Dnes je 18. 1. 2021
Zpravodajství
O projektu

Rubrika: Komentáře a analýzy

Případ Steinhardt: Sexuální skandál vyvolal diskusi o boji proti smíšeným sňatkům

5. 4. 2019, -rjw- |  Komentáře a analýzy

WASHINGTON – Filantrop a šéf investičních fondů Michael Steinhardt čelí od září 2018 obviněním ze sexuálního obtěžování, jehož se měl opakovaně dopustit vůči členkám židovské studentské organizace Hillel International. Steinhardt je však zároveň spoluzakladatelem programu Birtright Israel, který umožňuje židovské mládeži z USA i celého světa bezplatné programy v Izraeli. Jedním z cílů tohoto programu je i boj proti smíšeným sňatkům, jejichž počet v USA roste. A byl to právě Steinhardt, který delší dobu praktikoval „podplácení“ mladých lidí, aby je přiměl k vytvoření židovského páru. Mezi americkými Židy vyvstává otázka, jestli politiku masivní podpory mezižidovských sňatků neopustit. Michael Steinhardt (*1940) je usměvavý starší pán, který má kromě mimořádných obchodních schopností zájem o botaniku a exotická zvířata. Hovor s ním se vůbec nemusí omezovat na byznys. Je podporovatelem umění a řady židovských organizací, které se v USA bez soukromých mecenášů prostě neobejdou.

celý článek

Robi Friedman: Když si začnete klást otázky, budou vás považovat za zrádce

25. 10. 2018, -rjw- |  Komentáře a analýzy

PRAHA – Na mezinárodní mezioborové konferenci Rafael Institutu „Osudy velkých lidských skupin 1918-2018” vystoupil psychoanalytik a terapeut Robi Friedman. Během své návštěvy v Praze poskytl Revue Prostor rozhovor na téma názorových a zkušenostních rozdělení ve společnosti i možností porozumění. Přinášíme jej i našim čtenářům. Izraelský psycholog Robi Friedman je jedním z předních odborníků na tzv. skupinovou terapii a analýzu lidského skupinového chování. Poznatky této disciplíny plynou mimo jiné také z historických přelomových okamžiků, důležitých pro velké lidské skupiny. A právě „Osudy velkých lidských skupin 1918-2018“ byly tématem mezinárodní mezioborové konference pořádané ve dnech 17. – 21. října institutem Rafael, zaměřené na význam stoletého výročí novodobé státnosti Čechů a Slováků a na hlubokou proměnu naší společnosti i celé Evropy.

celý článek

Postavička „Žida“ na Prvorepublikovém dni vyvolala na sociálních sítích vlnu kritiky

5. 9. 2018, -rjw- |  Z domova

PRAHA – Vlnu pobouření na sociálních sítích vyvolalo amatérské video z víkendové akce Prvorepublikový den, pořádané dne 2. září městskou částí Praha 3. Na videu se objeví postava Žida v černém kabátě a v klobouku, s dlouhými vousy a vymáhá vrácení vypůjčených peněz. Pod sdíleným videem se brzy objevila řada komentářů. Někteří to vnímali jako typický antisemitský stereotyp, další jako nepovedený vtípek, jiní v tom viděli prostě jednu z mnoha pitoreskních postaviček toho odpoledne. Připomínky 100 let od založení Československa totiž mají na Žižkově pestrou podobu mnoha různých programů. Není divu, vždyť podle některých je to zároveň 100 let od vyhlášení Spojených států Žižkovských, legendárních (a mírně řečeno kontroverzních) činů Franty Sauera atd. V tomto duchu se neslo – nakolik lze soudit z fotografií – zábavné „prvorepublikové“ odpoledne na Vítkově.

celý článek

„Smíšené sňatky jsou mor ... to jsem nemyslel negativně.“ Potíže nového šéfa Sochnutu

