Dnes je 18. 8. 2019
Zpravodajství
O projektu

Rubrika: Náboženství

Tiša be-av: Chrámovou horu letos navštívil rekordní počet Židů

11. 8. 2019, -rjw- |  Izrael

JERUZALÉM – Letos se v kalendáři sešly židovský půst Tiša be-av a muslimský Svátek oběti (Íd al-adhá). Takové situace si vždy vynutí zvláštní vyjednávání ohledně Chrámové hory a někdy se neobejdou bez násilí. Bez násilností se to neobešlo ani tentokrát. Podle izraelsko-jordánských dohod z roku 1967 je během muslimských svátků uzavřen na Chrámovou horu přístup jinověrcům. Výjimkou jsou případy, kdy židovské a muslimské svátky připadnou na stejné datum. V takových případech nastávají jednání a bezpečnostní opatření. Dopoledne došlo k blíže nespecifikovaným střetům, po nichž zůstalo 14 raněných muslimů, z toho jeden těžce. Na izraelské straně byli zraněni 4 policisté. Policie pak objekt na krátkou dobu uzavřela. Židovské návštěvníky doprovázeli na místo policisté, muslimští výtržníci po nich házeli židle a další předměty. Znovu byla svatyně otevřena během odpoledních návštěvních hodin, kdy na Chrámovou horu opět přicházely skupiny Židů v doprovodu policie.

celý článek

Áronova hrobka v Jordánsku uzavřena. Modlili se tam Židé

5. 8. 2019, -rjw- |  Blízký východ

AMMÁN – Údajná hrobka velekněze Árona, byla 1. srpna uzavřena. Důvodem byl „ilegální vstup“ velké skupiny židovských poutníků, které zde kdosi nafilmoval při modlitbě. Jednalo se především o Izraelce, kteří do Jordánska přijeli legálně jako turisté. Podle jordánského ministra turismu je obava, že si na poutní místo nedaleko slavné Petry začnou dělat nárok sionisté. Podle zpráv doprovázejících od pátku video a fotografie, šířící se arabskými médii, přišlo na místo Džabal Hárún několik set Židů, kteří zde „nelegálně“ prováděli židovské rituály. Na fotografiích zveřejněných agenturou Al-Džazíra, je vidět několik desítek modlících se Židů, převážně mužů, v modlitebních šálech (talit) a s řemínky (tefilin).

celý článek

Všichni psi jsou zlí a kdo je chová, bude zatracen, rozhodli rabíni izraelského města

13. 7. 2019, -jg- |  Izrael

ELAD – Víc jak tucet rabínů izraelského města Elad, které je nedaleko Tel Avivu, podepsalo usnesení, v němž sdělují, že všichni psi jsou zlí a varují obyvatele, že ten, kdo je chová, bude zatracen. Pod výnosem, který byl zveřejněn dne 14. června, jsou podepsáni všichni sefardští rabíni Eladu a také vrchní rabín obce Mordechai Malka. Elad má 46 tisíc obyvatel, většina města je charedi-ortodoxní. Založeno bylo roku 1998 a víc než polovina populace tu má pod 18 let věku. V usnesení je citován i vrchní rabín převážně sekulárního telavivského předměstí Chulónu, Avraham Josef: „Nevidím nic, co by jakkoliv povolovalo držení jakéhokoliv psa.“ Termín „zlý pes“ je v textu rabínského výnosu vysvětlen jako „každý pes, neboť pes štěká na kohokoliv, koho nezná, a protože štěká, je to zlý pes, i když nekouše“. Lidé, kteří mají ze zdravotních důvodů asistenční psy, by se podle usnesení měli dostavit k rabínskému soudu, aby o věci rozhodl.

celý článek

Na troskách 1500 let staré italské synagogy se po mnoha staletích opět konala židovská svatba

