Dnes je 18. 6. 2019
Zpravodajství
O projektu

Rubrika: Náboženství

Na troskách 1500 let staré italské synagogy se po mnoha staletích opět konala židovská svatba

7. 6. 2019, -jg- |  Svět

ŘÍM – V jihoitalském regionu Kalábrie, na místě archeologického naleziště u Bova Marina, kde se nachází i zbytky synagogy ze 4. století, se v úterý 4. června odehrála židovská svatba. Podle zpráv se v místě trosek „druhé nejstarší nalezené synagogy v Evropě“ tak stalo „poprvé po 1500 letech“. Roque Pugliese a Ivana Pezzoliová, ženich a nevěsta, mohou své kořeny vystopovat až k tzv. anusim, Židům z Iberského poloostrova, kteří byli ve 14. a 15. století přinuceni na konverzi na křesťanství. Oba jsou lékaři v nemocnici, kde se poznali a společně se vrátili za pomoci izraelské organizace Shavei Israel k tradici judaismu, dnes již jako ortodoxní Židé. Svatbu vykonal vrchní rabín Neapole Umberto Piperno. Podle Michaela Freunda, který páru na cestě za židovstvím pomáhal, tato svatba „symbolizuje věčnost židovského lidu“. „Doufáme, že inspiruje i další potomky Židů v jižní Itálii, aby se navrátili ke svým kořenům,“ řekl Freund.

celý článek

Mimořádný rozsudek: rozvedená si bere kohena

5. 6. 2019, -rjw- |  Náboženství

TEL AVIV – Mimořádné rozhodnutí rabínského soudu, umožňující kohenovi oženit se s rozvedenou ženou padlo minulý týden v Izraeli. Jak známo potomci kněžské třídy – kohanim – se smějí ženit pouze s dosud neprovdanými, rodilými Židovkami. To jim znemožňuje sňatky s vdovami, rozvedenými a konvertitkami. Řada kohenů se v takových případech žení mimo Izrael a potíže s uzavřením náboženského sňatku (jiný v zemi není možný) mohou mít i jejich potomci. Tentokrát se ale pár obrátil na organizaci B’Noam Danielle, která pomáhá osobám, které se dostávají do potíží s náboženským právem (halacha). A odborníkům na halachu se podařilo najít řešení: zjistili, že svědkové při minulé svatbě byli příbuzní, což bylo v rozporu s halachou, a tak lze uzavření sňatku prohlásit za neplatné.

celý článek

Zemřel rebbe kaliverských chasidů. „Pokusný objekt“ Mengeleho a autor největšího náboženského komentáře k šoa

29. 4. 2019, -rjw- |  Izrael

JERUZALÉM – V neděli zemřel rabín Menachem Mendel Taub, v pořadí sedmý velký rebbe z maďarské chasidské dynastie, založené Jicchakem Izákem Taubem z Kalivu (maď. Nagykalló; 1744-1821). Ještě téhož dne spočinulo rabínovo tělo na úpatí Olivetské hory. Pohřbu se zúčastnily tisíce lidí. Menachem Mendel Taub se narodil v roce 1923 v Transylvánii. Jeho životní dráha byla jasná: jako pokračovatel rodové tradice byl od raného dětství vychováván pro rabínskou dráhu. Jak bylo zvykem, rodina mu našla nevěstu a než překročil dvacítku, stanul pod chupou s Chanou Sárou Šapirovou. Z jejich spojení měl vzejít příští velký rebbe. Život manželského páru ale brzy narušila válka. Na jaře 1944 byli s dalšími maďarskými Židy deportováni do Osvětimi. Během selekce byl rabín Taub vybrán, aby sloužil nacistickému lékaři Josefu Mengelemu jako lidský materiál pro „vědecké“ pokusy.

celý článek

Svátek svobody: Dva tisíce balíčků macesů doputovalo jako dar z Izraele k polským Židům

