Dnes je 10. 7. 2020
Zpravodajství
O projektu

Západní zeď vyčištěna

31. 3. 2020, -rjw- |  Izrael

JERUZALÉM – Během pravidelného odstraňování lístků s modlitbami a přáními ve skulinách Západní zdi došlo nyní i na důkladnou očistu kamenných bloků. Opatření má chránit ty, kteří k pozůstatkům někdejšího Chrámu přicházejí i vzdor doporučení rabínských autorit, aby se návštěv tohoto místa v době koronavirové pandemie zřekli…

Pandemie a poutní místa

Nynější situace vedla v Izraeli k uzavření významných poutních míst židovství, křesťanství i islámu, nebo alespoň výrazného omezení počtu návštěvníků. Z hlediska judaismu je nejdůležitějším místem právě Západní zeď, zbytek opěrného systému jeruzalémského Chrámu, zbořeného armádou římského vojevůdce (pozdějšího císaře) Tita v roce 70 n. l. Vrchní izraelští rabíni David Lau a Jicchak Josef vyzvali všechny již 12. března k tomu, aby se návštěvám Západní zdi raději vyhnuli a upozornili, že všichni praktikující Židé by měli dodržovat instrukce ministerstva zdravotnictví. „Neexistuje halacha, která by byla nad pravidla ministerstva zdravotnictví,“ řekl k tomu sefardský vrchní rabín Jicchak Josef. Pro mnohé návštěvníky patří k modlitbě na tomto místě i líbání zdi a šeptání modliteb do škvír, což ze zdravotního hlediska není právě vhodná praktika. Západní zeď je ale pro některé lidi zároveň nejvhodnějším místem pro modlitby za zdraví blízkých i své vlastní, podle pravidla: „Šechina (Boží přítomnost) se nikdy nevzdaluje od Západní zdi.“ – A tak vzdor vyhlášením a upozorněním na toto místo stále přicházejí návštěvníci (byť nesrovnatelně méně než před vypuknutím pandemie).

Odstraňování lístků

Ze stejného důvodu sem lidé přinášejí lístky, na něž píší své modlitby a přání. Ty zastrkávají do škvír mezi kameny Západní zdi. Dvakrát ročně, před jarním svátkem Pesach a Vysokými svátky začátkem podzimu, správa Západní zdi tisíce lístků odstraňuje a pohřbívá je na hřbitově na svahu Olivetské hory. Letos byl „úklid“ mimořádně spojen i s celkovou sanitizací zdi. Pracovníci měli gumové rukavice. Cílem má být ochrana těch, kdo nyní i v budoucnu zeď navštíví. Rabín Západní zdi Šmuel Rabinowitz se zde následně pomodlil za brzký konec pandemie a uzdravení všech nemocných. Lístky s modlitbou a přáním do Západní zdi lze samozřejmě i nadále posílat po internetu a tento způsob je dle informací Ztis.cz nyní vyhledávanější než před koronavirem: https://english.thekotel.org/kotel/send_note