Dnes je 18. 1. 2021
Zpravodajství
O projektu

Karaitští imigranti z Egypta otevřeli v USA centrum karaitského judaismu. Došlo i na sblížení s „rabanity“

26. 8. 2018, -rjw- |  Náboženství

SAN FRANCISCO – Minulý víkend bylo slavnostně otevřeno centrum karaitské obce Congregation B’nai Israel v Daly City nedaleko San Francisca. Karaitští emigranti z Egypta odkoupili v roce 1994 nepoužívanou synagogu od místní židovské obce. Tak vzniklo jediné (oficiálně uznávané) centrum karaitského judaismu v USA, později také sídlo soukromé karaitské univerzity (Karaite Jewish University), dnes nejvýznamnější vzdělávací karaitské instituce. Od oku 2014 sháněla B’nai Israel prostředky na rekonstrukci a rozšíření. Opravy a přístavby začaly na podzim 2017 a po roce zahájil objekt opět provoz – nyní jako centrum náboženského a kulturního života, vzdělávání a uchování paměti. Proč je to historická událost nejen pro karaity, to se dočtete v dalších odstavcích.

Karaité coby svébytná náboženská skupina vznikli na přelomu 8. a 9. století o.l. na území dnešního Iráku. Hlásí se k judaismu, odmítají ale rabínskou literaturu a za závaznou považují jedině hebrejskou bibli. Hnutí (někteří autoři je označují hanlivě za „sektu“) se rychle šířilo. V období „zlatého věku“ představovali karaité podle některých historiků (Baron, Kizhilov) asi 40 % celosvětové židovské populace a v některých oblastech měli většinu. Později se jejich počty však snižovaly a významnější roli hráli karaité jen v centrech na Krymu, Litvě, v Turecku (východní karaimové) a pak v Egyptě. Celosvětově převládli stoupenci rabínského judaismu, karaity označovaní jako „rabanité“.

Od úpadku k obnově

Roku 1968, po tzv. šestidenní válce, naprostá většina egyptských Židů emigrovala (hlavně do Izraele, ale i jinam). Karaité v Daly City jsou pamětníci a potomci této emigrace. Do USA přenesli karaitsko-egyptské zvyky, nápěvy i recepty; s některými seznamují návštěvníky svých webových stránek. Jelikož Daly City je zároveň centrem zastřešující organizace karaitských Židů v USA (Karaite Jews of America – KJA), hraje čím dál důležitější roli jako reprezentant karaitských Židů vůbec.

Od roku 2007 zde probíhá (v rámci KJU) vzdělávací program konverzí pro zájemce o konverzi z nežidovského prostředí. Je k dispozici na místě i elektronicky, v angličtině a španělštině. Ročně tak konvertuje kolem deseti osob. Vzhledem k tomu, že východní karaimové z Krymu, Litvy a Polska konverze neumožňují a jejich počty trvale klesají, je komunita v Daly City tou, razí podobu karaitství pro další století. Ta je ovlivněna jak egyptským dědictvím, tak nynějším americkým prostředím.

Historické okamžiky

Události z posledního roku jsou historickým zlomem vzhledem k proměně vztahů mezi karaity a rabanity. Už v předchozích letech navázala komunita B’nai Israel přátelské vztahy s místní reformní obcí. Došlo na vzájemné návštěvy a po celou dobu rekonstrukcí karaité využívali reformní synagogu. Předseda karaitské obce David Ovadia při slavnosti znovuotevření výslovně prohlásil, že centrum bude kromě vzdělávacích a komunitních účelů sloužit také k upevňování vazeb se širší židovskou komunitou. To je významný krok nejen v sebepojetí západních karaitů, ale i další vzdálení od východních karaimů (kteří karaitství považují za specifický druh monoteismu a nechápou se jako součást židovské pospolitosti).

Potřebu zachování židovské jednoty při zachování různých identit zdůraznil ve svém proslovu také nejvyšší představitel karaitů, vrchní chacham Moshe Firrouz. Ten přijel na oslavu z Izraele. „Všichni jsme jeden židovský národ, ale každá komunita si chce zachovat svoji identitu,“ řekl. „A každý si musí rozhodnout, jak bude jednat.“