7. 6. 2019, -jg- |  Svět

ŘÍM – V jihoitalském regionu Kalábrie, na místě archeologického naleziště u Bova Marina, kde se nachází i zbytky synagogy ze 4. století, se v úterý 4. června odehrála židovská svatba. Podle zpráv se v místě trosek „druhé nejstarší nalezené synagogy v Evropě“ tak stalo „poprvé po 1500 letech“. Roque Pugliese a Ivana Pezzoliová, ženich a nevěsta, mohou své kořeny vystopovat až k tzv. anusim, Židům z Iberského poloostrova, kteří byli ve 14. a 15. století přinuceni na konverzi na křesťanství. Oba jsou lékaři v nemocnici, kde se poznali a společně se vrátili za pomoci izraelské organizace Shavei Israel k tradici judaismu, dnes již jako ortodoxní Židé. Svatbu vykonal vrchní rabín Neapole Umberto Piperno. Podle Michaela Freunda, který páru na cestě za židovstvím pomáhal, tato svatba „symbolizuje věčnost židovského lidu“. „Doufáme, že inspiruje i další potomky Židů v jižní Itálii, aby se navrátili ke svým kořenům,“ řekl Freund.

celý článek

Mimořádný rozsudek: rozvedená si bere kohena

5. 6. 2019, -rjw- |  Náboženství

TEL AVIV – Mimořádné rozhodnutí rabínského soudu, umožňující kohenovi oženit se s rozvedenou ženou padlo minulý týden v Izraeli. Jak známo potomci kněžské třídy – kohanim – se smějí ženit pouze s dosud neprovdanými, rodilými Židovkami. To jim znemožňuje sňatky s vdovami, rozvedenými a konvertitkami. Řada kohenů se v takových případech žení mimo Izrael a potíže s uzavřením náboženského sňatku (jiný v zemi není možný) mohou mít i jejich potomci. Tentokrát se ale pár obrátil na organizaci B’Noam Danielle, která pomáhá osobám, které se dostávají do potíží s náboženským právem (halacha). A odborníkům na halachu se podařilo najít řešení: zjistili, že svědkové při minulé svatbě byli příbuzní, což bylo v rozporu s halachou, a tak lze uzavření sňatku prohlásit za neplatné.

celý článek

Zemřel rebbe kaliverských chasidů. „Pokusný objekt“ Mengeleho a autor největšího náboženského komentáře k šoa

29. 4. 2019, -rjw- |  Izrael

JERUZALÉM – V neděli zemřel rabín Menachem Mendel Taub, v pořadí sedmý velký rebbe z maďarské chasidské dynastie, založené Jicchakem Izákem Taubem z Kalivu (maď. Nagykalló; 1744-1821). Ještě téhož dne spočinulo rabínovo tělo na úpatí Olivetské hory. Pohřbu se zúčastnily tisíce lidí. Menachem Mendel Taub se narodil v roce 1923 v Transylvánii. Jeho životní dráha byla jasná: jako pokračovatel rodové tradice byl od raného dětství vychováván pro rabínskou dráhu. Jak bylo zvykem, rodina mu našla nevěstu a než překročil dvacítku, stanul pod chupou s Chanou Sárou Šapirovou. Z jejich spojení měl vzejít příští velký rebbe. Život manželského páru ale brzy narušila válka. Na jaře 1944 byli s dalšími maďarskými Židy deportováni do Osvětimi. Během selekce byl rabín Taub vybrán, aby sloužil nacistickému lékaři Josefu Mengelemu jako lidský materiál pro „vědecké“ pokusy.

celý článek

Svátek svobody: Dva tisíce balíčků macesů doputovalo jako dar z Izraele k polským Židům

15. 4. 2019, -jg- |  Svět

VARŠAVA – Na žádost polského vrchního rabína Michaela Schudriche darovala izraelská organizace Šavei Jisrael polským židovským komunitám před Pesachem macesy. Speciální zásilka obsahovala 1692 balíčků strojově vyráběných macesů, 90 strojových „maca šmura“ a 45 balíčků ručně vyráběných „hlídaných“ macesů. Všechny budou distribuovány do takřka tuctu židovských komunit v Polsku: Vratislavi, Varšavě, Štětíně, Poznani, Lublinu, Lodži, Lehnici, Krakově, Katovicích, Gdaňsku, Bělsko-Bělé a jinde. „Stále více Poláků objevuje své židovské kořeny a právě svátek Pesach k nim promlouvá jako oslava svobody a ukončení otroctví a okupace. A macesy tuto svobodu symbolizují. Každý Žid chce mít o Pesachu doma balíček macesů,“ sdělil Schudrich. Podle Šavei Jisrael je v Polsku na 4 tisíce registrovaných Židů, ale podle expertů může být těch, kdo své rodinné dědictví skrývají nebo o něm neví, daleko více.