29. 6. 2018, -rjw- |  Komentáře a analýzy

JERUZALÉM – Nový ředitel Židovské agentury (Sochnut) Jicchak Herzog má problém s uřeknutím. V nedělním interview pro Ynet přirovnal smíšené sňatky k „moru“. Uvedl také, že pro tuto situaci (tj. nárůst smíšených sňatků v diaspoře) je třeba vymyslet „nějakou kampaň, nějaké řešení“. Celý kontext vypadal následovně: „Minulé léto jsem jel s Michal, svojí manželkou, na dovolenou do USA a setkal jsem se s něčím, čemu říkám hotový mor. Viděl jsem, jak děti mých známých uzavírají sňatky nebo žijí s nežidovskými partnery. A jejich rodiče se bijí v prsa. Ptají se, kde udělali chybu a trápí se. A podívejte se na to, to je každá rodina v USA. Mluvíme o milionech lidí!“ Ve středečním rozhovoru pro deník Forward upřesnil, že slovo použil jako slangový výraz, který má v Izraeli jiný smysl a že to „nemyslel negativně“. Politik, který se uřekne a čelí poznámkám novinářů, ten mnoho možností nemá. (A funkce ředitele Sochnutu je politický post.) Jicchak „Buži“ Herzog si zjevně uvědomuje, že se dopustil zásadní chyby.

celý článek

Válka informací a PR: 53 z 62 zabitých patřilo k militantní skupině a smrt osmiměsíční Lajly G.

19. 5. 2018, -rjw- |  Komentáře a analýzy

GAZA – Protesty v Gaze a jejich potírání se netýkají jen protestujících a vojáků, mezi nimiž je ostnatý drát: Veškeré dění je zároveň určeno těm, kteří se dívají na fotografie a videa ze střetů a sledují zprávy (obou stran). Během zostřujících se bojů vysílala vláda v Gaze i jednotliví účastníci protestů dramatické snímky, které nebylo potřeba komentovat. Izraelská vláda se snažila dokázat, že protesty nejsou spontánním vzedmutím trpících obyvatel z Gazy, ale že za nepokoji stojí Hamás a podle prohlášení Šin Bet z počátku tohoto týdne je finančně podporuje Írán. Objevila se svědectví o tom, že Hamás má zájem na vysokém počtu obětí, že záměrně verbuje ženy a děti, aby tak získal pozornost světových médií. – Marně.

celý článek

Izraeli je 70

16. 5. 2018, -David Harris, AJC- |  Komentáře a analýzy

Tento měsíc slaví Izrael své 70. výročí. Na začátek musím vyložit karty – co se týče Izraele, nejsem zcela nestranný. Po staletí se Židé na celém světě modlili za návrat na Sion a my jsme ti šťastlivci, kteří se dočkali naplnění těchto modliteb. Založením státu v r. 1948 byla naplněna vize domova a útočiště pro Židy odevšad a odkudkoliv, byla bezvýhradně nastolena demokracie a vláda zákonů a došlo k velkolepému vědeckému, kulturnímu a ekonomickému rozkvětu. A když si člověk uvědomí, že sousedé Izraele se ho od samého začátku pokoušeli zničit, tak příběh Izraele je o to více pozoruhodný. Žádná jiná země nečelila tolika protivenstvím a nezažila takový stupeň nikdy nekončící mezinárodní démonizace od mnoha zemí, které zrezignovaly na veškeré principy i etiku. A přesto Izraelci nikdy nepodlehli mentalitě ohrožení, nikdy je neopustila hluboká touha po míru a vždy byli ochotni podstoupit jakýkoliv risk pro dosažení tohoto míru – jak se ukázalo v r. 1979 při dohodách s Egyptem a v r. 1994 s Jordánskem, nebo v r. 2005 při jednostranném odchodu z Gazy. A doufejme, že jednoho dne, až vedoucí palestinské osobnosti přijmou realitu Izraele a legitimitu sebeurčení Židů, dojde i k dohodě s Palestinou.

celý článek

Sváteční slovo: Není každý den Purim (ještěže tak)

