Dnes je 10. 7. 2020
Zpravodajství
O projektu

Evropská unie progresivního judaismu reagovala na článek o polském bejt dinu v Krakově

22. 2. 2018, -jg- |  Náboženství

PRAHA – Na začátku měsíce jsme na Ztis.cz informovali o prvním polském poválečném rabínském soudu, bejt dinu, který prvně zasedal na sklonku loňského roku, krátce před svátkem Chanuka, v Krakově. Polský bejt din byl ustaven pod záštitou Centra progresivního judaismu v Krakově, aby sloužil jak místní židovské komunitě, tak Židům v regionu a potažmo v celé střední Evropě. Podle představitelů židovského progresivního hnutí však tento rabínský soud není samotným hnutím zaštítěn a tudíž jeho rozhodnutí neuznává. „Článek z 2. února 2018, informující o bet dinu v Krakově, obsahoval řadu nepřesných informací. Centrum progresivního judaismu v Krakově není členem Evropské unie progresivního judaismu (EUPJ). Vyjmenovaní rabíni, kteří bejt din tvořili, nemají podle EUPJ způsobilost k sezvání bejt dinu. Proto nemohou být zmíněné gijurim z Krakova uznány pro členství v židovské obci. EUPJ organizuje už po mnohá léta oficiální, nikoliv soukromé, batej din v Polsku, Česku a v jiných evropských zemích. Toho si byli v článku zmínění rabíni vědomi,“ sdělil za EUJP rabín dr. Andrew Goldstein.