Dnes je 18. 11. 2017
Zpravodajství
O projektu

Rubrika: Náboženství

Ultraordoxní Židé v Jeruzalémě protestují proti odvodům do armády

24. 10. 2017, -mk- |  Izrael

JERUZALÉM – Stovky ultraortodoxních Židů v pondělí 23. října zablokovaly hlavní vjezd do Jeruzaléma z Tel Avivu a další místa hlavního města. Jednalo se o další z řady protestů proti povinným odvodům do armády, k nimž docházelo i minulý týden a během nichž bylo zatčeno 120 osob. V pondělí chtěli ultraortodoxní Židé demonstrovat přímo před budovou Knesetu, ale policie jim v tom zabránila, proto se přesunuli na jiná místa. Při rozhánění demonstrace policisté užili slzný plyn a zatkli deset protestujících. Kromě zablokování dálnice na kraji města demonstranti také rozbili okna autobusu a narušili jízdu městské tramvaje. Stupňující se napětí mezi ultraortodoxními Izraelci a policií ilustrují výhrůžky pořadatelů demonstrace, že „kroky namířené proti nám se stupňují a naše reakce tomu bude odpovídat“, a současně videozáběry z demonstrace minulý týden, které údajně ukazují užití nadměrné síly ze strany policie, například policistu, který se rozběhl do davu demonstrantů se zbraní v ruce a vyhrožoval jim, že bude střílet. Na pondělní demonstraci se skandovaly i hesla jako: „Raději zemřeme, než bychom narukovali.“

celý článek

Veteráni z šestidenní války přišli podpořit „ženy od Zdi nářků“, byli však z místa vykázáni

23. 10. 2017, -mk- |  Izrael

JERUZALÉM – Spor o možnost rovnostářské bohoslužby u Zdi nářků – tedy bohoslužby, v níž si oproti zásadám židovské ortodoxie i ženy nasazují modlitební šál a řemínky a čtou z Tóry – opět vygradoval minulý týden v pátek (20.10.), kdy na Roš chodeš, tak jako každý měsíc, skupina známá jako „Ženy od Zdi nářku“ drží na prostranství nejposvátnějšího místa judaismu svůj obřad podle svých zvyklostí. Tentokrát je přišlo podpořit padesát veteránů šestidenní války, kteří v roce 1967 osobně v bojích pomáhali získat jeruzalémské Staré Město včetně Zdi nářků pod židovskou kontrolu. Příslušníci soukromé ochranky, najatí k dohlížení na dodržování pořádku správou Zdi nářků v čele s ortodoxním rabínem Šmuelem Rabinovičem, však veterány na místo nevpustili. „Zeď nářků v podobě, jak je nyní spravována, mě nijak nereprezentuje. Doufám, že Zeď nářků nebude už dlouho uzurpována extremistickou menšinou, která si ji nárokuje jako svůj majetek,“ řekl jeden z veteránů, Michael Lanir z 66. divize, jež přímo toto místo za šestidenní války osvobodila, během výměny názorů mezi veterány a příslušníky ultraortodoxního judaismu.

celý článek

Návrat svitku Tóry do Olomouce, aneb jak k tomu došlo

21. 10. 2017, Roman Gronský pro Chajejnu |  Z domova

OLOMOUC – Při pátrání po rodinných kořenech a osudech členů naší rodiny jsem v roce 2015 dostal z USA informaci, že nejen že dva svitky olomoucké Tóry přežily nacistické běsnění, ale že fyzicky existují v USA – jeden v New Jersey a druhý v Kalifornii. Jak je mnohým známo, byly za německé okupace svitky Tór z českých a moravských synagog sváženy z celého protektorátu Čechy a Morava do Ústředního židovského muzea v Praze. Zde byly pečlivě katalogizovány a shromažďovány. Protože šlo „jen o jakési role papíru“ neměly pro okupanty naštěstí žádnou materiální hodnotu. Když okupanti a později i komunisté pominuli jejich mnohem vyšší hodnotu duchovní, vydržely na zaprášených policích synagogy v Praze – Michli až do r. 1964. Tehdy z důvodu získání tvrdé zahraniční měny došlo k jejich prodeji československým státem prostřednictvím PZO Artia, kdy konvolut 1564 českých a moravských svitků včetně řady z nich i s původními pláštíky, odvezly dva nákladní automobily do Velké Británie.