celý článek

Případ Steinhardt: Sexuální skandál vyvolal diskusi o boji proti smíšeným sňatkům

5. 4. 2019, -rjw- |  Komentáře a analýzy

WASHINGTON – Filantrop a šéf investičních fondů Michael Steinhardt čelí od září 2018 obviněním ze sexuálního obtěžování, jehož se měl opakovaně dopustit vůči členkám židovské studentské organizace Hillel International. Steinhardt je však zároveň spoluzakladatelem programu Birtright Israel, který umožňuje židovské mládeži z USA i celého světa bezplatné programy v Izraeli. Jedním z cílů tohoto programu je i boj proti smíšeným sňatkům, jejichž počet v USA roste. A byl to právě Steinhardt, který delší dobu praktikoval „podplácení“ mladých lidí, aby je přiměl k vytvoření židovského páru. Mezi americkými Židy vyvstává otázka, jestli politiku masivní podpory mezižidovských sňatků neopustit. Michael Steinhardt (*1940) je usměvavý starší pán, který má kromě mimořádných obchodních schopností zájem o botaniku a exotická zvířata. Hovor s ním se vůbec nemusí omezovat na byznys. Je podporovatelem umění a řady židovských organizací, které se v USA bez soukromých mecenášů prostě neobejdou.

celý článek

Brazilský Yeshiva Camp: Letní tábor pro potomky „anusim“

1. 4. 2019, -rjw- |  Svět

SAO PAULO – Potomci španělských a portugalských Židů, kteří byli počátkem novověku donuceni ke konverzi ke křesťanství, o sobě dávají čím dál více vědět. Mají zájem o židovské náboženství a kulturu, někdy dokonce konvertují k judaismu. Rabín Oseias Teixeira pro ně dokonce pořádá zvláštní letní tábor. Brazílie, Argentina, Mexiko, Peru – bývalé kolonie někdejších katolických velmocí jsou dnes místy židovské „obrody“ z řad lidí, kteří své židovské kořeny složitě objevují (a prokazují). Jen v Brazílii se o návrat k židovství pokoušejí tisíce lidí, kteří se na základě příjmení anebo jiných indicií domnívají, že jejich předkové patřili k „bnej anusim“. A zatímco někteří se už připojili k ortodoxním židovským obcím, další využívají misie Chabadu nebo jiné židovské skupiny. Zároveň mají řadu vlastních diskusních a studijních skupin – zvláště na sociálních sítích. Ty jsou pro „anusim“ nesmírně důležité, protože řada jich žije v malých městech a na venkově, kde jsou možnosti studia a praxe minimální.

celý článek

Newyorská Centralní synagoga hostila po požáru mešity muslimy

28. 3. 2019, -rjw- |  Svět

NEW YORK – Manhattanskou Central Synagogue zaplnilo minulý pátek 22. března 500 muslimů. Poté, co nedalekou mešitu poničil minulý týden požár, nabídli Židé svým sousedům, že se mohou pomodlit u nich. Manhattanskou mešitu na 55. ulici poškodil minulou středu oheň, který do ní pronikl z restaurace v přízemí. Ačkoli škody nebyly vážné a modlitebnu se podařilo dát brzy do pořádku, před páteční modlitbou ještě nebyly hotové bezpečnostní revize a věřící neměli kam jít. Vedoucí kongregace při Central Synagogue, která sídlí o blok dál, jim proto nabídli prostory synagogy. „Jejich imám řekl, že to byl nejposvátnější okamžik, který v New Yorku zažil. A stejně tak pro nás,“ napsala později na Facebook rabínka Angela Buchdahlová. Pro tuzemské čtenáře bude možná zajímavostí, že tuto synagogu na konci 19. století spoluzakládali židovští imigranti z Čech.

celý článek
Zobrazit starší zprávy