Dnes je 20. 8. 2019
Zpravodajství
O projektu

Případ Steinhardt: Sexuální skandál vyvolal diskusi o boji proti smíšeným sňatkům

5. 4. 2019, -rjw- |  Komentáře a analýzy

WASHINGTON – Filantrop a šéf investičních fondů Michael Steinhardt čelí od září 2018 obviněním ze sexuálního obtěžování, jehož se měl opakovaně dopustit vůči členkám židovské studentské organizace Hillel International. Steinhardt je však zároveň spoluzakladatelem programu Birtright Israel, který umožňuje židovské mládeži z USA i celého světa bezplatné programy v Izraeli. Jedním z cílů tohoto programu je i boj proti smíšeným sňatkům, jejichž počet v USA roste. A byl to právě Steinhardt, který delší dobu praktikoval „podplácení“ mladých lidí, aby je přiměl k vytvoření židovského páru. Mezi americkými Židy vyvstává otázka, jestli politiku masivní podpory mezižidovských sňatků neopustit. Michael Steinhardt (*1940) je usměvavý starší pán, který má kromě mimořádných obchodních schopností zájem o botaniku a exotická zvířata. Hovor s ním se vůbec nemusí omezovat na byznys. Je podporovatelem umění a řady židovských organizací, které se v USA bez soukromých mecenášů prostě neobejdou.

Organizace Hillel International však od roku 2015 zavedla praxi nenechávat s ním žádnou zaměstnankyni o samotě. Pan Steinhardt vedl nevhodné řeči, někdy ženy dokonce žádal o sexuální kontakt. Sexuální poznámky a narážky měl v některých případech i když ženy doprovázeli kolegové. Tolik víme o důvodech, které vedly k „internímu vyšetřování“ v Hillelu, které dospělo k závěru, že obvinění byla oprávněná. Steinhardt skončil v (čestné) funkci v čele této organizace na podporu židovských studentů a šest obvinění dalších žen bude mít asi právní dohru. – Podle jeho přátel a podporovatelů vznikají takové situace v důsledku Steinhardtova svérázného, a občas necitlivého, způsobu žertování.

Pan Steinhardt však má ještě jeden zvyk, který dělá židovským organizacím starosti. Jistý Ross Beroff vypověděl, že mu Steihardt nabídl 100 amerických dolarů za to, že poodejde s jednou mladou ženou na 15 minut do rohu místnosti. Pokud to setkání skončí svatbou, zaplatí jim svatební cestu. Oba studenti si popovídali Ross se dívkou rozdělil o stovku a už se nepotkali. Podle svědectví získané JTA to Steinhardt dělal častěji.

Vytváření židovských párů

Projekt Birtright, jehož proklamovaným cílem je upevňování vztahů židovské mládeže k Izraeli, Steinhardt rád popisoval jako židovskou seznamku. Na jedné z akcí vyhlásil, že kdo se ten večer seznámí a do roka vezme, tomu zaplatí svatební cestu (JTA dle The Nation). V rozhovoru pro New York Times (2008) zase řekl, že vytváření párů je „nezáměrným, ale šťastným výsledkem [Birtright] výletu“.

Členové různých židovských obcí a organizací se začínají ptát, zda manipulování mladých lidí k volbě protějšků není podobně nedůstojné jako neslušné poznámky. – Řada škol a programů pro židovskou mládež má za cíl též přesvědčovat účastníky, aby si za životní protějšek vybrali někoho židovského vyznání.

Podle JTA podpora mládežnických programů rapidně vzrostla od zveřejnění průzkumu (National Jewish Population Survey, 1990), který ukázal, že v USA žije 52 % Židů ve vztahu s ne-Židy. Náhle stoupla důležitost neortodoxních škol i všelijakých programů, které dostanou židovské teenagery a mladé dospělé dohromady. Boj proti smíšeným sňatkům – respektive „za vytváření židovských párů“ a „zakládání židovských rodin“ – byl považován za věc přežití amerického židovství.

Sociolog, který stál za tímto trendem, je podle mnohých Steven M. Cohen. Ten, podobně jako Steinhardt, čelí od loňského roku obvinění ze sexuálního zneužívání. V jeho případě jde o osm žen a o vážnější provinění než „jen“ nevhodné řeči. A v židovských časopisech a blozích se objevuje otázka: Není v té posedlosti židovskými páry nutně zahrnuté i to, že se z žen (i mužů) stávají objekty? Není ta objektivizace, proti které bojujeme na úrovni celé společnosti, nevyhnutelnou součástí této strategie?

Předávat židovství jako vědění

Myslí si to aspoň profesorka Lila Corvin-Bermanová autorka chystané knihy „Americko-židovský filantropický komplex“ (The American Jewish Philantropic Complex). Ta upozorňuje, že sami židovští filantropové bývají stylem života i osobním přesvědčením vzdáleni tomu, co jimi sponzorované programy propagují (např. Steinhardt je ateista, řada židovských filantropů nepraktikuje judaismus). Čím dál víc lidí, pracujících v židovských organizacích, už nežije v kategoriích Žid/ne-Žid, smíšená/nesmíšená rodina. „Žijeme v době, kdy se takové hranice, jako kdo je a kdo není Žid, posouvají a mění.“

Mijal Bittonová, socioložka a spolupracovnice jeruzalémského Shalom Hartmann Institute, na druhou stranu varuje před unáhleným zahozením celého diskursu, zvláště pak na základě osobních selhání jeho zastánců. „Myslím, že čísla mluví jasně a některé společenské formy židovského života prokázaly větší korelace se silnějšími formami židovské angažovanosti a demografie.“

Zdá se však, že dvě obvinění Cohena a Steinhardta – nahrála novému trendu, který v posledních letech sílí nejen v USA: Ten spíše místo vytváření párů sází na předávání znalostí o židovství a na předávání tradic. To nezřídka kombinuje s poskytováním znalostí z nenáboženské oblasti, často výukou programování a práce s počítačem (Word ORT). Další, jako TribeFest, se snaží poskytovat židovské vzdělání mladým Židům, kteří nechodí do žádné židovské obce. Důležité je předat informace, poznání, tradice – včetně povědomí o různosti cest, z nichž si člověk může (ale nemusí) vybrat. (Lze jen spekulovat, do jaké míry je celý koncept ovlivněn zájmem o memy a memetiku.)

A v neposlední řadě, organizace tohoto nového typu mají za to, že totéž musí být nabídnuto nežidovským partnerům. Čím více budou o judaismu vědět, tím vyšší je pravděpodobnost, že se nějakým způsobem „přidruží“ a že si vztah k židovství podrží i jejich děti. O tom jsou alespoň přesvědčeni zastánci outreach přístupu.

Diskuse o tom, jak předávat židovství, aniž by přitom organizace a jejich donátoři dělali z mladých lidí nástroje ke zvýšení židovské populace, je teprve na samém počátku. Stojí za to ji sledovat, ať už se nám líbí ten nebo onen přístup. Zdá se totiž, že u souvěrců za Velkou louží zazní ještě něco důležitého.