15. 4. 2019, -jg- |  Svět

VARŠAVA – Na žádost polského vrchního rabína Michaela Schudriche darovala izraelská organizace Šavei Jisrael polským židovským komunitám před Pesachem macesy. Speciální zásilka obsahovala 1692 balíčků strojově vyráběných macesů, 90 strojových „maca šmura“ a 45 balíčků ručně vyráběných „hlídaných“ macesů. Všechny budou distribuovány do takřka tuctu židovských komunit v Polsku: Vratislavi, Varšavě, Štětíně, Poznani, Lublinu, Lodži, Lehnici, Krakově, Katovicích, Gdaňsku, Bělsko-Bělé a jinde. „Stále více Poláků objevuje své židovské kořeny a právě svátek Pesach k nim promlouvá jako oslava svobody a ukončení otroctví a okupace. A macesy tuto svobodu symbolizují. Každý Žid chce mít o Pesachu doma balíček macesů,“ sdělil Schudrich. Podle Šavei Jisrael je v Polsku na 4 tisíce registrovaných Židů, ale podle expertů může být těch, kdo své rodinné dědictví skrývají nebo o něm neví, daleko více.

celý článek

Případ Steinhardt: Sexuální skandál vyvolal diskusi o boji proti smíšeným sňatkům

5. 4. 2019, -rjw- |  Komentáře a analýzy

WASHINGTON – Filantrop a šéf investičních fondů Michael Steinhardt čelí od září 2018 obviněním ze sexuálního obtěžování, jehož se měl opakovaně dopustit vůči členkám židovské studentské organizace Hillel International. Steinhardt je však zároveň spoluzakladatelem programu Birtright Israel, který umožňuje židovské mládeži z USA i celého světa bezplatné programy v Izraeli. Jedním z cílů tohoto programu je i boj proti smíšeným sňatkům, jejichž počet v USA roste. A byl to právě Steinhardt, který delší dobu praktikoval „podplácení“ mladých lidí, aby je přiměl k vytvoření židovského páru. Mezi americkými Židy vyvstává otázka, jestli politiku masivní podpory mezižidovských sňatků neopustit. Michael Steinhardt (*1940) je usměvavý starší pán, který má kromě mimořádných obchodních schopností zájem o botaniku a exotická zvířata. Hovor s ním se vůbec nemusí omezovat na byznys. Je podporovatelem umění a řady židovských organizací, které se v USA bez soukromých mecenášů prostě neobejdou.

celý článek

Brazilský Yeshiva Camp: Letní tábor pro potomky „anusim“

1. 4. 2019, -rjw- |  Svět

SAO PAULO – Potomci španělských a portugalských Židů, kteří byli počátkem novověku donuceni ke konverzi ke křesťanství, o sobě dávají čím dál více vědět. Mají zájem o židovské náboženství a kulturu, někdy dokonce konvertují k judaismu. Rabín Oseias Teixeira pro ně dokonce pořádá zvláštní letní tábor. Brazílie, Argentina, Mexiko, Peru – bývalé kolonie někdejších katolických velmocí jsou dnes místy židovské „obrody“ z řad lidí, kteří své židovské kořeny složitě objevují (a prokazují). Jen v Brazílii se o návrat k židovství pokoušejí tisíce lidí, kteří se na základě příjmení anebo jiných indicií domnívají, že jejich předkové patřili k „bnej anusim“. A zatímco někteří se už připojili k ortodoxním židovským obcím, další využívají misie Chabadu nebo jiné židovské skupiny. Zároveň mají řadu vlastních diskusních a studijních skupin – zvláště na sociálních sítích. Ty jsou pro „anusim“ nesmírně důležité, protože řada jich žije v malých městech a na venkově, kde jsou možnosti studia a praxe minimální.

celý článek

Newyorská Centralní synagoga hostila po požáru mešity muslimy

28. 3. 2019, -rjw- |  Svět

NEW YORK – Manhattanskou Central Synagogue zaplnilo minulý pátek 22. března 500 muslimů. Poté, co nedalekou mešitu poničil minulý týden požár, nabídli Židé svým sousedům, že se mohou pomodlit u nich. Manhattanskou mešitu na 55. ulici poškodil minulou středu oheň, který do ní pronikl z restaurace v přízemí. Ačkoli škody nebyly vážné a modlitebnu se podařilo dát brzy do pořádku, před páteční modlitbou ještě nebyly hotové bezpečnostní revize a věřící neměli kam jít. Vedoucí kongregace při Central Synagogue, která sídlí o blok dál, jim proto nabídli prostory synagogy. „Jejich imám řekl, že to byl nejposvátnější okamžik, který v New Yorku zažil. A stejně tak pro nás,“ napsala později na Facebook rabínka Angela Buchdahlová. Pro tuzemské čtenáře bude možná zajímavostí, že tuto synagogu na konci 19. století spoluzakládali židovští imigranti z Čech.

