Dnes je 26. 9. 2020
Zpravodajství
O projektu

Do médií unikla „černá listina“ diasporních rabínů, kterým nedůvěřuje izraelský vrchní rabinát

10. 7. 2017, -mk- |  Náboženství

JERUZALÉM – Aškenázský vrchní rabinát v Izraeli čelí skandálu: média mají k dispozici seznam asi 160 jmen rabínů ze čtyřiadvaceti zemí, jejichž dobrozdání ohledně židovského původů osob rabinát neuznává. Kromě představitelů konzervativního a reformního křídla judaismu se na něm objevují i jména rabínů ortodoxního směru, zejména těch, kteří v minulosti vyjádřili liberální názory. Dobrozdání ohledně židovského původu je přitom významné pro všechny přistěhovalce do Izraele, určuje totiž, kdo zde bude moci uzavřít sňatek či podstoupit další náboženské obřady, od obřízky po pohřeb. Kompletní seznam rozeslala světovým médiím organizace ITIM, která pomáhá Izraelcům poradit si s náboženskou byrokracií. Americký server JTA, poskytující zpravodajství ze židovského světa, zveřejnil jména 60 rabínů z USA, kteří na seznamu figurují – 16 z nich se hlásí k židovské ortodoxii. Vrchní izraelský rabín David Lau reagoval na únik seznamu rozhořčeně a prohlásil, že je dílem nižšího úředníka.

Konflikt mezi izraelským ultraortodoxním vrchním rabinátem a americkými rabíny progresivních směrů je známou věcí, pro mnohé však bylo překvapením, že se na listině objevuje i řada jmen prominentních izraelských rabínů. Tak například zde figuruje newyorský ortodoxní rabín Avi Weiss, stoupenec „otevřenější a více inkluzivní ortodoxie“, montrealský ortodoxní rabín Adam Scheier, který pěstuje styky s kanadským liberálním premiérem Justinem Trudeauem, dále řada rabínů vyučujících na Yeshiva University, spojené s hnutím moderní ortodoxie, či jeden prominentní rabín spojený s hnutím Chabad.

Jediný úředník

Vrchní izraelský rabinát má pod kontrolou veškeré židovské sňatky v zemi a imigranti, kteří se v Izraeli chtějí oženit, musí nejprve doložit, že jsou z hlediska ortodoxního výkladu Židé. Tento doklad má zpravidla formu dobrozdání rabína z jejich obce, který dosvědčí, že přistěhovalec je skutečně Žid. Všechny tyto žádosti zpracovává jediný úředník na rabinátu, rabi Itamar Tubul.

Seznam byl zveřejněn na nátlak organizace ITIM, která dosáhla soudního rozhodnutí, že rabinát musí zveřejnit jména rabínů, jejichž dobrozdání byla v minulých letech zamítnuta. Podle zakladatele ITIM, rabiho Setha Farbera, tato odmítnutí tvoří v podstatě černou listinu. „Rabínům, jejichž dobrozdání bylo zamítnuto, v podstatě jako by tím bylo řečeno: Vy nejste žádní rabíni. Proto užíváme výraz černá listina,“ prohlásil Faber. Vrchní izraelský rabinát termín „černá listina“ odmítá.

Bez konkrétních kritérií

Farber říká, že rabinát nemá žádná výslovně stanovená pravidla pro určení židovského původu těch, kteří chtějí v Izraeli uzavřít sňatek. „Jde přitom o životy konkrétních lidí,“ upozorňuje Farber. Rabinát prohlašuje, že dobrozdání rabínů byla odmítnuta „z různých důvodů“ a že žádosti o sňatek jsou odmítány z různých důvodů – avšak bez udání konkrétních kritérií odmítnutí.

Rabi Itamar Tubul, který je má přijetí či odmítnutí uvedených dobrozdání na starosti, do médií záležitost nekomentoval. Vrchní izraelský rabín David Lau tvrdí, že o „černé listině“ nevěděl, a chce si prý Itamara Tubula pozvat na kobereček.