celý článek

Tóra se vrací: Olomoučtí Židé oslaví návrat historického svitku do své obce

19. 10. 2017, -jg- |  Z domova

OLOMOUC – Po téměř 80 letech se v neděli 22. října do židovské obce v Olomouci vrátí historický svitek Tóry, který sloužil místním Židům při bohoslužbách už před válkou. Zhotoven byl už roku 1880. Jde zároveň o první do České republiky navrácenou Tóru, která spolu s dalším půl druhým tisícem českých a moravských svitků našla útočiště poté, co byla komunistickým režimem prodána „na západ“, v reformní synagoze v londýnském Westminsteru. Odtud byly pergamenové svitky Tóry, zrestaurované tak, aby se z nich při bohoslužbách dalo číst, zapůjčovány k liturgickým účelům do synagog po celém světě. Ta olomoucká do konzervativní synagogy Peninsula Sinai v kalifornském Foster City. Nyní tato obec vrací Tóru jako stálou zápůjčku do Olomouce. Aby však mohla sloužit olomouckým Židům i nyní, musel být pergamenový podklad Tóry zrestaurován a písmo obnoveno profesionálním písařem – soferem.

celý článek

Stav náboženských svobod neortodoxních židovských denominací v Izraeli je neuspokojivý, varuje ministerstvo zahraničí USA

30. 8. 2017, -mk- |  Náboženství

WASHINGTON – Ve své pravidelné zprávě věnované stavu náboženských svobod po celém světě se americké ministerstvo zahraničí věnovalo krátce také Izraeli. Zpráva psaná diplomatickým jazykem v mnohých aspektech oceňuje politiku Izraele vůči náboženským menšinám, kriticky se však staví k postavení jiných než ortodoxních směrů v judaismu. Podle zprávy američtí diplomaté v poslední době opakovaně izraelským představitelům zdůrazňovali „význam náboženského pluralismu a respektu k dalším proudům judaismu“, a to zejména v souvislosti s modlitbou u Západní zdi. Prostranství před tímto nejposvátnějším místem judaismu je pokládáno za svého druhu synagogu a je ve správě ultraortodoxního rabinátu Izraele. V posledních letech sílí politické snahy oficiálně získat do své správy část prostoru pro skupiny Židů, kteří vyznávají reformní ritus a například dovolují ženám nasazovat si modlitební řemínky a talit nebo veřejně číst ze svitků Tóry.

celý článek

Moderní ortodoxie hraničí s reformním judaismem, tvrdí izraelský ministr vnitra Deri

23. 8. 2017, -jg- |  Náboženství

JERUZALÉM – Šéf ultraortodoxní sefardské parlamentní strany Šas a současný ministr vnitra Arje Deri nazval část moderní ortodoxie „na hranici s reformními“ – přičemž výraz „reformní” je v jeho kruzích považován za urážku. „Dokonce i u pletených jarmulek, jak mnozí vědí, jsou velké komunity, a to především v cetrální části země, které jsou již na hranici s reformními,“ řekl Deri nedávno na charedi rabínské konferenci Benoam. Její část odvysílala v pondělí 21. srpna izraelská stanice Aruc 2. „Je pravda, že je zde více jarmulek, než v amerických reformních synagogách. Vypadá to jinak, je to více izraelské, ale stále je to na hranici s reformou,“ pokračoval Deri. Pletenými jarmulkami přitom mínil náboženské sionisty a členy moderní ortodoxie, kteří mají tendenci vyznávat méně izolující se formu židovské ortodoxie, než charedim, a současně namísto černých sametových nosí převážně háčkované kipy.

celý článek

Ultraortodoxní poslanci navrhli zákon, jenž zajistí, že dodávky elekřiny budou „košer“