celý článek

Chystáte se na Pesach? Stáhněte si zdarma dětskou Hagadu

28. 3. 2019, -rjw- |  Náboženství

Obrázkovou Hagadu s dvojjazyčnými (hebrejsko-anglickými) texty, vysvětlivkami a spoustou obrázků si máte možnost stáhnout zdarma. Kveller Hagada vznikla je průvodce pesachovým večerem pro „zvědavé děti“ předškolního a mladšího školního věku – a jak říká nadpis, hodí se i „jejich dospělým“. Cílem knihy, vzniklé ze spolupráce autorek Gabrielle Birknerové a Elissy Straussové, ilustrátorky Grace Yagelové a několika rabínů a rabínů reformního směru, je vzbudit v dětech zvídavost, i když na jejich otázky neexistují snadné odpovědi. Odbornou spolupráci zajišťovali rabínka Sari Lauferová a rabín Joshua Cahan. Jako inspirace však může dobře posloužit i v konzervativních a ortodoxních rodinách, stejně jako osvětlení nežidovským čtenářům, které zajímá, o čem ten pesachový seder vlastně je. A jeden tip: vytvořit si doma českou verzi bude povážlivě snadné…

celý článek

Sefardský vrchní rabín Izraele zastavil tisk letošní pesachové příručky rabinátu. Byla moc striktní

27. 3. 2019, -jg- |  Náboženství

JERUZALÉM – Papežštější než papež. Tak by se dal českým příslovím popsat letošní průvodce pro izraelské košer hotely a restaurace, který každoročně před svátkem Pesach vydává vrchní rabinát a kterým se ta zařízení, jež se honosí osvědčením o své košernosti právě od izraelského rabanutu, musí řídit. Že je letošní pesachová příručka příliš přísná si při její revizi pomyslel vrchní sefardský izraelský rabín Jicchak Josef, a proto její cestu do tiskárny v úterý 26. března na poslední chvíli stornoval. Překvapivou zprávu o zásahu z neočekávaného místa přinesl izraelský web zaměřený na zbožné židovské čtenářstvo Kikar ha-šabat. „Nevím, kdo to udělal. Tak mnoho chumrot (zpřísnění, pozn. red.). Snaží se udělat věci pro izraelský lid mnohem složitější, věci, které jsou jednoduše, univerzálně, dovoleny. Nenechte je to vytisknout před tím, než přidám své komentáře,“ sdělil rabín, který se honosí titulem Rišon le-Cijon, první na Sionu.

celý článek

Pražská hazkara vrchního izraelského rabína Laua: Vzdát se svého ega pro vyšší účel

27. 3. 2019, -JAK, red- |  Z domova

PRAHA – Když nedávno navštívil pražskou obec vrchní aškenázský rabín Izraele David Lau, naskytlo se židovské veřejnosti se s ním několikrát veřejně setkat. Jednou takovou výbornou příležitostí byl otevřený maariv v hotelu King David, po kterém následovala slavnostní hazkara rabína Laua. Lau přijel na pozvání ŽOP k příležitosti 400. jarcajtu významného v Praze působícího učence, rabína Šlomo Efrajima Lunčice, zvaného Kli jakar. Setkání s vrchním izraelským rabínem se zúčastnili také přední představitelé židovského života u nás: velvyslanec Státu Izrael Daniel Meron, vrchní zemský rabín Efraim K. Sidon, vrchní pražský rabín David Peter a tajemník FŽO v ČR Tomáš Kraus. Dále rabíni, kteří vrchního rabína na jeho cestě doprovázeli a kteří zároveň v České republice také působili: r. Menachem Kalchaim a r. Yehuda Yesharim, který toto setkání výrazně obohatil svým zpěvem na mikrofon při reprodukované hudbě. Akci zaznamenal redaktor Chajejnu, časopisu olomoucké židovské obce.

celý článek
Zobrazit starší zprávy