci takové dohody potvrdil, ale s tím, že se nejedná o dohodu „quid pro quo“, ale spíše o vzájemné přijímání pravidel.

Zatímco izraelský vrchní rabinát si tak upevní svoji monopolní pozici ohledně konverzí v Izraeli, CER dosáhne toho, že do měst na evropském kontinentu nebudou dojíždět rabíni z Izraele, kteří by zde vykonávali konverze. Tato praxe dosud existuje v těch evropských městech, která nemají svůj vlastní rabínský soud.

Předseda CER a zároveň vrchní rabín Moskvy Pinchas Goldsmith deníku Jerusalem Post sdělil, že dohoda ještě není zcela finalizována, ale že jeho organizace požaduje, aby se „konverze v Evropě odehrávaly v souladu s evropským rabinátem“, protože se stávalo, že (izraelští) rabíni „zavítali na skok do Evropy, aby zde provedli konverze, které často byly spojeny s úplatky a zcela poškozovaly zdejší komunitní život“.

„Každá konverze, která neproběhla v Izraeli pod dohledem vrchního rabinátu bude muset projít kontrolním a vetovacím procesem,“ řekl Goldsmith o nestátních konverzích provedených v Izraeli. „Nebude zde automatické přijetí takových konvertitů. Budou se muset znovu objevit před evropským beit dinem,“ dodal s tím, že připouští, že i nestátní konverze provedené v Izraeli mohou mít určitou halachickou platnost.

Standardy či politika?

Goldsmith odmítá, že dohoda mezi CER a izraelským rabinátem by byla hlavně politickým opatřením a vysvětluje, že standardy v plnění přikázání, micvot, jsou například u konverzí Giur ka-halacha odlišné od těch, jaké má evropský beit din i izraelský rabinát. „Měli jsme mnoho případů, kdy kandidáti, kteří byli odmítnuti u evropského rabínského soudu jeli do Izraele, kde jim byla udělena expresní konverze, a pak se navrátili do svých domovských obcí. Kdyby tito kandidáti, kteří konvertovali u Giur ka-halacha, například zcela dodržovali šabat, v první řadě by tam ani nemuseli jezdit,“ tvrdí Goldsmith. Na druhou stranu ovšem člověk žijící v Izraeli si nemůže nevšimnout, že státní síť vrchního rabinátu každý rok vyprodukuje stovky konvertitů, kteří jen krátce po závěrečném beit dinu se svým způsobem života těmto deklarovaným standardům nepřibližují ani zdaleka.

Konverze dětí

Radu evropských rabínů za jejich dohodu s izraelským vrchním rabinátem ostře kritizoval rabín Seth Farber, svého času zaměstnanec vrchního rabinátu, který později pomáhal spoluzaložit hnutí Giur ka-halacha a dnes se svou organizací ITIM pomáhá židovským Izraelcům, ať už jsou či nejsou tím kterým úřadem v zemi uznáváni za Židy, s byrokracií ohledně náboženského života v zemi. Především zdůraznil, že pod dohledem samotného hnutí Giur ka-halacha nebyla v Evropě provedena zatím zcela žádná konverze a také odmítl Goldsmithovu kritiku ohledně standardů konverzí hnutí.

„Většina našich konvertovaných jsou děti, u nichž se nepředpokládá, že budou hned dodržovat šabat. Je to dobře známá halachická norma, že děti, které ještě nedosáhly věku bar nebo bat micva nemusí být plně nábožensky observantní, když konvertují. Základní myšlenkou je, aby tyto jejich konverze byly v souladu s halachickými pravidly, jenže jsou odmítány z politických důvodů, aby si CER zajistila sama pro sebe lepší pozici, a to je absurdní,“ shrnul Farber. „Během židovských dějin měly jednotlivé rabínské soudy k sobě vzájemný respekt, a to navzdory jejich odlišnostem. Tato dohoda je naprostým překroucením halachické historie. Kdyby si CER a vrchní izraelský rabinát byly vědomi své historické odpovědnosti, staraly by se o židovskou budoucnost a integritu halachy a nezabývaly by se politickými manévry, kterými odmítají halachické konvertity,“ dodal.