Dnes je 4. 7. 2020
Zpravodajství
O projektu

Konzervativní rabín v Izraeli se bude zodpovídat z provedení svatebního obřadu

20. 7. 2018, -rjw- |  Náboženství

HAIFA – Ve čtvrtek 19. července v půl šesté ráno si přišli izraelští policisté do bytu pro rabína Dova „Dubiho“ Haiyuna. Odvedli ho na policejní stanici pro podezření z trestného činu. Tím mělo být provedení konzervativního (masorti) svatebního obřadu, jehož se měl rabín dopustit před dvěma lety. Nyní mu hrozí až dva roky za mřížemi. Podle zákona, přijatého roku 2013 nelze v Izraeli provádět svatební obřady mimo dozor vrchního – ortodoxního – rabinátu. To doléhá jako problém na další směry v rámci judaismu, jako konzervativní, reformní, rekonstruktivní a humanistický. Příslušníci těchto směrů sice mají zaručenou svobodu vyznání, v některých ohledech se však ocitají mimo uznání monopolního vrchního rabinátu, a tím pádem na hraně zákona.

Vzhledem k tomu, že všichni zájemci o sňatek podléhají ortodoxnímu výkladu halachy (židovského náboženského práva), nemohou se někteří občané státu Izrael v zemi vůbec oženit či vdát (pokud se nenarodili ze židovské matky), případně si nemohou vzít koho chtějí (například muž se statusem kohena se nesmí oženit s vdovou, rozvedenou či konvertitkou).

To byl případ i páru, kvůli kterému byla podána stížnost na rabína Haiyuna. Před dvěma lety oddal pár, v němž byla nevěsta mamzer – tedy nebyla dcerou muže, s nímž byla její matka v manželství. Takové případy jsou v Izraeli relativně časté, protože žena, kterou opustí její manžel se nemůže bez rozlukového listu znovu provdat – ani se sama rozvést. Pokud si po letech odloučení najde nového partnera, stávají se potomci tohoto spojení mamzerim (což neplatí o potomcích ze spojení nerozvedeného muže).

Rabín Haiyun byl ordinován v rámci konzervativního hnutí a je rabínem synagogy Moria, nejstarší konzervativní synagogy, založené roku 1954 v Haifě. Podle zpráv JTA provádí konzervativní svatby v Izraeli již několik desetiletí. Není zatím jasné, kdo dal podnět k vyšetřování (lidově řečeno udání) a proč se týká právě tohoto konkrétního páru.

Zatčen v Izraeli za svatbu „podle zákona Mojžíše a Izraele“

Předseda konzervativního rabínského shromáždění v Izraeli Mikkie Goldstein prohlásil, že „Je nemyslitelné, aby byl v Izraeli rabín zatčen proto, že vykoná svatební obřad podle zákona Mojžíše a Izraele [jak zní tradiční svatební formule].“ Konzervativní hnutí rabínu Haiyunovi vyjadřuje celosvětově podporu. Čtvrteční událostí eskaloval dlouhodobý konflikt mezi dnes již ultra-ortodoxním Vrchním rabinátem, který má v Izraeli monopol na svatby i rozvody a konzervativním hnutím, které není uznáváno. „Je nemyslitelné, aby stát diktoval svým občanům, jak mají věřit, jak mají konat micvot [náboženské příkazy] a jak vést náboženský život,“ dodal k tomu Goldstein.

Jedná se o vůbec první případ, kdy se policie pokusila dodržování zákona z roku 2013 vymáhat. Zatčení za úsvitu bylo podle policie důsledkem toho, že se rabín Haiyun nedostavil k výslechu na výzvu počátkem týdne. Po několika hodinách byl propuštěn, po slibu, že k dalšímu výslechu přijde následující pondělí. Mezitím do situace zasáhl generální prokurátor Avichai Mandelblit, který policii přikázal vyšetřování zastavit do okamžiku, kdy bude určeno, zda jednání rabína Haiyuna lze skutečně kvalifikovat jako trestný čin. Toto rozhodnutí bude znamenat právní precedens.

Křižovatka demokracie

„Je těžké představit si nežidovštější jednání v předvečer Tiša be-Av [půstu na památku zboření jeruzalémského Chrámu]“, komentoval to rabín Haiyun. „Policie byla přinucena sloužit ortodoxnímu rabinátu. Je to smutný den pro Izraelskou demokracii.“

Případ zatčeného rabína je jen mementem v množících se sporech mezi náboženskou a sekulární sférou anebo mezi různými způsoby náboženského života. To jasně ukazuje, že si izraelská společnost bude muset vyřešit roli náboženství ve státě. Problém umožnění náboženské plurality v rámci judaismu je pouze součástí této otázky.