12. 3. 2017, Jorge Rozemblum |  Komentáře a analýzy

MADRID – V hebrejštině existuje úsloví „lo kol jom purim“ (není každý den Purim), což je moudré rčení, jež znamená odlišnost veselí a nevázanosti trvající po dobu svátku, během něhož moudří doporučují nadměrné pití. Vypadá to paradoxně, když uvážíme, že to, o čem se vypráví ve svitku či knize Ester (jediné biblické knize, v níž není zmíněno Boží jméno) je zamýšlená genocida, k níž naštěstí nedošlo. Dalším charakteristickým rysem, který tento svátek odlišuje od ostatních je, že protagonistkou je žena. Židovka, nicméně asimilovaná, jež nedodržuje náboženské předpisy svých předků a která svou identitu získává nazpět teprve ve chvíli, kdy jí hrozí zkáza. Je těžké vyhnout se srovnání se strašlivou zkušeností, dosud živou pro všechny evropské Židy, kteří byli ještě před několika desetiletími přesvědčeni, že jsou zcela integrováni do společnosti; kteří se k ní chtěli připojit a konvertovat k jiné víře, ale nakonec hráli maškarádu. Ne jak chtěli oni sami, ale jak to po nich chtěli ostatní.

celý článek

Izraelský Kneset schválil kontroverzní zákon proti bojkotu

10. 3. 2017, -rjw- |  Komentáře a analýzy

JERUZALÉM – Kneset v pondělí 6. března přijal zákon, umožňující izraelskému ministru vnitra nevydávat vstupní víza do země a povolení k pobytu příslušníkům a příznivcům hnutí BDS (Bojkot, stažení investic, sankce) a osobám, které se veřejně podporují bojkot Izraele anebo izraelských osad. Návrh předložený stranou Likud podpořila většina pravicových a centristických stran. Zákon se týká nejen příznivců samotného hnutí BDS, ale i zástupců spřízněných organizací, obchodních společností, skupin a iniciativ, jež podporují jakýmkoli způsobem bojkot Izraele. Týká se výzev k bojkotu osad na Západním břehu Jordánu a zboží vyprodukovaného osadníky. Obhájci zákona vycházejí z jednoduchého a dobře srozumitelného principu, který formuloval při předkládání návrhu poslanec David Amsalem (Likud): „Když mne někdo ponižuje, nepustím si ho domů. Když nás někdo napadá, reagujeme. Tento zákon je jednoduchý.“

celý článek

Hromadná alija z Indie: Členové Bnej Menaše imigrují do Izraele

17. 2. 2017, -rjw- |  Komentáře a analýzy

JERUZALÉM – Přes sto členů indické komunity Bnej Menaše přesídlilo tento týden do Izraele v rámci „Operace Menaše“. Skupina se usadí v Nazaret Ilit, městě v oblasti severního Izraele, obývané především Araby. Jedná se o několikátou aliju pozoruhodné komunity, která své židovství „objevila“ v sedmdesátých letech. Přestože nejde o první (a snad ani poslední) vlnu, těší se značné mediální pozornosti. Členové Bnej Menaše pocházejí ze tří etnicky blízkých skupin, Mizo, Kuki a Čin. Jejich prapředkové přišli do Indie patrně z východu: Většina kmenů mluví tibeto-barmskými jazyky, odpovídají tomu i výsledky genetických výzkumů z let 2003-4. V legendách si podrželi vzpomínku na odchod z pravlasti zvané Sinlung či Činlung. Podle dochovaných záznamů vyznávali ještě v 19. století různé podoby animismu, k němuž patřil též rituální lov lebek.

celý článek

Charlie Hebdo a Židé. O tenké hranici mezi drzou satirou a smíchem plným nenávisti

2. 3. 2015, Magdalena Křížová |  Komentáře a analýzy

Masakr v redakci satirického magazínu Charlie Hebdo nejprve otřásl celým světem, hned vzápětí po vlně bezprostřední solidarity ale vyvolal dokonce i v tuzemských médiích a na sociálních sítích bouřlivou společenskou debatu. Málokterý ze zdejších diskutujících kdy držel tento časopis v ruce, najednou však měl každý jasný názor na otázku, která se začala ozývat ze všech stran – byl kontroverzní týdeník vlajkovou lodí svobodomyslného ducha naší společnosti, na niž zaútočil tmářský islám, anebo se humor Charlie Hebdo vezl po vlně vulgárního („dekadentního“) nevkusu, xenofobie, antiklerikálního a islamofobního populismu a útok frustrovaných, ponížených věřících byl očekávatelným důsledkem jeho provokací?

celý článek
Zobrazit starší zprávy