7. 8. 2017, -jg- |  Izrael

JERUZALÉM – Ultraortodoxní aškenazská židovská strana v Knesetu navrhla v neděli 6. srpna plán pro dodávku „košer elektřiny“ do izraelských obcí a městských čtvrtí s většinovou ortodoxní populací. Plán spočívá v umístění menších elektráren, které by dodávaly elektřinu těmto městům, ale o šabatu a svátcích by byly odpojeny od celostátní energetické sítě. Malá část ultraortodoxní populace se totiž necítí s připojením k celostátnímu rozvodu elektřiny o šabatu komfortně – i když ve svých domácnostech užívají zařízení pro přednastavitelné automatické zapínání a vypínání spotřebičů (šaon šabat), v elektrárnách a rozvodnách elektrické energie či zemního plynu mohou během šabatu pracovat Židé. Podle plánu by na nově zbudovaných elektrárnách měli pracovat jen Nežidé. Plán se týká měst Elad, Bnei Brak, Bejtar Ilit, Bejt Šemeš, Jeruzalém a Modiin Ilit.

celý článek

V Nikaragui konvertovalo 114 lidí naráz k ortodoxnímu judaismu

3. 8. 2017, -mk- |  Svět

MANAGUA – Židovská komunita v malém státě střední Ameriky se rázem zdvojnásobila poté, co bejt din (rabínský tribunál), který sem přijel z nedalekých Spojených států, přijal konverzi 114 lidí k judaismu. Jednalo se většinou o celé rodiny a u poloviny z nich byl motivací židovský původ části z nich. Někteří patřili k potomkům takzvaných marranos či hebrejsky anusim, tedy Židů, kteří byli násilím přinuceni ke křtu, avšak nadále z generace na generaci předávali některé zvyklosti a také povědomí o židovském původu rodiny. Jiní pocházeli ze smíšených sňatků. Obrovskou hromadnou konverzi zaštítila organizace Kulanu a rodiny konvertovaly zčásti k sefardskému směru, zčásti ke směru aškenázskému, inspirovanému hnutím Chabad.

celý článek

V předvečer Tiša be-av hostil izraelský prezident Rivlin studium Tóry se zástupci různých směrů judaismu

2. 8. 2017, -jg- |  Izrael

JERUZALÉM – Již třetím rokem hostil izraelský prezident Reuven Rivlin v předvečer židovského postního dne 9. avu, který letos připadl na pondělní večer 31. července, studijní setkání s učiteli a zástupci různých směrů judaismu. Letošního setkání s názvem „Studovna a důležitost nesouhlasení“ se účastnili i šéf Židovské agentury Natan Šaransky a předseda organizace Jewish People Policy Institute, Avinoam Bar-Josef. „Zvláště na pozadí násilností kolem Chrámové hory a pokračujících pokusů popírat židovské dějiny a spojení židovského národa s Chrámovou horou, nesmíme proměnit Kotel, jediný přežívající symbol, který nám zbyl z chrámu, v místo vnitřních hádek a výpadů,“ pronesl Rivlin. „Destrukce a vyhnanství nás zanechaly málo. Ano, jsme jen hrstka z toho, co zbylo z židovského lidu. Nemáme tedy tu výsadu zlomit hůl nad jakýmkoliv Židem nebo Židovkou. Nemůžeme si dovolit být rozděleni a rozpadnout se,“ dodal izraelský prezident.

celý článek

Letošní Tiša be-av zaznamenal rekord v počtu židovských návštěvníků Chrámové hory

1. 8. 2017, -jg- |  Náboženství

JERUZALÉM – Nejméně 1046 Židů navštívilo v brzkém odpoledni v úterý 1. srpna Chrámovou horu. Na tento den připadl půst 9. avu, datum, kdy byl podle židovského kalendáře zničen první i druhý jeruzalémský chrám a později se staly i další katastrofy židovské historie, například vyhnání Židů ze Španělska roku 1492. Návštěvníci vstoupili do prostoru Chrámové hory, kde oba židovské chrámy stávaly, skrze detektor kovu u Mughrabiho brány, jediné místo přidělené nemuslimům k návštěvě hory. Všichni museli u brány zanechat své průkazy totožnosti. Podle izraelské policie bylo sedm lidí zatčeno kvůli fyzickým šarvátkám mezi muslimy a Židy, šest Židů bylo zatčeno, protože se na Chrámové hoře začali modlit. Ještě o pondělní noci se tisíce židovských návštěvníků sešlo u Západní zdi, kde se četl Pláč Jeremiášův. Podle statistik aktivistických organizací vzrostl počet židovských návštěvníků o 15 procent. Na letošní Den Jeruzaléma v květnu vystoupilo na Chrámovou horu 900 židovských věřících.

celý článek
Zobrazit starší zprávy