Dnes je 26. 9. 2020
Zpravodajství
O projektu

Izrael udělil první dvě povolení k alije na základě karaitské konverze

30. 8. 2018, -rjw- |  Náboženství

DALY CITY – Izrael ve čtvrtek 30. srpna přijal za své občany dva z první vlny (původně nežidovských) konvertitů, kteří před jedenácti lety konvertovali v Daly City. Jedná se o Yochanana Zaqantova a jeho dceru Gabby. Zpráva byla zveřejněna prostřednictvím Facebooku ve skupině European Karaite Judaism. Jedná se o průlomový krok izraelských úřadů. Karaitské konverze prováděné s podporou Nejvyšší rady chachamů a na základě vzdělání Karaitské židovské univerzity (KJA) tak byly postaveny na roveň rabínským. Konverze, tedy přijetí osoby nenarozené ze židovské matky, byly v karaitství zavedeny až v roce 2007. (Zajímavostí je, že v rámci této slavné „první vlny“ konvertoval také jeden Čech.)

V historických dobách sice karaitství bylo misijní, ale přibližně o počátku novověku byla tato praxe opuštěna. Karaitou se pak stát mohl pouze halachický Žid nebo žena, která se chce provdat za karaitu. S trochou zjednodušení tak můžeme říci, že tehdy šlo o první konverze ke karaitství po 500 letech. Od roku 2007 přistoupí každý rok ke karaitskému judaismu přibližně 10 osob z různých zemí světa. Až dosud však nikdo z nich neměl zájem o přesídlení do Izraele.

Právní důsledky

Informace je čerstvá a není zatím zřejmé, jaké vyvolá reakce ze strany Vrchního rabinátu (možná vůbec žádné). Tím, že dva zahraniční karaitští konvertité získali občanství státu Izrael, byl karaitský soud (bejt din) postaven minimálně na úroveň konzervativních a reformních rabínských soudů. Co do možnosti získání izraelského občanství jsou na tom tito konvertité lépe než gerim prošlí ortodoxními soudy neuznávanými Vrchním rabinátem.

V Izraeli mají karaité svůj vlastní rabínský soud a mohou zde legálně uzavírat sňatky či se rozvádět. Jejich svatby a rozvody tak jsou uznávány izraelským ministerstvem vnitra. Komunita dostává od státu na svůj chod finance a zaměstnává vlastní rabíny, kteří dohlížejí nad kašrutem nebo například pohřby.

Zůstává otázkou, jak se stát Izrael zachová, až zažádá o občanství někdo, jehož karaitská konverze byla provedena na území Izraele. Dříve či později k takovému případu dojde. Pak už by kladné vyřízení postavilo Radu chachamů občanskoprávně na roveň Vrchnímu rabinátu.